Prihajajoči dogodki
Pon, 25 Sep 2023 ob 00:00

Dogodki tega tedna

Romanje k sv. Urhu v Ausburg

Od 13. do 15. oktobra 2023 bo župnijsko romanje k sv. Urhu v Ausburg (Nemčija).


Preberite več...

Donacije

Zbiramo donatorje za ozvočenje v cerkvi sv.Urha
Preberite več...

Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Sinoda 2021-2023

Sinoda 2021-2023

Iskalnik
 

Zgodovina petja

 
 

Zgodovina petja v smleški župniji sega daleč nazaj. Znano je, da je bilo dobro upeljano petje pri bogoslužju tudi že pred in med I. svet. vojno. Prav gotovo pa se je okrepilo po I. svet. vojni, ko je službo organista nastopil Mavricij Slatnar. Zbral je pevce iz vseh vasi župnije Smlednik ( takrat tudi Pirnič) tako, da je zbor v najboljših letih štel od 35 do 40 pevcev – ne vem kam so šli vsi na starem koru? Peli so pri obeh mašah ob 6.00  in ob 10.00 uri, ter večkrat tudi ob 14.00 uri pri nauku.

 

Moški zbor, ki je deloval v okviru cerkvenega zbora, je redno sodeloval pri pogrebih, na slovestnostih ob prvem novembru in drugih priložnostih.

 

Po smrti Mavricija, leta 1951, je cerkvene pevce vodil njegov mlajši sin Ivan (do leta 1986), starejši sin Mavricij pa je bil organist v Trnovem, na Viču in pri Frančiškanih v Ljubljani, v Smledniku pa le občasno. V času od 1920 do 1986 ko sta bila organista Mavricij Slatnar st. in Ivan Slatnar, je na koru prepevalo res veliko Smlejcev, nakateri tudi 60 let in več:

 

- vseh pet Slatnarjevih otrok: Mavricij, Ivica, Minka, Tinca in Ivan, ter kasneje njegov sin Miče;

- Barbotova dekleta: Kristina, Pepi, Mici in Francka;

- Kadivčevi: ata Franc in otroci Dani, Franci in Mimi;

- Lenartovi: Lojze, Ana, Janez in njegov sin Zdravko;

- Jurjevi: Kristina, Ivan in njegova hči Jana iz Pirnič, ter še mnogo drugih.

 

Poleg petja v cerkvi so mnogi od njih sodelovali pred vojno v prosvetnem društvu, kasneje pa v KUD-u Jože Rozman, predvsem na  proslavah in igrah okrog leta 1950, kot so Sosedov sin, Domen, Županova Micka... Na prostem pri Jeraju so izvedli Miklovo Zalo in prav gotovo do danes v Smledniku najbolj odmevno  spevoigro Mlado Bredo. Igrali so jo dve sezoni po vsej Gorenjski in dvakrat na prostem, pri graščini v Valburgi, kamor so Turki prijahali na konjih. Še danes takratni turški sluga ob raznih prilikah zapoje: "Konji so pripravljeni, treba bo odriniti!«

 

Petje na koru je okrog leta 1980 skoraj zamrlo. Leta 1986 je zbor, kar ga je še ostalo, prevzela Beti Jenko (Burgar). Po leta 1992 pa se je stanje popravilo, tako, da je kmalu nastal še cerkveni mladinski zbor, ki je prerastel v mešani peski zbor sv. Urha, ki deluje še danes. Zbor danes vodi organist Andrej Žagar. Starejši zbor je jeseni 2011 zaradi pomanjkanja pevcev prenehal z delovanjem.

 

Zbral Zdravko Debeljak

  

Sliki:    -cerkveni pevski zbor okrog leta 1930, v sredini organist Mavricij Slatnar

          -cerkveni pevci v vlogah igralcev v spevoigri Mlada Breda v letih 1951 in 1952