Prihajajoči dogodki
Pon, 25 Sep 2023 ob 00:00

Dogodki tega tedna

Romanje k sv. Urhu v Ausburg

Od 13. do 15. oktobra 2023 bo župnijsko romanje k sv. Urhu v Ausburg (Nemčija).


Preberite več...

Donacije

Zbiramo donatorje za ozvočenje v cerkvi sv.Urha
Preberite več...

Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Sinoda 2021-2023

Sinoda 2021-2023

Iskalnik
 

PREGLED DELA V LETU 2014

 
 

ŽUPNIJSKA KARITAS SMLEDNIK

KRATEK PREGLED DELA V LETU 2014                          

Januar

-        Udeležili smo se letnega srečanja- izobraževanja sodelavcev Karitas ljubljanske nadškofije v Antonovem domu, ki jo pripravlja in financira Škofijska Karitas. Predaval je dr. Christian Gostečnik- naslov VZGOJA ZA ODGOVORNOST.  Žalost, odgovornost, strah…So družine, v katerih se vsega bojijo. Odločitev, kaj si in kaj hočeš od življenja, je tako neverjetno močna, da zaradi nje ljudje ozdravljajo, obolevajo, umirajo…..

-        Po predavanju so sledile delavnice NAUČIMO SE ODGOVORNOSTI. Nekaj vprašanj : Odgovornost raste z otroki?, Čigava je v resnici odgovornost za otrokovo vedenje, naša ali otrokova?, Kako otroke učimo odgovornost?, Kaj pomeni odgovornost?, Kdo je odgovoren?,  Pred kom smo odgovorni?, Za katere stvari in dejanja smo odgovorni?, Kako smo vzgajali mi?, Znamo pohvaliti? Kako se naučimo odgovornosti in postavljati meje.... Ljudje v stiski se morajo sami odločiti in zaprositi za pomoč. Ne moremo jim pomagati, če sami ne začutijo, da ima življenje smisel in ne prevzamejo odgovornosti za svojo prihodnost. Kako jim lahko sodelavci Karitas pridejo naproti in jih podprejo v tej njihovi odločitvi?...

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

Februar

-        Imeli smo izobraževanje na Brezjah pod temo KAKO IZBOLJŠATI MOTIVACIJO ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD ALKAHOLA, ki jo pripravlja in financira Škofijska Karitas. Predavatelj dr. Marko Pišljar, dir. Psihiatrične bolnišnice Idrija. Kako komunicirati s človekom, ki ima težave z alkoholom? Pijemo zaradi žalosti, veselja, praznikih…Pijanost je enkratna napitost. Če se opijani vsak vikend je že pokazatelj v alkoholizem…..Nevarno uživanje alkoholnih pijač ter odvisnost od alkohola lahko resno okvarita zdravje in prizadeneta vsa področja njegovega udejstvovanja. Posebej so izpostavljeni družinski in zakonski odnosi.

-        Na pobudo škofijske Karitas,   smo se udeležili računalniškega tečaja za uporabo informacijskega sistema, ki ga  financira Škofijska Karitas.

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

Marec

-        Udeležili smo se sestanka arhidiakonata gorenjske regije v Radovljici.

-        Udeležili smo se letnega občnega zbora Škofijske Karitas v Ljubljani. Poslušali smo predavanje dr. Romana Globokarja z naslovom Papež Frančišek- upanje za prihodnost.

-        Delili  smo hrano.

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

-        Imeli smo skupni sestanek ŽK na območju Medvod.

April

-        Na povabilo Škofijske Karitas, kateri tudi krije stroške, smo se udeležili romanja sodelavcev Župnijskih Karitas k Lurški Materi Božji v Brestanico.

-        V  DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši.

-        Izdelovali smo velikonočne čestitke in jih poslali vsem našim župljanom, kateri so stari več kot 80 let.

-        Zbirali smo spomladanska in letna oblačila

Maj

-        Pripravili smo srečanje za starejše. Najprej je bila sv. Maša z bolniškim maziljenjem, nato pa pogostitev in kratek kulturni program v Dvorani kulturnega doma.

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

Junij

-        Delili smo hrano

-        Delili smo šolske potrebščine za šolarje in dijake

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

Julij

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

-        Imeli smo generalno čiščenje prostorov Karitas

Avgust

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

September

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

-        Delili smo hrano

Oktober

-         Zbirali smo jesenska in zimska oblačila

-        V Portorožu smo se udeležili  seminarja za Svetovalno pomoč, ki ga je vodil dr. Stanko Gerjolj . Spoznavali smo samega sebe, se s pomočjo mediacije vračali v svoje otroštvo, risali in s kovanci postavljali socialni program naše družine v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, prebirali in interpretirali biblične pripovedi ter seminar zaključili z nam prav posebno sv. Mašo.

-        Prav tako smo se udeležili seminarja pod geslom V DRUŽINI SEM DOMA. Družina je in bo ostala družina- stavek izraža normalno dejstvo, da vsak posameznik spada ali želi spadati v neko družino. Taka je naša narava, taka je naša krščanska tradicija, take so naše slovenske korenine…Oba seminarja financira Škofijska Karitas.

-        Odločili smo se, da se tudi letos udeležimo AKCIJE SVEČA- ZA SOČLOVEKA, ki jo prižgemo našim pokojnim na pokopališču.

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

November

-        Udeležili smo se sv. Maše na Žalah za vse pokojne dobrotnike in sodelavce Karitas, ki jo je daroval pomožni škof dr. Jamnik

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

-        V tednu Karitas smo zbirali hrano in jo nato odpeljali na prizadeta področja.

-        Skupaj s TV Medvode smo pripravili oddajo KLIC DOBROTE

December

-        Obiskali in obdarili smo starejše v naši župniji

-        Delili smo hrano

-        V DOMU UPOKOJENCEV smo oskrbovancem pomagali pri prevozu starejših k sv. Maši

-        Na Brezjah smo  se udeležili seminarja pod naslovom RAZVOJ MOŽGANOV NI NIKOLI KONČAN, predavateljica je bila dr. Andreja Poljanec. Možgani so center za odnose s seboj in z drugimi ljudmi. Naši možgani se razvijajo do konca življenja, samo, če si želimo. Če jih ne uporabljamo počasi pričnejo odmirati. Človek je socialno bitje, prav tako tudi možgani. Možgani so deljeni na dve strani, pri ženskah se bolj razvijajo desna stran ( hemisfera- živahnost), pri moških leva stran  ( hemisfera- tehnično). V zrelih letih se ti dve celici združita in nastane MODROST……

-        Prav tako smo imeli seminar o razdeljevanju EU hrane, ki jo bomo dobili naslednje leto.  Oba seminarja organizira in financira Škofijska Karitas.

Mesečne aktivnosti:

-        Skozi celo leto imamo  redna mesečna srečanja sodelavcev Karitas,

-        Vsako prvo sredo v mesecu imamo uradne ure za vse ljudi

-        Enkrat ali večkrat na mesec se udeležujemo sv. Maš v domu upokojencev, kjer pomagamo pri prevozu starejših.  

Nekaj podatkov v številkah:

V letu 2014 je bilo opravljenih preko 1200 ur prostovoljnega dela

Razdelili smo preko 4000 kg hrane.

Prejemnikov pomoči v letu 2014 je bilo 31 družin.

 Obdarili smo  90 starejših krajanov ( nad 80 let )

Finančni viri:

-        Finančna sredstva pridobimo na razpisu občinskih sredstev

-        Nabirka nedelja Karitas

-        Nabiralnik v cerkvi

-        Prostovoljni prispevki posameznih dobrotnikov ( fizične, pravne osebe)

-        Nabirka iz položnic, ki so v reviji Sotočje

Poraba sredstev:

Za nakup hrane, obdarovanje starejših, za nakup šolskih potrebščin

Cilje, ki smo jih zastavili na začetku leta smo jih dosegli.

Zapisala: Marija Potokar