21. NAVADNA NEDELJA

 
 

25.8.2019    LETO: XXVI     ŠTEVILKA: 34

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Tarzicij, mučenec, v torek sv. Monika, mati sv. Avguština, v sredo sv. Avguštin, škof, cerkveni učitelj, v četrtek Mučeništvo Janeza Krstnika, v petek sv. Feliks, mučenec, v soboto sv. Pavlin, škof, nedelja bo 22. navadna v cerkvenem letu- angelska nedelja.

 Oratorij je za nami, ves teden je bilo okoli naše cerkve in župnišča veselo, sproščeno vzdušje med našimi otroki in mladimi animatorji. Vsem animatorjem, letos je bilo med njimi kar lepo število lanskih birmancev, se prisrčno zahvaljujemo za njihovo skrb nad otroki, ki so se udeležili oratorija. Oratorij ni pomemben samo za otroke, morda je še bolj za povezavo med mladimi animatorji, saj je to najboljši način, da se mladi spoznavajo med seboj, mladi, ki imajo podobne ali celo iste  duhovne in moralne temelje. Naj Sveti Duh deluje v srcih mladih, da bodo ostali zvesti Bogu in našemu narodu.

 V tem tednu bomo praznovali spomin na mučeništvo sv. Janeza Krstnika.

 Evangelista Matej in Luka poročata, kakšno oceno je o Janezu Krstniku izrekel Jezus: »Resnično povem vam, med rojenimi od žena ni vstal nobeden večji ko Janez Krstnik.« Janez je bil torej večji kot vsi očaki in preroki stare zaveze: prvim so bile dane obljube o Odrešeniku, drugi so Mesija napovedovali, Janez Krstnik pa je bil Mesijev predhodnik, videl ga je s telesnimi očmi, ga predstavil ljudstvu in ga tudi krstil. Razumljivo je torej, zakaj Cerkev tega velikega moža proslavlja z dvema praznikoma, ki slavita njegovo dvojno rojstvo: 24. junija obhaja slovesni praznik njegovega rojstva za ta svet in za poslanstvo Jezusovega predhodnika, 29. avgusta pa se spominja njegovega mučeništva, njegovega rojstva za nebesa. Resnica, za katero je Janez Krstnik dal življenje, je bila moralnega reda. Herodu je povedal v obraz: »Ni ti dovoljeno imeti žene svojega brata!« Herodiada ga je zaradi tega sovražila in ko se ji je ponudila prilika, je na proslavljanju Herodovega rojstnega dne po hčerki Salomi zahtevala od Heroda, da izpolni obljubo, ki ji jo je dal: »karkoli želiš ti bom izpolnil.« Zahtevala je glavo Janeza Krstnika, in Herod je poslal v ječo rablja, ki mu je odsekal glavo in jo prinesel »kot Herodovo izpolnitev obljube« na krožniku Herodiadi. – Človeško gledano bi lahko rekli, čudna smrt za tako velikega človeka, vendar pa ne smemo izgubiti iz spomina tudi še bolj »čudno smrt« samega Odrešenika Jezusa Kristusa, na križu na Kalvariji.

  Z veroukom bomo pričeli v ponedeljek, 9. septembra! Urnik imate na vpogled v Oznanilih preteklega tedna.

 V nedeljo, 8.9.2019 bo ob 9. uri pri sveti maši srečanje zakonskih jubilantov, ki letos obhajate 5, 10, 15, 20 … letnico zakona. Prosimo, prijavite se g.župniku. Prosimo vse dobre gospodinje, da za to priložnost spečete kakšno pecivo in ga prinesete v župnišče. Za pijačo bomo poskrbeli v župnišču.

  Naslednjo nedeljo, 1. septembra, bo žegnanje v Zbiljah. Sveta maša bo tam ob 10. uri. Vsem Zbiljcem želimo lepo praznovanje.

 VEROUK: Vpis v prvi in drugi razred verouka bo potekal zadnji teden avgusta in prvi teden v septembru, v ponedeljek, sredo in petek v veroučni sobi, od 18.00 do 18.45. ure. Vpis je možen tudi v nedeljo po sveti maši ob 9. uri in tudi še kasneje. Staši, pridite skupaj z otrokom in prinesite s seboj družinsko knjižico ali otrokov krstni list.

  MOLITVENI NAMEN: »Za vse evropske voditelje, da bi podpirali krščanske vrednote, na katerih je bila Evropa zgrajena«.

SOBOTA

24.8.

19: +Marija Močnik, obletna

21. N.N.

25.8.

7: za žive in umrle župljane

9: +Franci Gašperlin

PONED.

26.8.

19: +Alojz Mohar

TOREK

27.8.

19: +Franc Šetina, obletna

SREDA

28.8.

7: +Franc Zor

ČETRTEK

29.8.

19: +Franc Janhar

PETEK

30.8.

19: +Andrej Oblak

SOBOTA

31.8.

19: +Manca Jenko (Smlednik)

22. N.N.

1.9.

7: za žive in umrle župljane

9: +Franc Opravč