SVETA TROJICA

 
 

16.6.2019   LETO: XXVI     ŠTEVILKA: 24

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Albert, v torek sv. Marko in Marcelijan, mučenca, v sredo sv. Romuald, opat, v četrtek slovesni, zapovedani praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi, v petek sv. Alojzij, vzornik mladine, v soboto sv. Tomaž More in Janez Fisher, mučenca, nedelja bo 12. navadne med letom.

 Deset dni po binkošti, to bo v četrtek, Cerkev praznuje slovesni praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost v zakramentu svete evharistije, ki je središče krščanske vere in zakramentalnega življenja nas vernih kristjanov. Na praznik bomo imeli po večerni sv. maši telovsko procesijo. Šli bomo iz cerkve po že ustaljeni poti skozi Smlednik in pri štirih oltarjih opravili pobožnost, ki jo je za ta namen predpisala Cerkev: pri vsakem oltarju bomo najprej poslušali evangelij,  ki je neposredno povezan s sveto evharistijo, nato bomo izrekli svoje prošnje in na koncu prejeli blagoslov z Najsvetejšim.

 Izraz »evharistija« prihaja iz grškega glagola eucharistein«, ki pomeni zahvaljevati se. Sama v sebi je evharistija najprej zakrament Božje ljubezni do ljudi. Nato je zakrament edinosti Cerkve, saj se z evharistijo izrazi in hkrati uresničuje edinost Božjega ljudstva. Jezus je pri zadnji večerji zaupal svoji Cerkvi »spomin svoje smrti in svojega vstajenja«. Poleg že omenjenih pomenov je evharistija zakrament dobrotljivosti, vez ljubezni, velikonočna gostija, »v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in nam daje poroštvo slave« (Konstitucija o bogoslužju 2. Vat. konc.. 47).

 Obhajanje evharistije je od začetkov krščanstva razpoznavno znamenje kristjanov. Postavitve zakramenta evharistije se spominjamo pri vsaki sv. maši, posebej tedaj, ko duhovnik izreka posvetilne besede nad kruhom in vinom. Kristjani verujemo, da kruh po posvetitvi postane Jezusovo telo, vino pa Jezusova kri.

  Posvečene hostije se hranijo v ciborijih, eno sv. hostijo pa duhovnik navadno da v monštranco. Namen hranjenja posvečenih hostij je dejstvo Jezusove trajne navzočnosti v zakramentalni obliki kot tudi možnost za češčenje. Zakrament sv. evharistije skupaj s svetim krstom in sv. birmo sodi med zakramente uvajanja v krščanstvo. Otroci, ki so redno vključeni v proces kateheze, v Cerkvi na Slovenskem pristopijo k prvemu svetemu obhajilu na koncu 3. razreda verouka.

 Ker je v zakramentu evharistije navzoč, na skrivnostni način Jezus sam, moramo verni ljudje temu primerno prilagoditi svoje obnašanje , tako ko pridemo ali odidemo iz cerkve, kot-še posebno- pri sami sveti maši. To pomeni, da v cerkvi ne klepetamo, ne gledamo mobilnih telefonov in z vso polnostjo svoje vere sodelujemo z molitvami in petjem.

  V četrtek, na praznik Sv. Rešnjega Telesa in krvi, bosta dve sv. maši: ob 7. In 19. uri. Kot je že omenjeno, bo po večerni sv. maši telovska  procesija. Lepo prosimo, da postavite oltarje na že dogovorjenih mestih, nanje postavite križ, dve sveči in cvetje. Že vnaprej se vam lepo zahvaljujemo.

  MOLITVENI NAMEN: »da bi k svetemu obhajilu vedno prihajali s čistim srcem«

SOBOTA

15.6.

19: +Franc Rozman (Sml.), obletna

SV.TROJ.

16.6.

7: za žive in umrle župljane

9: po namenu

PONED.

17.6.

19: +Franci Ločniškar

TOREK

18.6.

19: +Franc in Terezija Belcijan

SREDA

19.6.

7: +Marija Grajzar

TELOVO

20.6.

7: za žive in umrle župljane

19: +Antonija Grabec

telovska procesija

PETEK

21.6.

19: +Roman Gantar

SOBOTA

22.6.

19: +Ivan Zorman in Alojzija Bodljaj

12 n.n.

23.6.

7: za žive in umrle župljane

9: +Jože in Rozalija Stenovec