Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Čet, 27 Jun 2019 ob 19:30

Molitvena skupina

Ned, 30 Jun 2019 ob 15:00

Srečanje starejših in bolnih

Iskalnik
 

JEZUSOV KRST

 
 

13.1.2019   LETO: XXVI   ŠTEVILKA: 2

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Oton, v torek sv. Pavel puščavnik,  v sredo sv. Marcel, papež, v četrtek sv. Anton puščavnik, v petek sv. Marjeta Ogrska, v soboto sv. Makarij, nedelja bo 2. nedelja med letom (navadna).

 Z današnjim praznikom Jezusovega krsta končujemo v koledarskem letu Cerkve božično obdobje. Ob božiča do danes nam je Božja beseda pri bogoslužju odkrivala dogodke in osebe iz Jezusovega otroštva: od njegovega rojstva ob Mariji in Jožefu, Modrih, ki so se prišli Božjemu Detetu poklonit, pastirjih, ki so polni vere sprejeli Jezusa in ga priznali za obljubljenega Mesija in vse do zadnjih dogodkov iz Jezusove dobe otroštva, ko sta ga starša s skrbjo iskala in končno našla v Jeruzalemskem templju. Zadnje besede Lukovega evangelija, ki zaključujejo to obdobje: »in vrnil se je z njima in prišel v Nazaret ter jima je bil pokoren. In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu. Jezus pa je napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh« (Lk 3, 51,52).

 Današnji praznik še na nek način spada med božične praznike, saj pomeni Jezusov krst v reki Jordanu enega od treh »razglašenj Gospodovih«, poleg obiska Modrih in kasneje prvega čudeža v Kani. Jezusu ni bilo potrebno priznavati grehe, saj jih kot Božji Sin ni imel. Hotel pa je s tem, da se je dal Janezu krstiti na poseben način poudariti, kako pomembno je za človeka, da pred Bogom v ponižnosti priznava svoje grehe. Obenem pa je njegov krst predpodoba zakramentalnega krsta, v katerem Sveti Duh v Cerkvi posveti človeka za Božjega otroka in mu izbriše izvirni greh in vse grehe, storjene pred krstom. Danes je prilika, da se vsak od nas vpraša, kako skrbi za čistost svoje duše in srca. Ali imam vero v Kristusa za vodilo v mojem življenju? Ali to vero prenašam na svoje otroke? Ali podpiram duhovnike in misijonarje pri njihovem oznanjevanju evangelija med ljudmi tretjega sveta? Ali se zavedam, da mora biti moje mišljenje, moja beseda in zgled vedno živo pričevanje za ljubezen do Boga in do človeka?  Na vsa ta vprašanja si danes odgovorimo sebi in Bogu!

 Jutri za birmance ne bo verouka!

 Jutri, v ponedeljek, bo po sv. maši januarska seja Župnijskega sveta.

 V torek, 15.1. bo, prav tako po sveti maši, v prostorih Karitas-a srečanje sodelavk ŽK.

 V četrtek bo god sv. Antona Puščavnika, po stari navadi bo ob 17. uri sveta maša tudi v Hrašah.

  ŽUPNIJSKA STATISTIKA:  številke v oklepaju se podatki za lansko leto

KRSTI: 15 (16);  iz urejenega cerkv. zakona: 8; iz izvenzakonskih zvez: 7

PRVO SV. OBHAJILO: 11 (22); 8 fantov, 3 deklice

BIRMA: -

CERKVENI POGREBI:  25 (21) : ženske: 16, moški: 9; nagle smrti: 3; neprevidenih (niso poskrbeli): 7; previdenih: 15; najstarejša ženska: 95 let, najstarejši moški: 92 let

CERKVENE POROKE: 5 (8);

NEDELJNIKI:  404 ( 99 moških, 217 žensk, 88 otrok) – štetje je bilo dvakrat

SPOKORNA OPRAVILA S SPOVEDJO: 3 krat

OBISKI PO DOMOVIH OB PRVIH PETKIH: 16 oseb

SEJE ŽPS, KARITAS: vsak mesec

SKUPINA POGOVOR ZA DUŠO: vsak mesec

PEVSKI ZBOR: vaje vsak teden

ČIŠČENJE CERKVE IN VEROUČ. PROSTOROV,KAPELE: na 14 dni

PRIPRAVA NA KRST: dvakrat (ob najavi, pred krstom)

ČIŠČENJE: Moše, štev 21 do 43

 MOLITVENI NAMEN: »Za naše birmance in njihove družine«

SOBOTA

12.1.

18: +Vida Koželj

JEZ. KRST

13.1.

7: za žive in umrle župljane

9: +Ana in Franc Ločniškar -Smled.

PONED.

14.1.

18: +Julijana Mohorič

TOREK

15.1.

18: +starši Gregorc in brat

SREDA

16.1.

7: +Miha Jeraj

ČETRTEK

17.1.

18: +Štefan Čebašek in starši Barle

PETEK

18.1.

18: +Marjetka Zajc

SOBOTA

19.1.

18:+Franc Irt

2. N.N.

20.1.

7: za žive in umrle župljane

9: +Zora Starič