31. NAVADNA NEDELJA

 
 

4.11.2018  LETO: XXV     ŠTEVILKA: 44

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika, v torek sv. Lenart, v sredo sv. Ernest, v četrtek sv. Bogomir, v petek spomin na posvetitev lateranske bazilike (papeževe stolnice), v soboto sv. Leon Veliki, nedelja bo  32. navadna v cerkvenem letu.

 Danes PRAZNUJEMO ZAHVALNO NEDELJO. Bogu moramo izkazovati  za vse njegove čudovite darove hvaležnost vedno in povsod, današnja nedelja pa nas na to še posebej opomni, da je vse kar imamo in kar smo, dar neskončne Božje Ljubezni.

 Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov darovala ječmenove snope, nomadska ljudstva pa so darovala enoletno jagnje. Z nastopom judovstva oziroma z izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti je zahvala dobila bogoslužni in odrešenjski pomen. Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku. Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, npr. spoznanje, svobodo,mir, dobroto, dom, čas, vero. Zahvala zajema vse naše življenje, vse kar smo in kar imamo. Cerkev z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za nas kristjane je daritev sv. maše, kjer se Bogu Očetu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Sv. maša je prošnja in zahvala obenem, zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano  z bogoslužnim obredom.

 Izkazovati hvaležnost pa smo ljudje dolžni tudi ljudem, našim dobrotnikom, ki nam v življenju in življenjskih potrebah, zlasti preizkušnjah stojijo ob strani. Zahvala bližnjemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. Danes naj se vsak od nas zamisli, kako zelo smo drug od drugega odvisni in koliko dobrot smo od svojih bližnjih prejeli: materialnih in še bolj duhovnih. Tudi v naši župniji vas je polno dobrih in vestnih članov, ki na različnih nivojih našega župnijskega življenja pomagate v njenem življenju. Če bi poimensko vse hotel našteti, bi se gotovo zgodilo, da bi na koga, morda zelo velikega dobrotnika in sodelavca  pozabil. Vsem dobrim ljudem naše župnije, naj Bog povrne s svojo neskončno dobroto.

 Tudi sam, vaš župnik, vam danes izrekam zahvalo, zahvalo za vso duhovno in materialno podporo. Prepričan sem, da mnogi molite za mene, hvaležen sem vam za prijateljske odnose – tudi duhovniki smo ljudje in še kako lahko prijateljstvo med nami dobro deluje na naše poslanstvo- hvaležen tudi za vso materialno podporo, npr.v obliki bire. Hvala vam za vse dobro!

 Še vedno lahko pridete in naročite molitve za vaše rajne.

 V torek zvečer po sv. maši (ob 18.30) bo novembrsko srečanje članov Župnijske Karitas.

 Cel mesec november lahko še prejmemo popolni odpustek za naše rajne, če gremo k sv. spovedi, prejmemo sv. obhajilo , molimo po namenu sv. očeta očenaš, zdravomarijo in slava Očetu in obiščemo pokopališče ali cerkev. Seveda ne smemo biti navezani na noben greh, drugače je odpustek samo delen.

 MOLITVENI NAMEN: » Za vse pozabljene verne duše v vicah«.

SOBOTA

3.11.

18: +Marko Škorič, brat in žena Svoljšak

31. N.N.

4.11.

7: za žive in umrle župljane

9: +Franci Ločniškar

PONED.

5.11.

17 (Moše): +Marija Narat, 7. dan

18: +Minka Mlakar

TOREK

6.11.

17 (Valburga): +Jožica Zajec, 7.dan

18: +Drago Logar, obletna

18.30: srečanje Karitas

SREDA

7.11.

7: +Franc Šter

ČETRTEK

8.11.

17 (Hraše): za rajne Hrašane

18: +Miha Jeraj, obletna

PETEK

9.11.

17: +Andrej Oblak, 7. dan

18: +Mihaela Govekar

SOBOTA

10.11.

18: +Frančiška Babnik, obletna

32. N.N.

11.11.

7: za žive in umrle župljane

9: +družina Mohar