29. NAVADNA NEDELJA

 
 

21.10.2018     LETO: XXV     ŠTEVILKA: 42

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Janez Pavel II., papež, v torek sv. Janez Kapistran, v sredo sv. Anton M. Claret, v četrtek sv. Darinka, muč., v petek sv. Lucijan muč., v soboto sv. Sabina Avilska muč, nedelja bo 30. navadna – žegnanjska nedelja.

  Danes je v naši krščanski zavesti MISIJONSKO DELO, najpomembnejše poslanstvo, ki obvezuje vsakega Jezusovega učenca, da v svojem okolju in tudi širše, oznanja evangelij. Kardinal Fernando Filoni, prefekt kongregacije za evangelizacijo narodov, je letos na medameriškem misijonskem kongresu, povedal tele misli:

 »Kaj je misijonsko delo? Pomembno je, da poznamo odgovor na to vprašanje, kajti če ga ne poznamo, obstaja tveganje, da je to, kar na tem področju počnemo, nekaj čisto drugega. Za misijonsko delo je značilno predvsem to, da je v njegovem srcu, njegovem bistvu, določeno ime; to je Jezus. V stari hebrejščini to ime pomeni »Bog je pomoč«, ali »Bog z nami«. V Jezusovem imenu so vsebovani vsi Božji blagoslovi za človeštvo.  – Na tej točki se moramo ustaviti, kajti jasno nam mora biti, da je misijonsko delovanje predvsem delitev blagoslova tistim, ki jim oznanjamo ime našega Gospoda. Tega se moramo nenehno zavedati, da ne bi misijonskega dela pomešali s filantropijo ali celo dobrodelnostjo. Vsa dela dobrodelnosti, izobraževanja, podpore, varstva žrtev vojn ali nasilja, solidarnosti, pravičnosti, pomoči revnim, izobčenim in odrinjenim na obrobjih vseh vrst, o katerih govori papež Frančišek, imajo kot svojo rdečo nit Jezusovo ime in samo zaradi Jezusovega imena prinašajo blagoslov. Posledično je sleherna misijonska dejavnost hkrati oznanjevanje in pričevanje: oznanjevanje Jezusa, njegovih dejanj, njegove ljubezni, njegove dobrote …in pričevanje z osebnim življenjem. Danes je bistvenega pomena biti verodostojen, toda ne po obilju besed, temveč po pričevanju lastnega življenja v Kristusu. Iz te osebne izkušnje življenja z Jezusom, kot pravi apostol Pavel v 2. pismu Korinčanom, izhaja tudi spodbuda k veliki ljubezni, ki jo predstavlja misijonsko življenje.«

  Puščica današnje nedelje je namenjena potrebam naših misijonarjev po svetu.

  Naj vas ponovno spomnimo na našo župnijsko obvezo, ki smo jo sprejeli, da denarno podpiramo misijonskega bogoslovca v Indiji. Zadaj za klopmi je v ta namen postavljen nabiralnik. Letno smo za ta namen dolžni zbrati 600 evrov. Konec novembra moramo denarna sredstva poslati v Tinje gospodu dr. Kopajniku, ki vodi ta projekt pomoči. Doslej se še ni nabralo dovolj, zato vas prosimo, ne prezrite naše prošnje!!

  Pred nami je praznik Vseh svetih! V teh dneh mnogi svojci čutite dolžnost, da grobove svojih rajnih domačih očistite in okrasite. V cerkvi imate na voljo Karitasove sveče. Sveče nimajo cene, zaželjeno pa je, da prispevate  v Karitasov nabiralnik zadaj dar za pomoči potrebne brate in sestre.

  Poleg grobov je potrebno v teh dneh pomisliti tudi na to, da smo tudi verni ljudje potrebni občasnega »čiščenja«, čiščenja svojega srca in duše. Zato bo v nedeljo (28.10.) popoldan ob 17. uri prilika, da opravite pred praznikom  sveto spoved. Na voljo vam bo več spovednikov. Med spovedovanjem bo , kot je običaj, sveta maša.

  Molitev rožnega venca pred nedeljsko sv. mašo (ob 8.30) bodo birmanci in birmanke vodili tudi še v mesecu novembru.

  V letošnjem letu Smlednik in Hraše ter z njima celotna krajevna skupnost praznujeta 900 letnico prve pisne omembe. Ob tej priložnosti smo zato v soboto, 27. t.m. ob 19h prisrčno vabljeni na okroglo mizo z gosti in s predstavitvijo bogatega zbornika o zgodovini naših domačih krajev. V nedeljo, 28. t.m. ob 19h pa na slavnostno akademijo s kulturnim in glasbenim programom. Ve se bo dogajalo v dvorani KD Smlednik.

SOBOTA

20.10.

18: +družina Bergant

MISIOJON.N.

21.10.

7: za žive in umrle župljane

9: +Janez Šetina, obletna

puščica za misijone

PONED.

22.10.

18: +starši in brat Bonča

TOREK

23.10.

18: +Marjan Kavčič

SREDA

24.10.

7: +Miha Jeraj

ČETRTEK

25.10.

18: +Janez Šubic

PETEK

26.10.

18: +Marija in Franc Jereb

SOBOTA

27.10.

18: +Majda Petelinkar, obletna

30. N.N.

28.10.

7: za žive in umrle župljane

9: +Franc Rozman in Justina

17: po namenu

17: spovedovanje