6. VELIKONOČNA NEDELJA

 
 

21.5.2017            LETO: XXIII         ŠTEVILKA: 2

  GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Emil (Milan), mučenec, v torek sv. Servul (Socerb) Tržaški, mučenec, v sredo Marija, Pomočnica kristjanov –Marija Pomagaj, v četrtek Gospodov vnebohod, slovesni praznik, v petek sv. Filip Neri, v soboto bl. Alojzij Grozde, mučenec, nedelja bo 7. velikonočna, nedelja sredstev družbenega obveščanja.

  Danes bo 26 kandidatov, fantov in deklet, prejelo zakrament potrditve v veri, sveto birmo. Na prejem zakramenta so se dve leti pripravljali pri verouku in v skupinah, ki so jih vodili animatorji. V četrtek jih je obiskal nadškof Uran, birmovalec, letošnji birmovalec v vseh župnijah naše šenčurske dekanije. Birmanci in birmanke so zelo dobro  odgovarjali na vprašanja, za kar gre zahvala predvsem našemu katehetu gospodu županu Nejcu in animatorjem, ki so si zanje vzeli čas in jih vsak teden zbirali ob sebi v animatorskih skupinah. Vsem birmancem in birmankam želimo, da bi birmo vzeli resno, saj je ta zakrament v bistvu zakrament potrditve v veri. Doslej so jim starši in verouk omogočali pouk o veri, odslej pa  bodo tudi sami, na lastno pobudo, naravnavali svoje življenje po smernicah Jezusovega nauka. Letošnji osmošolci bodo seveda tudi jeseni še nadaljevali z veroukom, ki pa bo bolj na podlagi razgovora o zanimivih temah v zvezi z vero, ki mlade zanimajo.  Še enkrat, naj Sveti Duh vsem današnjim birmancem in birmankam daje svoje nebeške darove, da bodo mogli svojo vero pred svetom živeti in s svojim življenjem in besedo oznanjati evangelij tudi drugim, zlasti svojim sovrstnikom.

  Pred nami pa je že druga slovesnost. V nedeljo, danes teden, bo 20 otrok iz 3. razreda prvikrat pristopilo k prejemu svetega obhajila. Starše

sem o poteku priprav na ta dogodek že obvestil po GSM-mu, naj še enkrat navedem, kaj se bo v tem tednu dogajalo.

PONEDELJEK, 22.5:

ob 14.: prva sveta spoved

ob  19.: duhovna priprava za starše s spovedovanjem

ob 19.45: sestanek s starši prvoobhajancev

TOREK, 23.5.:

Po večerni sv. maši delitev belih oblek. Sprva je bilo rečeno, da bomo obleke razdelili v ponedeljek, vendar zaradi časovne omejenosti bomo to izvedli v torek!

PETEK, 26.5.:

Ob 17.30: glavna vaja s prvoobhajanci za nedeljsko slovesnost

NEDELJA, 28.5.:

ob 8.45: zbor prvoobhajancev na hodniku župnišča, ob 9.uri slovesen vhod v cerkev. Prvoobhajanci bodo sedeli v prvih klopeh. Po končani slovesnosti bo najprej fotografiranje, nato bodo otroci odložili obleke in odšli v veroučno sobo, kjer bo skromna malica.

 Od jutri do praznika Gospodovega vnebohoda (v četrtek) bodo prošnji dnevi. V ponedeljek bo »poljska sv. maša v Hrašah, v torek v Mošah, v sredo v Valburgi, v Zbiljah v petek, po vnebohodu. Povsod bo maša ob 18. uri, razen v Zbiljah, kjer bo že ob 16.30. uri!! V župnijski cerkvi bo poljska sv. maša na binkoštni ponedeljek.

 Na Gospodov vnebohod bosta sveti maši ob 7. in 19. uri.

  V soboto, 27.5., bo v Repnjah duhovna obnova za člane našega Župnijskega pastoralnega sveta.   Začetek v Repnjah bo ob 9. uri. Tam bomo ostali tudi na kosilu.

 ČIŠČENJE CERKVE: starši prvoobhajancev

 MOLITVENI NAMEN:  »Za naše birmance in prvoobhajance, da bi ostali vse življenje zvesti kristjani«.

SOBOTA

20.5.

19: +Minka in Janez Debeljak

6. VEL.N.

21.5.

7: za žive in umrle župljane

9: za naše birmance in birmanke

9: BIRMA

PONED.

22.5.

19: +Tilka Rozman

14: prva spoved

18: poljska maša v Hrašah

19: priprava za starše prvoobh.

19.45: sestanek za starše prv.

TOREK

23.5.

19: +Jože in Lojze Mohar

18: poljska maša v Mošah

19: po maši delitev belih oblek

SREDA

24.5.

19: +Mirko Mohar

18: poljska maša v Valburgi

VNEBOHOD

25.5.

7: +Mirko Mohar, obletna

19: +Milan Kosec, obletna

slovesni praznik Gospodovega vnebohoda, sv. maši ob 7. In 19. uri

PETEK

26.5.

19: +Janez Šetina

16.30: poljska maša v Zbiljah

17.30: glavna vaja za prvo obhajilo

SOBOTA

27.5.

19: +Roman Gantar

9: v Repnjah duhovna obnova za člane ŽPS

7.VEL.N.

28.5.

7: za žive in umrle župljane

9: za prvoobhajance in prvoobhajanke

9: PRVO SVETO

      OBHAJILO