3. VELIKONOČNA NEDELJA

 
 

30.4.2017   LETO: XXIII           ŠTEVILKA: 18

  GODOVI TEDNA:  jutri, v ponedeljek, sv. Jožef Delavec, praznik, v torek sv. Atanazij, škof, v sredo sv. Filip in Jakob, apostola, v četrtek sv. Florijan, mučenec, v petek sv. Gotard, v soboto sv. Dominik Savio, zavetnik ministrantov, nedelja bo 4. velikonočna, nedelja Dobrega Pastirja.

  Jutri bomo vstopili v mesec maj, ki je mesec češčenja Božje Matere Marije, Majniške Kraljice. Začenjamo pa ga s praznikom sv. Jožefa Delavca. »Cerkev ima dolžnost, da o delu spregovori pod vidikom njegove človeške vrednosti in moralnega reda, h kateremu spada delo. Hkrati se zaveda svoje posebne obveznosti, da izoblikuje duhovnost dela, ki je sposobna vsem ljudem pomagati, da se z delom bližajo Bogu, Stvarniku in Odrešeniku, da sodelujejo pri njegovem odrešenjskem načrtu glede človeka in sveta in v svojem življenju poglabljajo prijateljstvo s Kristusom.« Tako je zapisal papež Janez Pavel II. v svoji okrožnici »O človekovem delu«, ki je izšla leta 1981, ob devetdesetletnici okrožnice »Rerum novarum«  Leona XIII., prve papeške okrožnice o delavskem vprašanju. Prvi maj se že nad sto let slavi kot mednarodni praznik dela, marsikje tudi s protiversko ostjo. Dokumenti drugega vatikanskega cerkvenega zbora ter številne okrožnice Janeza XXIII., Pavla VI., in Janeza Pavla II, pa tudi številni nagovori sedanjega papeža Frančiška, pričajo, da se Cerkev zelo posveča temu, kar je v redu odrešenja zelo velikega pomena : na socialni položaj delavcev. Povezuje pa praznik dela s svetim Jožefom, ki je bil Jezusov krušni oče in delavec – tesar. Cerkev kaže nanj kot na zavetnika in zgled vseh delavcev, predvsem tistih, ki živijo od dela svojih rok. Češčenje sv. Jožefa ima globoko zvezo z vsemi delovnimi ljudmi zgodovine in sveta. Tega preprostega, toda pravičnega moža je Bog poklical, da bi z delom svojih rok preživljal učlovečenega Božjega Sina, dokler ne bi dorastel. Cerkev pa nam pove, da se versko češčenje ne sme ustaviti ob osebi sv. Jožefa in da gre vse poveličevanje navsezadnje le Jezusu, ki mu je bil sv. Jožef nadvse skrben varuh in hranitelj.

 Danes začenjamo »teden molitve za duhovne poklice«. Geslo tega tedna je »GNANI PO DUHU ZA POSLANSTVO«. V teh dneh naj tudi naša molitev, molitev naše župnijske skupnosti,pripomore, da se bo Božje milostno oko zazrlo tudi v kakega našega fanta ali dekle, in ju vzpodbudilo k  odločitvi za duhovniški in redovniški poklic.

  Seveda pa so danes na prvem mestu »šmarnice«, lepa majniška pobožnost v čast Materi Božji, h kateri se bomo ob večerih ves mesec zgrinjali v naši cerkvi. Letošnje šmarnično branje bo namenjeno otrokom, naslov bo ČUDEŽ NA SKALNICI. Avtorica branja je Kristina Tičar. Otroci bodo vsak dan dobivali šmarnične nalepke, ki jih bodo zbirali do konca meseca. Branje nam bo približalo, ob tristoletnici kronanja podobe svetogorske Matere Božje, dogodke, ki so povezani s postavitvijo tega čudovitega svetišča, bazilike Matere Božje na Sveti gori.

  Obisk vsakodnevnih šmarnic bo obvezen za prvoobhajance

in birmance !!! Pričakujemo pa tudi naše ministrante, tudi letos pokažite s svojo polno udeležbo pri šmarnicah, da ljubite Marijo.

 V četrtek bo god sv. Florijana, zavetnika gasilcev. Pri nas bo slovesnost v njegov spomin danes teden, pri sveti maši ob 9. uri, ko bodo prišli k sveti maši tudi naši gasilci. Prve klopi bodo rezervirane zanje! Isti dan popoldne, bo na Šmarni gori (ob 14.00. uri) zaobljubljena sveta maša za našo župnijo, h kateri vas vse, ki lahko hodite, lepo vabimo.  Kot vsako leto, tudi letos vabim naše pevce, pritrkovalce, postavljalce Božjega groba in krasilko gospo Albino, ob 17. uri na »malico« v gostišče »Jezero«.

 Od jutri dalje bo delavniška sveta maša ob 19. uri !!!

  MOLITVENI NAMEN: »Za naše družine, da bi ob Majniški Mariji, spet poživile domačo vsakodnevno skupno molitev«.

SOBOTA

29.4.

18: +Alojz Žavbi

3. VEL.N.

30.4.

7: za žive in umrle župljane

9: +Tončka Strojan

začetek molitvenega tedna za duhovne poklice

PONED.

1.5.

19: +Anton Novak in Tatjana Globočnik

začetek šmarnic

TOREK

2.5.

19: +starši Bergant in Marija in Jakob Čater

SREDA

3.5.

19: +Marija Potočnik

ČETRTEK

4.5.

19: +Franci in starši Kalan

PETEK

5.5.

19: +Alojz Starc

SOBOTA

6.5.

19: +Stane in Francka Resnik

4. VEL.N.

7.5.

7: za žive in umrle župljane

9: +oče Franc in stari st. Vehovec

9: gasilci pri sv.maši

14: na Šm.g. sv. maša za +gasilce