Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Čet, 30 Jan 2020 ob 19:30

Molitvena skupina

Iskalnik
 

2. VELIKONOČNA – BELA NEDELJA

 
 

23.4.2017  LETO: XXIII             ŠTEVILKA: 17

 GODOVI TEDNA: danes goduje sv. Jurij, mučenec, v ponedeljek sv. Fidelis iz Sigmaringena, duhovnik, mučenec, v torek sv. Marko, evangelist, v sredo Marija, Mati dobrega sveta, v četrtek sv. Hozana Kotorska, v petek sv. Peter Chanel, duhovnik, mučenec, v soboto sv. Katarina Sienska, cerkvena učiteljica,  sozavetnica Evrope, nedelja bo 3. velikonočna.

  Velikonočna osmina se z današnjo nedeljo končuje, velikonočni čas pa bo trajal še vse do binkoštnega praznika, 4. junija. Za noben dogodek iz evangelija nam evangelisti niso postregli s tolikimi podatki, kot o Jezusovem vstajenju. Razumljivo, saj je apostolom in sploh prvim kristjanom vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih pomenilo temelj in glavno vsebino njihove vere. Sveti Pavel je to izrazil  z besedami v prvem pismu  Korinčanom. Korint je bilo obmorsko mesto, pristanišče, kjer so se shajali ljudje iz različnih koncev sveta in prinašali s seboj najrazličnejše nazore in nauke. Tako so nekateri kristjani pod njihovim vplivom začeli dvomiti o Jezusovem vstajenju. Ko je za to slišal apostol Pavel, jim je pisal: »Če se oznanja, da je bil Kristus obujen od mrtvih, kako morejo nekateri izmed vas govoriti, da ni vstajenja mrtvih? Če ni vstajenja mrtvih, potem tudi Kristus ni bil obujen. Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša vera. Poleg tega bi se tudi pokazalo, da smo lažnive Božje priče, ker smo proti Bogu pričali, češ, da je obudil Kristusa, ki ga ni obudil, če je res, da mrtvi ne morejo biti obujeni, tudi Kristus ni bil obujen. Če pa Kristus ni bil obujen, je prazna vaša vera in ste še v svojih grehih. Tedaj so izgubljeni tudi tisti, ki so zaspali v Kristusu. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj pomilovanja vredni. Toda Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali«

(1 Kor 12-20). Kdor ne veruje,da je Jezus vstal od mrtvih ne more biti kristjan.

 Jezus pri vsaki sveti maši na milostni način ponavzočuje svojo smrt in vstajenje. Po spremenjenju (povzdigovanju) vsi zapojemo na duhovnikov vzklik »skrivnost vere«, »tvojo smrt oznanjamo Gospod in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi«. Vsakič, ko smo pri sveti maši, prosimo za to živo vero, da se pri njej vključujemo v srčiko Kristusove velikonočne skrivnosti in bodimo Bogu hvaležni za ta veliki dar svete maše. – Pri bogoslužju v velikonočnem času bomo lahko ob bogastvu Božje besede ves čas utrjevali svojo vero v Jezusovo vstajenje. Smo »velikonočni »kristjani, iz te vere moramo živeti in jo oznanjati prihodnjim rodovom, zlasti starši ne smete zanemariti te velike dolžnosti, ki jo imate do svojih otrok!

  V torek bomo praznovali god sv. Marka, evangelista. Na ta dan bo sveta maša za sosesko v Mošah ob 17. uri. Pred sv. mašo bomo molili litanije v čast vsem svetnikom za zdravo vreme in dobro letino.

  Letošnji ORATORIJ bo potekal od 21. do 26. avgusta. Zaključek bo kot lani v soboto s sveto mašo in piknikom. Prijave bodo na voljo v sredini meseca maja. Animatorji že težko čakajo!

  Prihodnjo nedeljo se bo začel »teden duhovnih poklicev«, geslo tedna bo »Gnani po Duhu za poslanstvo«.

  CERKEV IN VEROUČNE PROSTORE ČISTIJO Zbilje, štev. 1 do 12

 MOLITVENI NAMEN: »Za vero v naših družinah«

SOBOTA

22.4.

18: +Dani in Franc Barbo

2. VEL.NED.

23.4.

7: za žive in umrle župljane

9: +Marko Škorič, obletna

PONED.

24.4.

18: +Jožef Gašperšič

TOREK

25.4.

17 (Moše): za sosesko

18: za zdravje

sveta maša v Mošah

SREDA

26.4.

7: +starši Bergant in Marija Bergant

ČETRTEK

27.4.

18: +Jože in Marjana Stare

PETEK

28.4.

18: +Janez Šetina

SOBOTA

29.4.

18: +Alojz Žavbi

3. VEL. NED.

30.4.

7: za žive in umrle župljane

9: +Tončka Strojan

začetek tedna duhovnih poklicev