Prihajajoči dogodki
Ned, 27 Maj 2018 ob 15:00

Srečanje za vse starejše in bolne

Čet, 31 Maj 2018 ob 19:30

Molitvena skupina

Iskalnik
 

2. POSTNA NEDELJA

 
 

24.2.2013             LETO: XX              ŠTEVILKA: 8

 

GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Valburga, opatinja, v torek sv. Aleksander (Branko), škof, v sredo sv. Gabrijel Žalostne Matere Božje,  redovnik, v četrtek sv. Roman, opat, v petek sv. Albin (Zorko), škof, v soboto sv. Neža Praška, opatinja, nedelja bo 3. postna.

 V sklepnem dokumentu plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem je posebej jasno naglašeno, da se vse naše življenje v Cerkvi odvija na treh ravneh: v bogoslužju, v pastorali in na področju dobrodelnosti. To dogajanje je lastno vsem cerkvenim ustanovam: škofijam, arhidiakonatom, dekanijam in župnijam. Ustavimo se danes na področju bogoslužja. To zajema vse oblike liturgije, v katerih Cerkev nadaljuje delo Jezusa Kristusa v današnjem času in ga bo nadaljevala do dovršitve sveta. Jezusova zadnja večerja, pri kateri je Gospod spremenil kruh v svoje telo in vino v svojo kri, se med nami ponavzočuje vsakič, ko obhajamo najsvetejšo daritev svete maše. Sv. maša je najodličnejše dejanje Cerkve, temu se ne more primerjati nobeno drugo bogoslužje, saj se pri njej na oltarju obnavlja Jezusova daritev na križu in njegovo vstajenje. Je najsvetejše dejanje na zemlji, pri njej se nam Gospod daje v podobi Besede in v podobi evharističnega Kruha. Vsaka sv. maša, pa naj mašuje sveti oče v Rimu ali najbolj onemogel star in bolan duhovnik, ima enako neskončno vrednost, saj je duhovnik pri njej samo orodje v Božjih rokah. Po duhovnikovi osebi mašuje Jezus Kristus sam, duhovnik je samo orodje v njegovih rokah, tako kot čopič v rokah slikarja. Čopič sam od sebe ne more ničesar ustvariti, ko ga pa vodi slikarjeva roka, se po njem na slikarskem platnu ustvarja čudovita umetnina. Ker je sveta maša največja umetnina , ki nam jo je dal Jezus pri zadnji večerji, s smrtjo na križu in s svojim vstajenjem, ji moramo duhovniki in verniki nameniti največjo pozornost. Smo v letu vere in kot eno glavnih premikov v tem letu, ki ga moramo napraviti je prenoviti naš odnos do svete maše. Zakaj to omenjam? Velikokrat zapazimo, da določene stvari ali dogajanja v našem življenju

postanejo zaradi ponavljanja preveč površna. Kar navadili smo se, da poteka pri sveti maši vse po starem. Na začetku sv. maše vstanemo, potem se vsedemo, nato spet vstanemo, pokleknemo …. To se dogaja včasih povsem avtomatsko, ne da bi našim držam in še zlasti izgovarjanju molitev in zahval, dali globljo vsebino. Kaj pomeni, da pri evangeliju vstanemo? Stojimo pred Besedami Odrešenika, ki nam govori v evangeliju. Klečimo pred Najsvetejšo skrivnostjo spremenitve kruha in vina v Jezusovo Telo in Kri. »Hvala tebi, Kristus« te besede, ki jih izgovorimo na koncu evangelija bi morale vsem, ki nas poslušajo, razodeti našo veliko vero in zaupanje v moč Božje Besede. Zato jih le izgovorimo z navdušenjem in glasno, prepričljivo! »Tvojo smrt oznanjamo Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi«, s tem vzklikom bi morali tako napolniti cerkveni prostor, da bi se videla in občutila naša vera v Jezusovo navzočnost. Tako pa je včasih komaj kaj slišati, kot da nismo povsem prepričani, če je Jezus res na oltarju. Tudi ostali odgovori in zlasti ljudsko petje, morata izražati našo vero navdušenje. Torej pod vprašanjem je naše sodelovanje pri sveti daritvi! Lepo prosim, da v postnem času in letu vere, ki ga doživljamo, poglobimo naš odnos do svete maše. Vsaka nedeljska sveta daritev mora pustiti v naših dušah neizbrisno sled premika v duhovnem življenju in premika v medsebojnih odnosih. Če kljub navzočnosti pri nedeljski sveti maši nadaljujemo s sovraštvom do določenega človeka in ne storimo ničesar, da bi se to stanje prenehalo, je vseeno, če ob nedeljah enostavno ostanemo doma. »Če torej prineseš svoj dar k oltarju in se tam spomniš, da ima tvoj brat kaj proti tebi, pusti dar tam pred oltarjem, pojdi in se najprej spravi z bratom, potem pa pridi in daruj svoj dar« (Mt 5, 23).Zelo resne in jasne Jezusove besede! Včasih je človek res v težki situaciji, ko sam ne more spremeniti v odnosu do določenega človeka ničesar (vsaj navidez). Vendar v takem primeru ne zadostuje samo ta ugotovitev. V vsakem primeru lahko človeku, s katerim sem v sporu, izkažem osnovne znake spoštovanja, npr. da ga kratko pozdravim, da mu pokimam …predvsem pa, da prosim Svetega Duha za pomoč svoji nemoči. -  Kot kristjan moram biti podoben Jezusu v vsaki

življenjski situaciji, tudi takrat, ko je ogrožena moja čast. Prosimo trpečega Gospoda, da bi osvojili ta spoznanja in vzemimo si vse to razmišljanje k srcu.

 Jutri, na god sv. Valburge bo ob 17. uri sveta maša tudi v Valburgi.

 V torek nam bo v postnem govoru gospod kanonik Rojc  spregovoril o temi«Vera in mlad človek« (»Vi vsi ste pa bratje..« Mt 23,8)

 Ta teden zaradi počitnic ni verouka.

 CERKEV IN VEROUČNE PROSTORE ČISTIJO: Zbilje, štev. 13 do 31.

 MOLITVENI NAMEN: »Da bi v postnem času poglobili svoje sodelovanje pri sveti maši«.

SOBOTA

23.2.

18: +Alojz in Danica Mali

2.POST.N

24.2.

7: za žive in umrle župljane

9: +Pavla Rozman, obletna

14: križev pot

PONED.

25.2.

17Valburga): po namenu

18: +Helena Miklošič

TOREK

26.2.

18: +Marija Potokar

postni govor

SREDA

27.2.

7: za duše v vicah

ČETRT.

28.2.

17(Hraše): +Rozalija Filipič

18: +Brane Gašperlin

PETEK

1.3.

18: +Stane Govekar

18.45: križev por

SOBOTA

2.3.

18: +starši Dežman in starši Avguštin

2.POST.N

3.3.

7: za žive in umrle župljane

9: +Karolina Gašperšič

14: križev pot