Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ni dogodkov
Iskalnik
 

4. NAVADNA NEDELJA

 
 

3.2.2013         LETO:XX           ŠTEVIKA: 5

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Jožef Leoniški, misijonar, v torek sv. Agata, devica, mučenka, v sredo sv. Pavel Miki in drugi japonski mučenci, v četrtek sv. Rihard, v petek sv. Hieronim Emilijani – Prešernov dan (državni praznik), v soboto sv. Apolonija, devica, mučenka, nedelja bo 5. nedelja med letom.

 Ob začetku leta v župnijah objavljamo statistike verskega življenja za preteklo obdobje starega leta. Statistike so eno sodobnih orodij, s katerimi lahko marsikaj ugotovimo, ne morejo pa biti popoln pokazatelj stanja na področju, ki ga pokrivajo. Tega se moramo zavedati, saj poleg lokalnih akterjev vpliva na dogajanje v župniji tudi mnogo drugih, še zlasti pa čas, ki na žalost v vseh državah Evrope seka rane ravno na področju duhovnosti in vere. Tako govorimo o hudi sekularizaciji, razkristjanjenju in zanikanju tradicionalnih vrednot, ki so bile dolga stoletja temelj vere in kulture stare celine. Zaradi teh zaznav je sveti oče Benedikt XVI. razglasil letošnje leto za »leto vere« z željo, da bi se kristjani z novim zagonom začeli prizadevati za osebno poglobitev vere v Jezusa Kristusa, edinega Odrešenika človeštva.

 Ko bomo pregledovali statistične podatke, bomo opazili, da v naši župniji večjih odstopanj od stanja v preteklih letih ni bilo. Številke navedene v oklepaju  pomenijo statistični podatek preteklega leta (2011).

KRSTI: 17(21). 15 otrokov novokrščencev je iz urejenih cerkveno zakonskih družin, 2 izven zakonska.

PRVO SV. OBHAJILO je prejelo 16 otrok iz 3. razreda.

BIRME lani nismo imeli

POROKE: 6(5). Vsi kandidati so bili katoliške vere. Najstarejši ženin je bil star 46 let, najstarejša nevesta 48 let. Najmlajši 25, najmlajša 24 let.

POGREBI: 19(16). Previdenih z vsemi zakramenti je bilo 8 oseb,  samo maziljenih z zakramentom sv. bol. maziljenja 3, neprevidenih- vernih 5 in neprevidenih-oddaljenih od Cerkve 3. Najpogostejši vzrok smrti je bila pljučnica (7), nato kap (5), rak( 4), ostalo (3). Ena oseba je bila stara 98 let,

3 osebe 89 let in še 9 oseb nad 80 let. Pokopali smo 12 ženskih in 7 moških oseb.

VEROUK: Vseh otrok od 1. do 9. razreda je 125. Otroci in mladi se obnašajo primerno svojim letom, večjih težav z disciplino ni bilo. Pohvaliti je treba mlade iz 9. razreda, ki skoraj vsi tudi po birmi hodijo v 9. razred.

 V povezavi z veroukom je tudi lani potekal ORATORIJ. Imeli smo ga zadnji teden v avgustu, kar se je izkazalo kot primeren termin. Otrok je bilo okoli 90, vsako leto več. Oratorij so pripravili in vodili naši animatorji, za njihovo prizadevanje se jim res lepo zahvaljujemo.

 NEDELJNIKOV (udeležencev pri nedeljski sv. maši) smo pri dveh nedeljskih sv. mašah našteli 295, pri sobotni še dodatno 128, skupno torej 423. Večjega odstopanja od lanskih podatkov ni.

SVETIH OBHAJIL smo razdelili cca 21.000. Povprečno pristopi ob nedeljah k sv. obhajilu cca 260 oseb.

ŽUPNIJSKA KARITAS deluje že nekaj let, ukvarja se z razdeljevanjem hrane, z zbiranjem poletnih in zimskih oblačil, člani pomagajo pri spremljanju oskrbovancev doma upokojencev v Zbiljah k sveti maši v kapelo. V njej deluje 35 oseb.

SKUPINA »POGOVORI ZA DUŠO« se redno in uspešno zbira vsak mesec, vsak drugi torek.

MOLITVENA SKUPINA (Prenova v Duhu) se zbira vsak četrtek zvečer po sveti maši. Člani so iz naše župnije in od drugod.

V župniji delujejo TRI ZAKONSKE SKUPINE. Mlajša, starejša in najstarejša. Prvi dve se zbirata v župnišču, tretja v privatni hiši naših župljanov. Srečanja imajo vsak mesec.

PEVSKI ZBOR (mešani) sodeluje pod vodstvom organista pri nedeljskih sv. mašah, (vaje imajo redno vsako sredo), vsako leto pripravijo pevski nastop in božičnico.

OTROŠKO MLADINSKI ZBOR je šele v začetni fazi, upamo, da bo sčasoma zaživel in se redno vključil v sodelovanje pri nedeljskih sv. mašah,.

 MINISTRANTOV-MINISTRANTK imamo 15. Škoda, da se tudi fantje v večjem številu ne odločijo za to lepo službo ob oltarju.

BRALCE BERIL sicer imamo, lepo pa vabimo, da se jim pridružite tudi novi.

 ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ima 24 članov, seje so vsak mesec.

 ČIŠČENJE CERKVE IN VEROUČNIH PROSTOROV se izvaja ob sobotah, sedaj, ko imamo sv. maše v kapeli vsako drugo soboto.

 V župniji deluje tudi vestna skupina JASLIČARJEV, ki vsako leto poskrbijo v cerkvi za vedno lepše jaslice.

 MIKLAVŽEVANJE  pripravijo mladi sami, v to morajo vložiti kar veliko dela, saj mora Miklavž obdarovati veliko število otrok.

 Radio Ognjišče in Nadškofijska Karitas Maribor vabita na pustni ples z dobrim namenom. Letošnje dobrodelno rajanje maškar bo v Športni dvorani Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, v soboto, 9. februarja ob 12. uri. Lepo vabljeni. Vstopnine ne bo.

  MOLITVENI NAMEN:  »Za vse kulturnike, da bi s svojim delom pomagali k duhovni prenovi slovenskega naroda«

SOBOTA

2.2.

7: za zdravje

18: +Frančiška Vrbek,

                  obletna

4. N.N.

3.2.

7: za žive in umrle župljane

9: +Ivanka Barle, obletna

PONED.

4.2.

18: +Veronika Vurušič, obl.

TOREK

5.2.

18: +Janez Govekar

SREDA

6.2.

7: +Franc Jenko

ČETRT.

7.2.

18: +Bobnarjevi in

          Kumerjevi

PETEK

8.2.

18: +Ana Grabec

SOBOTA

9.2.

18: +Kristina in Vinko

          Šušteršič

5. N.N.

10.2.

7: za žive in umrle župljane

9: +Angela Jeraj, obletna