Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ni dogodkov
Iskalnik
 

3. NAVADNA NEDELJA

 
 

27.1.2013                  LETO: XX              ŠTEVILKA: 3

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Tomaž Akvinski, cerkveni učitelj, v torek sv. Valerij, škof, v sredo sv. Martina, mučenka, v četrtek sv. Janez Bosko, duhovnik, ustanovitelj salezijancev, v petek sv. Brigita Irska, v soboto svečnica, praznik Jezusovega darovanja, nedelja bo 4. med letom.

 Razodetje, ki ga je Bog poslal po očakih in prerokih, v polnosti pa po svojem Sinu Jezusu Kristusu izraelskemu narodu in vsem narodom sveta vseh časov, je po navdihnjenju Svetega Duha zapisano v Svetem pismu, stare in nove zaveze. Današnja nedelja Svetega pisma nas opozarja na večni »kompas« našega duhovnega življenja, kar Sveto pismo je. V poplavi besed, ki jih danes poslušamo iz ust novinarjev, politikov, znanstvenikov, književnikov, pa tudi iz ust drugih ljudi, s katerimi se srečujemo, se pošten človek dostikrat vpraša, komu verjeti? Določena resnica se utemeljeno predstavlja iz ust tako imenovanih kvalificiranih strokovnjakov, potek dogodkov pa pokaže drugačno sliko, da je bilo vse izgovorjeno navadna laž ali pol resnica, kar je včasih še slabše. Res, komu danes sploh še verjeti? – Kristjani imamo, hvala Bogu, trdno oporo, ki nas nikoli ne bo razočarala. Ta opora je Beseda Boga , zapisana v Svetem pismu, o kateri sam Gospod pravi: »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle« (Mt 24, 35). Pri svetem mašnem bogoslužju prinaša med nas ta Beseda Boga resnično, duhovno navzočnost Jezusa Kristusa samega. Ob evharističnih podobah v kruhu in vinu, je Jezus Kristus prav tako skrivnostno navzoč tudi v svoji Besedi, ki jo pri sveti maši beremo. Zato ponovno vabim, vse, ki berete berila in psalme pri sveti maši, da do tega svojega poslanstva zavzamete drugačen odnos, kot pa da bi brali neke človeške besede, ki minejo. To naj se pozna v poprejšnji pripravi, kakor tudi v razločnosti branja in navdušenju, s katerim bralci pokažete, da  vam je Božja beseda najsvetejše na zemlji.

 V soboto bomo praznovali svečnico, praznik Jezusovega darovanja v templju. Starček Simeon in prerokinja Ana sta v malem otroku prepoznala

Božjega Sina in napovedala, da bo »Luč v razodetje poganom in slavo Izraela, tvojega ljudstva« (Lk 2, 32).

Sveti maši bosta ob 7. in 18. uri. Pred jutranjo sv. mašo bo blagoslov sveč, pred večerno (ob 18) pa se bomo naprej zbrali pred kapelico sv. Urha, kjer bo blagoslov sveč, nato pa v procesiji odšli v cerkev k sveti maši.

 Petek bo prvi v mesecu februarju, zato bom dopoldan obiskoval ostarele in bolne po domovih.

 V nedeljo boste pri obeh sv. mašah lahko prejeli blagoslov sv. Blaža. Pri vseh sv. mašah bo ofer za razsvetljavo.

  Jutri zvečer, po sveti maši (ob 18.30) vabim na sestanek člane župnijskega gospodarskega sveta . Prosim, da pridete vsi, v primeru zadržanosti pričakujem telefonsko sporočilo!

 CERKEV IN VEROUČNE PROSTORE ČISTIJO: Smlednik štev. 61 do konca.

 MOLITVENI NAMEN: »Da bi vsi ljudje Božje zapovedi priznali za temelj medčloveških odnosov«.

SOBOTA

26.1.

18: +Pavla in Miroslav Rejc

3. N.N.

27.1.

7: za žive in pokojne župljane

9: +Marija Burger

PONED.

28.1.

18: +Marija Potokar

18.30: sestanek z gospodarskim svetom

TOREK

29.1.

18: Marjana in Jožef Stare

SREDA

30.1.

7: +Franc Jenko

ČETRT.

31.1.

18: +Nataša Snoj

PETEK

1.2.

18: +Ivana Čebašek, 7. dan

SOBOTA

2.2.

7: po namenu

18: +Frančiška Vrbek, obletna

blagoslova sveč pri obeh sv. mašah

4. N.N.

3.2.

7: za žive in umrle župljane

9: +Ivanka Barle

blagoslov sv. Blaža

ofer za razsvetljavo