24. NAVADNA NEDELJA

 
 
11.9.2011                LETO: XVIII                  ŠTEVILKA: 37

 

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek Marijino ime, v torek sv. Janez Zlatousti, škof, cerkveni učitelj, v sredo Povišanje sv. Križa, praznik, v četrtek god Žalostne Matere Božje, v petek sv. Kornelij, papež, mučenec, v soboto sv. Robert Bellarmino, škof, cerkveni učitelj, nedelja bo 25. navadna v cerkvenem letu.

 

 Danes bo ob 8. uri v župnišču sestanek z glavnimi animatorji mladine.

 

 V petek, 16.9.2011, ob 19.50 (po sveti maši) vabim na srečanje starše naših ministrantov. Potrebno se bo domeniti za urnik ministriranja. Razume se, da med počitnicami pri delavniških svetih mašah dostikrat ni bilo nobenega ministranta(tke). Moram pohvaliti deklici, ki sta  pridno, skoraj vsak četrtek, tudi v času počitnic prihajali ministrirati. Z začetkom šolskega in veroučnega leta pa ne sme več biti tako. Zato prosim starše, da se do torka pomenite s svojimi otroki, kateri dan v tednu bi se lahko obvezali za službo pri oltarju. Načelno bi se zmenili, da naj bi vsak ministrant(tka) vsaj enkrat ministriral med tednom. Seveda bomo veseli, če bo lahko prihajal tudi večkrat. Napravili bomo razpored tudi za sobote in nedelje.

 

 Vedno bolj opažam, da se število udeležencev pri sobotnih mašah dviga. Čeprav je udeležba pri sobotni sveti maši enakovredna udeležbi pri nedeljski, ne bi bilo prav, da bi k sveti maši hodili brez razloga  vedno samo ob sobotah. Nedeljo moramo občutiti kot Gospodov dan in to najlepše doživimo ravno pri nedeljski sveti maši. 

  

 Vabljeni na srečanje skupine »POGOVOR ZA DUŠO«. Dobili se bomo v torek, 13. 9 2011 ob 16. uri pred kulturnim domom. Skupaj se bomo odpravili proti Tržiču, si tam ogledali muzej in po ogledu poskusili »tržiške bržole«, ki so tamkajšnja specialiteta. Vse skupaj naj bi nas prišlo okoli 10 evrov.

 

 CERKEV IN VEROUČNE PROSTORE ČISTIJO: HRAŠE, štev. 33 do 44.

 

MOLITVENI NAMEN: » DA BI NAS LETO SOCIALNE PRAVIČNOSTI VZPODBUDILO K »PODIRANJU« GORA NAŠE SEBIČNOSTI.

 

 V sredo bomo praznovali praznik Povišanja sv. Križa. Nekaj razlage, kako je do tega praznika prišlo:  Uvedba praznika se nanaša na ostanke pravega Jezusovega križa, ki ga je, kakor trdijo poročila, našla sv. Helena, mati cesarja Konstantina. Skoraj tristo let po smrti našega Gospoda je bil njegov grob na Kalvariji zasut in križ zakopan globoko v zemljo. Ko je cesar Konstantin po zmagi nad Maksencijem dal kristjanom svobodo, je cesarjeva mati prišla v Jeruzalem, da bi tu počastila svete kraje, kjer je Odrešenik trpel in umrl. A ti kraji so bili oskrunjeni. Pogani so na Kalvariji postavili oltar  svojim malikom. Helena je dala očistiti kraj in kopati tam, kjer je moral biti Gospodov grob in križ. Razkrili so grob in našli križ, na katerem je Jezus umrl. Konstantin je nad Gospodovim grobom dal sezidati cerkev Kristusovega vstajenja (Anastasis) in cerkev sv, Križa ali Božjega groba, kakor navadno pravimo. Cerkvi so med seboj povezani z dvorom in stebriščem, posvečeni pa sta bili 13. septembra leta 335. V veličastni cerkvi Božjega groba so naslednji dan, 14. septembra, prvič relikvijo svetega Križa izpostavili v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto na ta dan praznovali Povišanje svetega Križa. Kmalu zatem se je praznik začel obhajati v vsej Cerkvi.  V cerkvi Božjega groba je shranjen samo del relikvij sv. Križa, takoj po najdenju so bili večji in manjši delci križa kot relikvije oddani imenitnejšim cerkvam in posameznim osebam, kakor nam spričuje sv. Ciril Jeruzalemski v svojih katehezah.

 Praznik pa ima še globljo vsebino. Njegov namen je, da bi nam kristjanom približal Jezusovo naročilo« če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj« (Lk 9, 23). Križ je znamenje odrešenja, vendar vsakdo dobro čuti, kako težko ga je sprejeti. Pa vendarle, samo po poti križa lahko svoje življenje posvečujemo in  s tem pomagamo Kristusu pri odreševanju sveta in človeštva. Ta dan bomo prosili za duhovno moč tega spoznanja.

 

SOBOTA

10.9.

19: Marija Oblak in starši Krštinc

24. N.N.

11.9.

7: za žive in umrle župljane

9: Mariji v zahvalo

PONED.

12.9.

19: Miha Jenko iz Dragočajne

TOREK

13.9.

19: Feliks Žavbi

SREDA

14.9.

7: družini Bobnar in Kumer

ČETRT.

15.9.

19: Vehovčevi in Oblakovi

PETEK

16.9.

19: Franc Brešan

SOBOTA

17.9.

19: France in Justina Rozman

25. N.N.

18.9.

7: za žive in umrle župljane

9: sarši Dolinar iz Moš, obletna