22. NAVADNA NEDELJA

 
 

28.8.2011              LETO: XVIII                 ŠTEVILKA: 35

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek spomin na Mučeništvo Janeza Krstnika, v torek sv. Feliks in Adavkt, mučenca, v sredo sv. Rajmund Nonat, v četrtek sv. Egidij (Tilen), v petek sv. Antonin, mučenec, v soboto sv. Gregor Veliki, papež, cerkveni učitelj, nedelja bo 23. navadna, god sv. Rozalije Sicilske.

 Naša župnija obhaja slovesni praznik, spomin na posvetitev cerkve sv. Urha. V molitev danes vključujemo vse dobrotnike, ki so s svojimi darovi in delom pripomogli, da so naši predniki lahko zgradili to lepo, mogočno svetišče. Ko to premišljujemo, čutimo v sebi globoko hvaležnost, saj je bila gradnja cerkve združena z velikimi žrtvami in odpovedmi. Glavni »motor« vsega dela je bila globoka vera in ljubezen do Cerkve naših prednikov. Če bi morali danes graditi podobno cerkev, ali bi jo bili sposobni zgraditi? Velik odstotek kristjanov, ki ne izpolnjujejo svojih verskih dolžnosti, nam kaže slabo sliko. Za tako veliko delo bi bila potreba vzajemna pomoč velikega števila ljudi. Samo nedeljniki (redni obiskovalci nedeljskih sv. maš) tega ne bi zmogli. To smo izkusili pri gradnji novega župnijskega središča v Stožicah. Kljub veliki požrtvovalnost zvestih vernikov, njihovi darovi ne bi zadostovali niti za gradnjo do tretje gradbene faze (goli zidovi). Bog nam je naklonil milost, da so priskočile na pomoč nemške škofije in drugi. – Današnji praznik pa nas spomni na še eno svetišče, ki ni »narejeno z rokami«. To se nahaja v naših dušah. Pri krstu smo postali Božji otroci in skrbeti moramo, da posvečujoča milost v naših dušah nikdar ne ugasne. Če se pa to zaradi naše grešnosti kdaj le zgodi, moramo vzpostaviti edinost z Bogom v dobro opravljeni sveti spovedi.

 Vsem, ki darujete vsako nedeljo za našo cerkev, ki to svetišče čistite in krasite, vsem, ki na razne načine sodelujete pri bogoslužju, ki se dogaja v naši cerkvi, se iz srca zahvaljujemo z željo, da bi vaša ljubezen do Cerkve nikdar ne usahnila. Bog naj vsem dobrotnikom naše cerkve stoterno povrne.

 Danes v župniji končujemo oratorij. K sveti maši ob 9. uri se bodo zbrali vsi otroci in animatorji, ki so ves teden preživeli v koristnem in prijetnem druženju. Vse je potekalo v najlepšem vzdušju, še posebej je bilo opazno, da so vsak dan vse predmete, ki so jih preko dneva uporabljali tako lepo pospravili, da je bilo zvečer vse v najlepšem redu. Posebna zahvala gre voditeljem oratorija, ti so nosili najtežje breme priprav, nabav in ostalega potrebnega, in vse so opravili z dobro voljo in ljubeznijo do otrok. Letos smo pridobili 11 novih animatorjev, večinoma mladih iz lanskega 9. razreda. Tudi ti so odlično opravili svojo nalogo. Ves teden je bila huda vročina, proti njej so si pomagali z vodnimi igrami, pri katerih so se otroci dodobra ohladili. Enkrat je prišlo do pomanjkljivega pritiska vode v naselju Smlednik; nekateri so mislili, da je bila to posledica prevelike porabe vode. Vzrok za to pa je bil popolnoma drug. V Hrašah je namreč počila vodovodna cev,  to pa je povzročilo upad pritiska. Vodovodarji so okvaro še isti večer popravili. Vsem, ki ste imeli na skrbi pripravo in potek oratorija, izrekamo zahvalo z željo, da bi še naprej ostali povezani kot prijatelji in zvesti kristjani.

  Prvi četrtek, petek in sobota! V petek dopoldan bom obiskoval ostarele in bolne na domovih.

  Verouk se bo začel v ponedeljek, dne 5. septembra. Vpis v 1. razred bo pred prvo veroučno uro. Objavljamo začasni urnik verouka, ki se bo po potrebi za posamezne razrede še spremenil:

PONEDELJEK

1. skupina

14.00 - 14.45

3. razred

2. skupina

14.50 – 15.35

8. razred

3. skupina

15.40 – 16.25

5. razred

4. skupina

16.30 – 17.15

6. razred

5. skupina

17.20 – 17.55

1. razred

TOREK

1. skupina

14.30 – 15.15

4. razred

2. skupina

15.20 – 16.05

7. razred

3. skupina

16.10 – 16.55

9. razred

4. skupina

17.00 - 17.45

2. razred

 

  CERKEV ĆISTIJO: Hraše, številke 1 do 20

 

  MOLITVENI NAMEN: ZA BOŽJI ŽEGEN PRI VEROUKU OTROK

 

SOBOTA

27.8.

19: Alojz Mohar

22. N.N.

28.8.

7: za žive in umrle župljane

9: starši Gregorc

PONED.

29.8.

19: Jožefa Jarc

TOREK

30.8.

19: starši in bratje Grajzar

SREDA

31.8.

7: druž. Bobnar in Kumer

ČETRT.

1.9.

19: v čast sv. Antonu

PETEK

2.9.

18 (Moše): Marjan Grašič

19: Angela Jeraj

SOBOTA

3.8.

19: Janez Šetina

23. N.N.

4.9.

7: za žive in umrle župljane

9: Lojze Gregorc