SVETA TROJICA

 
 

19.6.2011              LETO: XVIII           ŠTEVILKA: 25

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Silverij, papež, v torek sv. Alojzij Gonzaga, v sredo sv. Janez Fisher in Tomaž More, mučenca, v četrtek slovesni, zapovedani praznik Sv. Rešnjega telesa in Krvi, v petek rojstvo Janeza Krstnika, slovesni praznik – kres, v soboto sv. Viljem iz Vercellija – dan državnosti, nedelja bo 13. navadna v cerkvenem letu.

 Danes obhajamo praznik Svete Trojice, neke vrste krono vseh praznikov, ki smo jih v bogoslužju doživljali preko cerkvenega leta. Če se vprašamo, kje je izvor vsega odrešenjskega dogajanja, nas današnji praznik spomni, da je ta v neskončno sveti skrivnosti troedinega Božjega bivanja. Bog se nam je razodel kot troedini Bog: Oče, Sin in Sveti Duh. Znameniti teolog Karel Rahner je zapisal, da je Bog Oče Bog, ki je svet ustvaril, Bog Sin Bog, ki je svet odrešil in Bog Sveti Duh Bog, ki svet posvečuje. Seveda ne gre za tri bogove, ampak za enega Boga, čigar bivanje pa je seveda nam smrtnim ljudem in našemu razumu nedostopno. O Bogu vemo le toliko, kolikor nam je razodel Jezus Kristus, druga Božja Oseba in to je dovolj za našo vero in naš otroški odnos do Najsvetejšega Boga.  V najbolj zastrti od vseh skrivnosti je za nas polnost luči in življenja. Prava vednost in pravo verovanje v Boga more biti le ponižno priznanje in le strmeča osuplost pred nedoumljivo skrivnostjo; ljubezen je vedno »misterij«; več je, kakor pa je mogoče izračunati in s preračunavanjem dojeti. V breznih Božjega življenja odkrivamo tudi resnične globine človeškega življenja, brezna luči, življenja in lepote, ki se nam odpirajo tudi tukaj. V človeškem življenjskem prostoru prebiva odmev, po katerem naj bi bila med nami ustvarjena podoba Božjega življenjskega prostora (prim. Anton Strle). Vero v skrivnost Svete Trojice izpovedujemo vsak dan, ko se pokrižamo in ko molimo »Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …« . Sedanje življenje ne more biti nič drugega kakor priprava na popolno, večno osrečujoče zedinjenje s tremi Božjimi osebami in v njih z vsemi odrešenimi ljudmi.

 

  Jutri gremo z ministranti birmanci na Dunaj. Odhod bo ob 6. uri izpred župnišča. Vsak naj s seboj vzame pijačo in malico. Imeli bomo tudi kosilo.

  V četrtek bomo praznovali praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Brez dvoma je Jezus zakrament sv. Rešnjega telesa postavil v prvi vrsti zato, da bi v daritvi sv. maše, posebej še združene s svetim obhajilom, ljudje vseh časov in krajev do konca sveta mogli na čim bolj življenjski način prihajati v stik z  Jezusovo daritvijo na križu in bi tako postajali deležni sadov odrešenja. »Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas«. Daritev in obhajilo. Brez dvoma je to pri sveti evharistiji prva stvar. Jezus na skrivnosten način postane v sv. evharistiji navzoč med nami na viden način, z vso svojo osebo, kot Bog in človek. In bolj kakor koli drugje, bolj kot v vseh drugih zakramentih smo Jezusu Kristusu dolžni najvišje čaščenje. Lansko leto smo to čaščenje izvedli na najvišji možen način, z vseslovenskim evharističnim kongresom. Naj bo v vseh nas kristjanih pri vsakem našem obhajanju svete maše navzoča sveta spoštljivost in ponižnost pred Jezusom, ki na skrivnosten način spet in spet med nami ponavzočuje svojo kalvarijsko daritev in vstajenje.

 V četrtek bosta dve sv. maši, ob 7. in 19. uri. Slovesno praznovanje praznika bo v nedeljo. Ob 7. uri bo sveta maša, po njej pa procesija  z Najsvetejšim, ki bo šla med našimi hišami in vrtovi. Lepo prosim, da sami postavite oltarje na istih mestih kot lani, jih pogrnete s prtom, postavite križ in okrasite s cvetjem. - V nedeljo bo naslednja sv. maša  uro kasneje, ob 10. uri.

  V soboto bomo s člani župnijskega pastoralnega sveta poromali na Sveto goro pri Gorici. Pastoralno leto bomo sklenili s sv. mašo, po njej pa bo kosilo.

 Kot smo slišali, so v državnem zboru te dni sprejeli novi družinski zakonik, kljub velikemu nasprotovanju civilne iniciative za  varstvo družine. Zakonik je v mnogih točkah v popolnem nasprotju s krščanskim umevanjem človeškega življenja in družine, zato bomo verni ljudje in vsi pametno misleči  zahtevali referendum. Že danes imate zadaj na polici liste, na katerih bomo s svojimi podpisi podprli zahtevo po referendumu. Vsakdo, ki spoštuje naravne in Božje zakone, mora čutiti dolžnost, da to zadevo podpre s svojim podpisom. Za veljavnost zahteve morajo biti izpolnjeni vsi podatki, ki jih list zahteva. Pred narodom in pred Bogom imamo kristjani težko dolžnost, da po svojih močeh skušamo preprečiti »igrajčkanje« vladne koalicije z naravnimi zakoni.

 Smleški animatorji obveščajo, da so na voljo prijavnice za letošnji ORATORIJ. Po deveti sv. maši bodo animatorji prijavnice delili pred cerkvijo, nato pa bodo na voljo na polici v zadnjem delu cerkve. Oratorij bo potekal med 22. in 28. avgustom. Pohitite s prijavami, ker je število mest omejeno, zadnji dan za prijavo je 24. julij. Prijavne liste lahko prinesite vsako nedeljo, do vključno 24. julija (pred cerkvijo). Starši, preberite tudi posvetilo, ki je namenjeno vam in je pripeto ob prijavnici. Poleg tega smo pripravili tudi »puščico za smleški oratorij«, v katero lahko župljani prispevate prostovoljne prispevke za izvedbo našega oratorija. Za vsak dar bomo izjemno hvaležni!

SOBOTA

18.6.

19: Peter Zaplotnik

SV.TROJ.

19.6.

7: za žive in umrle župljane

9: Lojze Gregorc

PONED.

20.6.

18: Zbilje: Vida Martinčič

19: druž. Barbo in Jenkole

TOREK

21.6.

19: Lojze Vengust

SREDA

22.6.

7: Cilka Murgar

TELOVO

23.6.

7: za žive in umrle župljane

19: Martin Kozjek

PETEK

24.6.

19: Franc Janežič

SOBOTA

25.6.

19: starši Lipovšek

13.N.N.

26.6.

7: za žive in umrle župljane

10: druž.Kumar in Bobnar