BINKOŠTI

 
 

12.6.2011         LETO: XVIII                 ŠTEVILKA: 24

»Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni s Svetim Duhom in začeli govoriti v tujih jezikih, kakor jim je Duha dajal izgovarjati…Vsi so bili iz sebe, ker jih je vsakdo slišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: »Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci? Kako, da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku?« (prim. Apd 2, 2-11).

 

  Sveti Duh, ki ga je poslal Jezus nad apostole 10. dan po svojem vnebohodu, je v apostolih napravil spremembo, kakršno lahko napravi samo Bog s svojo neskončno Božjo močjo. Iz boječih, malovernih učencev je Sveti Duh napravil čisto druge ljudi. Odslej so z veliko močjo oznanjali Jezusa Kristusa, povsod, kamor so šli, tudi pred velikimi duhovniki in farizeji. Nič več ni bilo v njih prvotnega strahu, celo veseli so bili, da so smeli trpeti za Jezusa. Nič čudnega, da se je že na dan prvih binkošti dala krstiti velika množica ljudi. Ko Apostolska dela v današnjem prvem berilu poročajo o znamenjih, ki so spremljala izlitje Svetega Duha nad apostole, slišimo, da so se jim nad glavami prikazali jeziki, podobni plamenom. To je bilo gotovo simbolično znamenje duhovne svetlobe in moči, s katero so bili v tistem trenutku napolnjeni. »Bog je luč in v njem ni nobene teme«  (1 Jn 1,5) poroča evangelist sv. Janez. Kdor ima v sebi živo in globoko vero v Jezusa Kristusa, hodi v luči in se ne more motiti. Sveti Duh ga neprestano spominja vsega, kar nam je Jezus povedal: »Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal« (Jn 14, 26).-  »Nastal je z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali« (Apd 2, 2). Sveti Duh je duh »moči«, nobena, še tako velika prepreka ne more ustaviti njegovega delovanja. Ta moč je Božja Ljubezen, ki človeka prerodi v »novega človeka« in mu da svoje darove: dar modrosti, dar umnosti, dar sveta, dar moči, dar vednosti, dar pobožnosti, dar strahu Božjega. Vsak od teh darov nosi v sebi neizmerljivo duhovno globino in kdor se prepusti Njegovemu delovanju, zares lahko izvršuje dela, kakršna so nedostopna človeški moči in pameti. Jezus pravi: »Resnično povem vam: če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori: ,Prestavi se od tod tja!, in se bo prestavila in nič vam ne bo nemogoče« (Mt 17, 20). -  Že samo znamenji gorečih jezikov in silnega viharja nam povedo dovolj, kako nas Bog ljubi in podpira s svojo izredno močjo.  Za mene in tebe pa na koncu ostane vprašanje, na katerega morava odgovoriti: kakšen je moj odziv na Božjo ljubezen? - Bog ne dela nasilja, zato pusti vsakemu od nas svobodno odločitev: ali se bom kot apostoli z vsem srcem odločil zanj, ali proti njemu: »Kdor ni z menoj, je proti meni in kdor z menoj ne zbira, raztresa« (Mt 12, 30) – Pridi Sveti Duh in napolni srca svojih vernih!

 

  Danes popoldan ob 15. uri bomo imeli v svoji sredi bolne in ostarele. Med sveto mašo, ki jo bo daroval g.kanonik Anton Rojc, bo delitev zakramenta svetega bolniškega maziljenja. Po sv. maši bo v dvorani KUD-a skromna pogostitev.

 Vsem, ki ste sodelovali pri pripravi dneva zakonskih jubilantov, se prisrčno zahvaljujemo. Lepa hvala tudi za sladke dobrote, ki so vse navzoče čakale po sv. maši pred cerkvijo. - Tudi za dobrote, ki ste jih prinesli danes in jih  bomo namenili našim ostarelim in bolnim, lepa hvala.


  V torek, 14.6. vabi skupina »pogovor za dušo« na  junijsko srečanje. To pot bo v naravi: »Dobimo se ob 16. uri pred prostori Karitas. Odpeljali se bomo na izlet proti Brdu pri Lukovici, kjer je tudi čebelarski center. Lepo vabljeni«.


 Civilna iniciativa za družino in pravice otrok pripravlja v torek, dne 14.6 2011 pred parlamentom SHOD v počastitev praznika družine. Program bo trajal od 17. do 17.45. ure. Vsi dobrodošli pred parlamentom!


 V nedeljo, 19.6.2011 so ob 9. uri še posebej vabljeni vsi šolarji. Pri ŠOLSKI MAŠI se bomo namreč s pesmijo in molitvijo zahvalili za preteklo šolsko in veroučno leto in pozdravili zaslužene počitnice. Po maši bodo na voljo tudi prijavnice za oratorij, ki se bo letos v naši župniji odvijal od 22. do 28. avgusta.


 MOLITVENI NAMEN: ZA NAŠO DOMOVINO, DA BI DOBILA MODRO VODSTVO IN DA BI DRŽAVLJANI NA PRIHODNJIH VOLITVAH IZBRALI PRAVE KANDIDATE, KI BODO RES DELALI ZA BLAGOR DOMOVINE.


 CERKEV ČISTIJO: Zbilje, štev. 32 do 52.

 

SOBOTA

11.6.

19: Anton Grabec

BINKOŠTI

12.6.

7: za žive in umrle župljane

9: starši Vrtnik

15: sv. maša za ostarele in bolne

PONED.

13.6.

7: poljska m. za Smlednik

19: Lojze in Francka Tršan

TOREK

14.6.

19: Marija Kalan

16: »pogovor za dušo«

SREDA

15.6.

7: Jože Kumer

ČETRTEK

16.6.

19: Janez Burgar

PETEK

17.6.

19: Franc in starši Kosec

SOBOTA

18.6.

19: Peter Zaplotnik

SV.TROJICA

19.6.

7: za žive in umrle župljane

9: Lojze Gregorc

9: šolska sv.maša