Sinoda 2021-2023

Sinoda 2021-2023

Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Pet, 27 Maj 2022 ob 00:00

Šmarnice 2022

Pet, 27 Maj 2022 ob 17:30

Križev teden - prošnje maše

Ned, 29 Maj 2022 ob 09:00

Srečanje zakonskih jubilantov

Iskalnik
 

2. NEDELJA PO BOŽIČU

 
 

2.1.2022      LETO: XIX    ŠTEVILKA: 1

 Vsem župljanom in vsem, ki obiskujete bogoslužje v naši cerkvi

želim, da bi vam novo leto bilo »milostno«, brez brezizhodnih trenutkov trpljenja in brez pretresov, ki bi vaše življenje spremenili v eno samo bolečino. To kar vam želim, pa bi bile samo lepe besede, če ne bi bile podprte z velikim zaupanjem v Božjo Previdnost, ki edina lahko vodi in določa naše poti v življenju. Zato vam tudi voščim trdne vere, upanja in zlasti ljubezni. Vse tri »božanske kreposti« so gotovo poroštvo, da nas niti nesreča niti sreča ne bosta mogli spraviti v obup in nevero. Zaupajmo, zakaj samo eden je lahko rekel »Jaz sem svet premagal«. In to je tisti, ki se je rodil kot nebogljeno Dete in odšel s tega sveta kot zaničevani, trpinčeni in umrli na križu. In  vendar je postal odgovor na vsa človekova najgloblja vprašanja. »Gledali bodo njegovo obličje in njegovo ime bo na njihovih čelih. Noči ne bo več in ne bodo potrebovali ne luči svetilke ne sončne luči, kajti razsvetljeval jih bo Gospod Bog in kraljevali bodo na veke vekov«(Raz 22, 4). »Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle« (Mt 24,35), zaupajmo Jezusovim besedam ! Mojemu voščilu za srečno in blagoslovljeno novo leto se pridružujejo vsi sodelavci, ki imajo na skrbi življenje naše župnije: katehet in katehistinji, člani ŽPS, Karitas-a, ključarji, mežnarji, župnijski pevski zbor, bralci beril, ministranti, jasličarji, pritrkovalci, krasilka, čistilke, »pogovor za dušo« in ostali.

 Gospod nadškof msgr. Stanislav Zore je naročil, naj v prvih Oznanilih v novem letu objavimo njegovo pismo:

 Dragi duhovniki, redovniki, redovnice, dragi bratje in sestre.

 Za seboj puščamo leto, v katerem je bilo težko načrtovati. Ko smo načrtovali pastoralno dogajanje v naših župnijah, v dekanijah in tudi v škofiji, smo vedno znova dodali vprašaj-če bodo razmere dovoljevale. Včasih smo to misel izrazili zgolj v sebi, večkrat smo jo zapisali na konec naših načrtov. Res se je potem pokazalo, da smo nekatere stvari lahko izvedli, druge smo morali prirediti glede na ukrepe, spet druge smo morali preložiti na drug čas. Sem pa vesel, da v tem času nismo obstali pred težavami in ovirami, da se nismo prepustili črnogledosti, ampak smo priznali težavo, potem pa poiskali možnosti, ki so se nam kljub temu ponujale. In tega je bilo zelo veliko. Župnijska občestva so v tem času zaživela na drugačen način. Veliko so k temu pripomogli tisti, ki so pokazali svoje znanje s področja novih medijev. S pomočjo le-teh in pripravljenostjo duhovnikov ter drugih župnijskih sodelavcev je posebno oznanjevalno poslanstvo Cerkve dobilo nove razsežnosti.

 V evangeliju smo slišali: »In Beseda je meso postala in med nami prebivala. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice«. Gospod vstopa v našo človeško resničnost in živi z nami. To je vsebina božiča. To doživljamo pri vsaki sveti maši. Jezus – Beseda prihaja v svojo lastnino. Tistim, ki jo sprejemate daje moč, da postanete Božji otroci. On je naš Oče tudi v preizkušnjah.

 Ta čas je bil tudi preizkus naše medsebojne solidarnosti. Kakšnih podvigov so se v tem času lotili sodelavci in prostovoljci Karitas. Tudi ti so pod vodstvom Svetega Duha odkrivali nove poti, kako priti do pomoči potrebnih, da ne bi nihče pogrešal tega, kar potrebuje za življenje. Nekaj podobnega je bilo tudi na področju podeljevanja zakramentov. Seveda smo bili daleč od tega, česar smo bili navajeni. Za nami je torej leto, v katerem smo v poslušnosti Svetemu Duhu odkrivali nove načine verskega življenja naših družin in naših župnij. Bogu hvala in tudi vsem vam hvala za to.

 Vendar smo v tem letu spoznali še nekaj manj pozitivnega. Med nami se je začel proces delitve. Začelo se je z nezaupanjem, ki smo mu dovolili vstopiti v naše misli in v naše odnose. Zaprli smo se v svoj »mehurček«, v družbo enako mislečih in enako čutečih, in začeli načelno odklanjati vsa drugačna mnenja. Nekateri so zdvomili tudi nad papežem Frančiškom in Kongregacijo za nauk vere. Začeli smo izključevati drug drugega- bolj na ravni srca kot drugače

 Kaj bomo storili v letu, ki ga začenjamo? Bomo poglabljali jarke med nami, bomo dvigali nasipe, bomo večali razdalje? Odgovor na ta vprašanja je lahko tudi vztrajanje na sinodalni poti, ki smo jo na povabilo papeža Frančiška po vseh škofijah sveta začeli obhajati meseca oktobra in bo v tem okviru potekala do velikega šmarna letos. Na ravni škofije poteka usposabljanje ljudi, ki bodo izvajali sinodalna srečanja po posameznih župnijskih občestvih, skupnostih, skupinah … Sadovi teh srečanj bodo potem povzeti v skupno poročilo, ki ga bomo preko Slovenske škofovske konference poslali Generalnemu tajništvo Škofovske sinode.

 Pomembnejši od tega pa je osebni odnos in osebni pristop vsakega izmed nas, vsakega duhovnika, vsakega redovnika in redovnice, vsakega očeta in mame, čisto vsakega kristjana. Papež nas je v nagovoru ob začetku sinode povabil k trem korakom: srečanje, poslušanje, razločevanje; »da si vzamemo čas za srečanje z Gospodom in s spodbujanjem srečanja med nami. Čas, v katerem je prostor za molitev, češčenje – to je molitev, ki jo mi zelo opuščamo -, dati prostor češčenju za to, kar hoče Duh reči Cerkvi.

 Prva zaradi prej omenjenih vedno večjih razdalj med nami – tudi znotraj družin in celo znotraj župnij – vas v duhu sinodalne poti, sinoda pa pomeni hoditi skupaj, vabim, da začnemo moliti drug za drugega. V berilu apostol Pavel daje zgled ko pravi: »Zato se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah«, da bi prejeli Duha modrosti in razodetja. Jutri še ne bomo zgladili vseh razlik, a če bomo začeli misliti drug za drugega z vso preprostostjo srca, ki Bogu ne bo pripovedovalo, kaj naj stori s tem ali onim človekom, ampak bo tega človeka preprosti položilo pred Boga, bomo v Njem, ki je Oče nas vseh, tudi mi začeli postajati bratje in sestre med seboj. Prosim vas torej, da vsak vsak dan zmoli en očenaš prav s tem namenom, da bi po tej molitvi k skupnemu Očetu začeli postajati bratje in sestre med seboj. Če nam bo to uspelo, potem se za druge korake sinodalne poti ne bojim.

 Dragi bratje in sestre, naj vam ob začetku tega leta zaželim veliko Božjega blagoslova. Bog naj blagoslavlja vaše zavihane rokave, ko boste s pogumnim prizadevanjem storili vse, da bo med nami čim več miru in dobrega. Bog naj blagoslavlja vaša odprta srca, ki bodo pozorna na druge ljudi in njihova življenja. Bog naj blagoslovi vaša ušesa, da bodo poslušala tisto govorico, ki brez besed prihaja iz oči in obrazov. Bog naj vas blagoslovi, da boste tudi vi neprestano blagoslavljali vse okoli sebe.

 Delajte, sprejemajte, poslušajte in blagoslavljajte skupaj z našo Materjo Marijo, ki je Mati Cerkve in naša mati. Msgr. Stanislav Zore, OFM, nadškof.

 Teden v katerega danes vstopamo je prvi v mesecu, zato ne pozabimo na pobožnosti prvega četrtka, petka in sobote. V petek dopoldan bom obiskoval ostarele in bolne po domovih.

    V sredo bo sveti večer pred praznikom Gospodovega razglašenja. Ne pozabimo na skupno družinsko molitev in na ponoven blagoslov vaših domov. Na praznik Gospodvega razglašenja (v četrtek) bosta sveti maši ob 7. in 18. uri. Otroci bodo prinesli svoje darove (denarno pomoč) za misijone.

 V nedeljo bomo obhajali praznik Jezusovega krsta, ki pa bo obenem tudi zadnji dan božičnega obdobja.

 Pri božičnem ofru ste darovali 2.950,00 evrov. Hvala vam!!

MOLITVENI NAMEN: »za Božji blagoslov v naših družinah in naši župniji v novem letu«

NOVO L.

1.1.22

9: +Lojze Vengust, starši in bratje Jarc

10.30: +Franci Traven

2.NED PO BOŽ.

2.1.

7: za žive in umrle župljane

9: +Frančiška Jenkole

PONEDELJEK

3.1.

18: +Ivan Podviz

TOREK

4.1.

18: +družina Potočnik

SREDA

5.1.

7: +Mirko in Nežka Debeljak

tretji sveti večer

GOSPOD.RAZG.

6.1.

7: po namenu

18: +Tončka in starši Ovijač

PETEK

7.1.

18: +Anton Mali

prvi petek

SOBOTA

8.1.

18: +Alojz Kosec

prva sobota

JEZUS.KRST

9.1.

7: za žive in umrle župljane

9: +Samo Fujan