Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ni dogodkov
Iskalnik
 

31. NAVADNA NEDELJA

 
 

31.10.2021   LETO: XVIII       ŠTEVILKA: 44

 GODOVI TEDNA: jutri slovesni, zapovedani praznik Vseh svetnikov, v torek spomin vernih rajnih, v sredo sv. Viktorin Ptujski, v četrtek sv. Karel Boromejski, v petek sv. Zaharija in Elizabeta, starši Janeza Krstnika, v soboto sv. Lenart, nedelja bo 32. navadna v cerkvenem letu.

 Jutri bomo obhajali, morda človeku najbolj ponotranjen, praznik vseh svetnikov. Pri bogoslužju bomo ob Božji besedi v duhu gledali pred seboj »veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti«. Spominjali se bomo vseh »velikih« in »nepoznanih« svetnikov, tistih, ki jih je zaradi njihovih vidnih svetniških znakov Cerkev slovesno razglasila za svete, in tudi vse velike množice anonimnih svetnikov, ki so v svojem življenju v veri, upanju in ljubezni premagovali vsakdanje skušnjave in težave in svoje upanje stavili na Gospoda Jezusa Kristusa. V to drugo skupino si upamo prišteti naše drage starše, ki so nas telesno in duhovno krepili, naše dušne pastirje, učitelje, dobrotnike, vse tiste, ki jih v življenju ni nihče opazil ali upošteval, pa so ostali kljub razočaranjem, ki so jim ga drugi pripravljali, zvesti svoji veri in ljubezni do Jezusa in Marije. – Praznik vseh svetnikov je dan, ko se naša srca obračajo v nebo, kjer pred Božjim prestolom naši sveti rajni že uživajo večno radost in kjer zanje čas nič več ne pomeni. »Uho ni slišalo in oko ni videlo, kar je moj nebeški Oče pripravil tistim, ki ga ljubijo«, te Jezusove besede nam povedo, da se bo naše življenje po smrti nadaljevalo, ne več v tej zemeljski smeri, kjer je polno gorja in greha, ampak v smeri popolnega poduhovljenja in zrenja večnega in Vsemogočnega Boga. Takrat se nam bo razodelo, kar v tem življenju lahko samo upamo in iz vidnih podob sklepamo. Človek, dokler živi svoje zemeljsko življenje, ni sposoben razumeti Božjih skrivnosti. Ne moremo videti in po človeško razumeti, kako se kruh in vino pri sveti maši spremenita v Jezusovo Telo in Kri. Ne moremo zaznati, kaj se pri svetem krstu spremeni, ko človek postane Božji otrok. Zato je Jezus postavil zakramente, ta sveta znamenja, po katerih lahko v trdni veri samo sklepamo, in iz nam razumljivih znamenj razumevamo dogajanje v duhovnem svetu zakramentalnega delovanja. – Tako tudi posmrtno življenje ostaja za nas skrivnost, vse dokler ne bomo sami prestopili prag večnosti ob naši smrtni uri. Na ta prestop pa se moramo vse življenje pripravljati, da usmerjamo svoje življenje v smer, ki nam je nakazana v Jezusovih besedah v evangelijih in se varujemo, da nas greh ne bi obrnil proč od te Božje smeri. Sveti so nam zato znamenje, da človek lahko ostane na tej poti, ki vodi v zveličanje.

 V torek, na dan spomina vernih rajnih pa bodo naše misli in zlasti molitve pri tistih naših bratih in sestrah, ki so zaradi manjših grehov in slabosti, še v stanju očiščevanja. To stanje imenujemo vice. Vice ne smemo razumevati preveč po človeško, kot to opisujejo pesniki in pisatelji (Dante). Ko bomo prestopili iz smrti v večnost, bomo sami čutili, kako smo še nesposobni stopiti v stik z neskončno Božjo svetostjo. Za nas se bo uresničila beseda znanega teologa Karla Rahnerja, da so »vice očiščujoči Bog«. Če pravi Sveto pismo, da »v Bogu živimo in smo«, bo to veljalo še posebej za večnost, kjer bo«Bog vse v vsem«. Očiščevanje v vicah bo gotovo boleče ob spoznanju, kako smo žalili Boga, vendar dušam v vicah ni več potrebna vera, saj jim je večna sreča že zagotovljena.  Naše molitve in daritve svetih maš pa jim pomagajo k skorajšnjemu vstopu v nebeško veselje. Zato še zlasti v mesecu novembru, ki mu pravimo »mesec vernih duš«, veliko in dobro molimo za svoje rajne. Tudi mi bomo nekoč potrebovali , da se nas bodo dobri ljudje spominjali v molitvi.

 Jutri bodo svete maše ob 7. 9. in 14. uri. Ob 14.40 bodo  MOLITVE NA POKOPALIŠČU. Pazite, da bomo vsi ravnali po navodilih zdravstvene stroke in vlade in imeli na obrazu maske! V cerkev smejo vstopiti samo osebe, ki izpolnjujejo PCT pogoje! -  Zvečer ob 17.30. uri bomo v cerkvi molili rožne vence. Pri posameznih destkah bomo skrivnost povedali samo pri prvi zdravamariji. Ta večer naj bo tudi po domovih »večer molitve in zbranosti«.

Na dan vernih duš bodo svete maše: dve sv. maši zjutraj (ob 7h in 7.30), in večerna ob 18. uri. Rožne vence bomo ta dan molili: dva dela zjutraj pred sv. mašo: ob 6.15, ostala dva dela pa po sveti maši.

 V mesecu novembru lahko prejmemo popolni odpustek, ki ga darujemo našim rajnim. Pogoje si preberite v Družini ali na spletu.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE: Moše, štev. 21 – 32

MOLITVENI NAMEN: »za pozabljene duše v vicah«

SOBOTA

30.10.

18: +Mari Hočevar

 

31. N.N.

31.10.

7: za žive in umrle župljane

9: +Matjaž Miklavčič, obletna

 

VSI SVETI

1.11.

7: za žive in umrle župljane

9: +Marija Ovijač

14: starši, brata in sestra Kosec

14.40: MOLITVE NA POKOPALIŠČU

17.30: rožni venci

VERNE D.

2.11.

7:po namenu sv. očeta

7.30: po namenu  18: po namenu

!sv. maše po domeni zaradi Covida v Lazarinijevi kapeli ne bo!

SREDA

3.11.

7: +Ivanka Zajec, obletna

 

ČETRTEK

4.11.

18: +Franc in Štefka Sešek

 

PETEK

5.11.

18: +Miha Jeraj

 

SOBOTA

6.11.

18: +Drago Logar, obletna

 

32. N.N.

7.11.

7: za žive in umrle župljane

9: +Janko in Lojzka Kosec