Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ni dogodkov
Iskalnik
 

30. NAVADNA – MISIJONSKA NEDELJA

 
 

24.10.2021   LETO: XXVIII    ŠTEVILKA: 43

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek  sv. Darinka, muč., v torek sv. Lucijan, muč., v sredo sv. Sabina Avilska, muč, v četrtek sv. Simon in Juda Tadej, apostola, v petek sv. Mihael Rua, v soboto sv. Marcel, muč., nedelja bo 31. navadna – žegnanjska nedelja.

  Misijonsko poslanstvo Cerkve se je začelo z Jezusovim naročilom apostolom, neposredno pred njegovim odhodom v nebesa. To se je zgodilo na Oljski gori: »Pojdite po vsem svetu, in naredite vse narode za moje učence.« Ob današnji nedelji je poslal sveti oče Frančišek posebno poslanico. Posredujem vam tem potom nekatere misli iz te poslanice: »Dragi bratje in sestre, ko doživimo moč Božje ljubezni, ko spoznamo njegovo očetovsko navzočnost v našem osebnem in skupnostnem življenju, ne moremo drugače, kot da oznanjamo in delimo to, kar smo videli in slišali. Jezusov odnos z njegovimi učenci, njegova človeškost, ki se nam razodeva v skrivnosti učlovečenja, v njegovem evangeliju in v njegovi veliki noči, nam kažejo, kako močno Bog ljubi našo človeškost in sprejme naše veselje in naše trpljenje, naše želje in našo tesnobo. Vse v Kristusu nas spominja, da mu svet, v katerem živimo in njegova potreba po odrešenju, nista bila tuja in nas tudi kliče, naj bomo dejavni del tega poslanstva. »Pojdite torej na razpotja in povabite na svatbo, kogar najdete« (Mt 22,9). Nihče ni tujec nihče ne sme čutiti, da je tujec ali oddaljen glede na to sočutno ljubezen. Zgodovina evangelizacije se začne z zavzetim iskanjem Gospoda, ki kliče in hoče z vsako osebo tam, kjer je, vzpostaviti prijateljski dialog. Apostoli so prvi, ki nam o tem poročajo, ko omenjajo celo dan in uro, v katerem so ga srečali: »Bilo je okoli desete ure (Jn 15, 12-17). Prijateljstvo z Gospodom, ko ga vidijo zdraviti bolne, jesti z grešniki, nasičevati lačne, bližati se izključenim, dotikati se nečistih, istovetiti se s potrebnimi, vabiti k blagrom, učiti na nov način z oblastjo, pusti neizbrisen vtis, ki je sposoben prebuditi začudenje ter razširjajoče se in zastonjsko veselje, ki ga ni moč zadržati. Z Jezusom smo videli, slišali in otipali, da so stvari lahko drugačne. On je že danes vzpostavil prihodnje čase, ko nas je spomnil na bistveno, tolikokrat pozabljeno značilnost človeškega bitja: »ustvarjeni smo bili za polnost, ki jo lahko dosežemo samo v ljubezni« (Okrožnica Vsi bratje). Časi za oznanjevanje evangelija niso bili nikoli lahki, toda živo pričevanje apostolov in prvih kristjanov pričajo, da nič in nihče ni mogel ostati tuj osvobajajočemu oznanilu. To nam pričajo zlasti Apostolska dela, ki pripovedujejo, kako se je vonj evangelija širil, ko je šel mimo, in zbujal veselje, ki ga more dati samo Duh. Tako je tudi z nami. Tudi današnji zgodovinski trenutek ni lahek. Ob vseh nadlogah pandemije, ki je zelo zarezala v osebne in medčloveške odnose, moramo biti kristjani znanilci besede življenja, besede upanja, da povrnemo vzajemno zavzetost za ustvarjanje upanja, ki kljub trpljenju človeka notranje napolnjuje in rešuje. Upanja, ki ima moč samo v Jezusu Kristusu, njegovi besedi in njegovem delovanju po Svetem Duhu v naših srcih. Misijonsko poslanstvo Cerkve (nas kristjanov), je torej zelo večplastno, ljudje, ki iščejo vero, jo ne bodo našli samo v naših besedah, našli jo bodo predvsem v naših dejanjih ljubezni!

  V torek po sveti maši vabim v veroučno sobo na sestanek vse, ki ste bili po telefonu ali osebno povabljeni kot novi člani Župnijskega sveta.

  Ta teden zaradi šolskih počitnic ne bo verouka.

MOLITVENI NAMEN: »da bi vsi kristjani spoznali svojo misijonsko nalogo oznanjati Kristusa. Z besedo in predvsem z dejanji«

SOBOTA

23.10.

18: +Terezija Tršan, obletna

30. N.N.

24.10.

7: za žive in umrle župljane

9: +Marija Hočevar

PONED.

25.10.

18: +Marija Ovijač

TOREK

26.10.

18: +Marija Rozman

18.30: sestanek z novimi člani

                                     ŽPS

SREDA

27.10.

7: +Matevž Kumer

ČETRTEK

28.10.

18: +Stane in Dani Hočevar

PETEK

29.10.

18: +Joži Zajec, obletna

SOBOTA

30.10.

+Mari Hočevar

31. N.N

31.10.

7: za žive in umrle župljane

9: +Matjaž Miklavčič, obletna