24. NAVADNA NEDELJA

 
 

12.9.2021    LETO: XXVII     ŠTEVILKA: 37

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Janez Zlatousti, v torek Povišanje sv. Križa, praznik, v sredo god Žalostne Matere Božje, v četrtek sv. Kornelij in Ciprijan, mučenca, v petek sv. Robert Bellarmino, v soboto sv. Jožef Kupertinski, nedelja bo 25. navadna v cerkvenem letu.

 V torek tedna, ki je pred nami, bo praznik Povišanja sv. Križa. Skoraj 300 let je bil Gospodov grob in križ globoko zakopan v zemlji. Ko je cesar Konstantin dal kristjanom svobodo, je njegova mati Helena dala kopati tam, kjer je moral biti Gospodov grob in križ. Razkrili so grob in našli  križ. Konstantin je dal nad Gospodovim grobom sezidati cerkev Kristusovega vstajenja in cerkev Svetega križa, ali kakor navadno pravimo cerkev Božjega groba. Cerkvi sta bili med seboj povezani, posvečeni pa 13. septembra 335. V veličastni cerkvi Božjega groba so naslednji dan, to je 14. septembra, prvič izpostavili relikvijo svetega Križa v slovesno češčenje. Od tedaj naprej so vsako leto na ta dan praznovali »povišanje sv. Križa«. Tako je posvečenje dvojne cerkve skupaj z izpostavitvijo ostankov Jezusovega križa bilo povod za najstarejši praznik v čast svetemu Križu. Praznik se je kmalu razširil, in danes ga obhaja ves krščanski svet. Dan kasneje je spomin na Žalostno Mater Božjo Marijo, ki je pod križem trpela, ko je na njem umiral njen Sin. – Križ je znamenje naše vere v Jezusa, zato ga vedno spoštljivo častimo, tudi ko se pokrižamo, naj se v tem dejanju vidi naše spoštovanje do tega svetega znamenja, na katerem je za nas dal življenje naš Odrešenik.

 V soboto bo največja vsakoletna katoliška mladinska prireditev »STIČNA MLADIH«. Letošnje geslo je »Utrdi moje korake«. Letos bo »Stična mladih« potekala od 10. do 22. ure. Pogoj za vstop na prizorišče bo PCT (prebolel, cepljen, testiran). Predprodaja vstopnic in vozovnic (vlak ali avtobus) poteka prejo spletne trgovine Katoliške mladine. Več podatkov najdete na spletu.

 Jutri se v naši župniji začne verouk, v vseh razredih osemletke. Vpis v 1. razred je še mogoč  neposredno pred prvo veroučno uro. Tudi letos bodo imeli otroci Bogoslužni zvezek, v katerega bodo vstavljali listke, ki jih bodo kot dokaz za prisotnost pri sveti maši, dobivali po vsaki nedeljski sv. maši. Starše prosimo, da sodelujete pri katehizaciji vaših otrok, predvsem s tem,  da sami živite kot kristjani, da prihajate k nedeljski sveti maši in vsak dan skupaj s svojimi otroki molite. Zgled staršev ima največji vpliv na otrokov odnos do vere in krščanskih vrednot. – Pri verouku veljajo enaka varnostna pravila kot v šoli. Otroci od 12. leta dalje, morajo izpolnjevati pogoj PCT! Veroučni urnik imate na vpogled zunaj, najdete pa ga lahko tudi v prejšnjih Oznanilih (štev. 36).

 Sprejemam naročila za molitve za vaše pokojne, za katere bomo od oktobra dalje molili po nedeljskih svetih mašah. Listek z vpisanimi imeni vaših pokojnih, lahko tudi vržete kar skozi režo v župnišče!

MOLITVENI NAMEN: »za naše otroke, da bi se ob starših in verouku utrjevala njihova vera«

SOBOTA

11.9.

18.30: +Frančiška Žavbi in Alojz

24. N.N.

12.9.

7: za žive in umrle župljane

9: +Marjetka Zajec

PONED.

13.9.

18.30: +Miha Jenko

TOREK

14.9.

18.30: +Alojz Starc

SREDA

15.9.

7: po namenu T.

ČETRTEK

16.9.

18.30: +Ivan Podviz

PETEK

17.9.

18.30: +Manca Lavrič

SOBOTA

18.9.

18.30: +Miha Jeraj

25. N.N.

19.9.

7: za žive in umrle župljane

9: +Janez Jenkole, obletna