23. NAVADNA NEDELJA

 
 

5.9.2021    LETO: XXVIII    ŠTEVILKA: 36

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Zaharija, v torek sv. Regina, muč., v sredo Rojstvo Device Marije (mali šmaren), praznik, v četrtek sv. Peter Klaver, redovnik, v petek sv. Nikolaj Tolentinski, v soboto sv.Bonaventura, nedelja bo 24. navadna v cerkvenem letu.

 Z veroukom bomo začeli v naši župniji v ponedeljek, 13. septembra. Bistveni del vzgoje otrok je posredovanje vere. To pa otežuje sedanji slog življenja z razporeditvijo delovnega časa in zapletenostjo današnjega sveta. Kljub temu mora biti domača hiša še naprej kraj, kjer se učimo: SPOZNAVATI OSNOVE IN LEPOTO VERE, KAKO MOLITI IN SLUŽITI BLIŽNJEMU. Posredovanje vere otrokom predpostavlja, da oče  in mama resnično izkusita, da je treba v Boga zaupati, ga iskati in potrebovati. Otroci potrebujejo tudi simbole, kretnje, pripovedi. Temeljnega pomena je, da otroci konkretno vidijo, da so staršem molitev, Sveto pismo in zakramenti (krst, birma, sv. maša, spoved) pomembne vrednote. Zato imajo molitev, branje Svetega pisma v družini in ljudske pobožnosti večjo moč kot vsa poučevanja in vsi govori. Verouk pomaga staršem pri verski vzgoji otroka, otroku pa pomaga pri poglabljanju vere ter lepemu življenju, in to celo življenje, če z verskim izkustvom ob njemu stoji vsa družina.

 Vpis k verouku je še vedno možen, tudi pred prvo uro verouka.

URNIK VEROUKA:

PONED.:  13.45 – 14.30      3. Razred

                  14.45 – 15.30      9. Razred

                 15.35 – 16.20      7. Razred

                  16.25 – 17.10      8. Razred

TOREK:  17.15 – 18.00       6. Razred

SREDA:   14.00 – 14.45      4. Razred

                 14.45 – 15.30      5. Razred

                 15.35 – 16.20      2. Razred

                16.20 – 17.00      1. Razred

 Jutri, v ponedeljek, bo po večerni sv. maši ob 19. uri  redno mesečno srečanje sodelavk KARITAS-a.

 V nedeljo danes teden (12.9.) bo ob 15. uri srečanje za starejše pri sveti maši, ko bo tudi priložnost za prejem bolniškega maziljenja. Pogostitve zaradi COVID-a ne bo.

 Nadškof Stanislav Zore je za datum izbire novih članov ŽPS potrdil 26. september 2021 (Slomškova nedelja). Takrat boste zadaj na policah dobili lističe, na katere boste napisali  eno do tri osebe (vsaj ena naj bo iz vašega kraja)za katere mislite, da bi bili sposobni delovati v našem novem sestavu Župnijskega sveta. Praksa kaže, da če bi lističe vzeli domov in jih izpolnjene šele drugo nedeljo vrnili, ni najboljši način. Zato vas prosimo, da do nedelje 26.9. že doma razmislite, koga boste predlagali. Na dan poizvedbe 26.9. boste tako že pred sv. mašo ali po njej napisali na lističe imena svojih kandidatov in lističe vrgli v za to namenjeno skrinjico.

 V sredo bomo praznovali praznik Marijinega rojstva, zato bosta dve sv. maši, zjutraj ob 7. in zvečer ob 18.30. uri.

 MINISTRANTE vabim in prosim, da spet začnete redno prihajati, zlasti ob sobotah in nedeljah. Starši, podprite jih pri tem z dobro besedo.

 ČIŠČENJE IN KRAŠENJE: Smlednik, štev. 61 do konca

 MOLITVENI NAMEN: »za duhovno rast naše župnije«

SOBOTA

4.9.

18.30: +Štefka in Janez Trebušak

23. N.N.

5.9.

7: za žive in umrle župljane

9: +Slavka Zajec in starši Stare

PONED.

6.9.

18.30: +Rozalija Zaletel

19: srečanje sodelavk Karitasa

TOREK

7.9.

18.30: za blagoslov v družini

SREDA

8.9.

7: za zdravje

18.30: +Tone Mali, obletna

ČETRTEK

9.9.

18.30: +Beti in Stane Govekar

PETEK

10.9.

18.30: v zahvalo(Barbara in Janka)

SOBOTA

11.9.

18.30: +Frančiška Žavbi in Alojz

24. N.N.

12.9.

7: za žive in umrle župljane

9: +Marjetka Zajec

15: za bolne in ostarele

15: sv. maša za ostarele in bolne