21. NAVADNA NEDELJA

 
 

22.8.2021     leto: XVIII      številka: 34

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Roza iz Lime, v torek sv. Jernej, apostol, v sredo sv. Ludvik, v četrtek sv. Tarzicij, muč., v petek sv. Monika, mati sv. Avguština, v soboto sv. Avguštin, šk., cerkv. učitelj, nedelja bo 22. navadna v cerkvenem letu.

 V torek bomo praznovali god sv. Jerneja apostola. Z njim je povezan tudi praznik našega župnijskega žegnanja. Sv. Jernej je bil eden izmed Jezusovih apostolov, ki jih je Gospod izbral, da nadaljujejo njegovo delo. Iz evangelijev in Apostolskih del zvemo malo o njem. Po novejših svetopisemskih raziskavah  je istoveten z Natanaelom, o katerem nam pripoveduje evangelist Janez, da ga je Filip pripeljal k Jezusu. Ob tem prvem srečanju mu je Jezus takoj razodel svoj dar, da ve za skrivnost, ko mu je izjavil, da ga je videl pod smokvinim drevesom, preden ga je Filip poklical in mu ga predstavil. Bil je doma iz Kane v Galileji, kjer je Jezus naredil prvi čudež. Ko je Filip pripovedoval prijatelju Natanaelu o svojem prvem srečanju z Jezusom iz Nazareta, se je Natanael, ki je vedel, da Nazarečani niso bili na dobrem glasu, začudil in vprašal: »Ali mar more priti kaj dobrega iz Nazareta?« Ob takem nezaupanju je bilo Natanaelovo srečanje z Jezusom nepozabno. Ko ga je Jezus videl, da prihaja k njemu, je pohvalil njegovo odkritosrčnost in poštenost z besedami: »Glej, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.«  Ko se je ta začudil od kod ga pozna, mu je Jezus odgovoril: »Preden te je Filip poklical, ko si bil pod smokvinim drevesom, sem te videl.« V Natanaelu je bil premagan zadnji dvom, ko ga je Jezus prepričal s svojo vsevednostjo: »Učenik, ti si Sin Božji, ti si kralj Izraelov!« Čeprav evangelist tega izrecno ne omenja, je Jezus gotovo že ob tem prvem srečanju izbral Natanaela za učenca, ki je potem vsa tri leta spremljal Gospoda na njegovih potih po Galileji, Judeji in Samariji. Po poznejšem izročilu je Jernej (Natanael) oznanjal evangelij v Indiji, Mezopotamiji, Partiji, Likaoniji, Armeniji in morda tudi v Egiptu. Domnevajo, da je umrl mučeniške smrti v Armeniji, kjer so mu na ukaz kralja Astiaga živemu potegnili kožo s telesa, nato pa ga obglavili. Leta 983 je dal njegovo truplo cesar Oton III. prenesti v sv. Jerneju posvečeno cerkev ob Tiberi v Rimu. Svetnikovo lobanjo pa kot dragoceno svetinjo hranijo v stolnici v Frankfurtu.

 Župnijsko žegnanje, ki ga bomo slovesno obhajali v nedeljo, naj nas spomni, da je Cerkev zgrajena na temelju nauka apostolov in da noben človek ne more in  ne sme spreminjati njenih Božjih temeljev: nauka in poslušnosti svetemu očeti-papežu, ki mu je po Jezusovih besedah, kot Petrovemu nasledniku dana duhovna oblast na zemlji »karkoli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih in karkoli boš razvezal na zemlji, bo razvezano tudi v nebesih.« Papež se v moralnem nauku ne more motiti. Ne moti se tudi v teh naših dneh, ko prosi vse ljudi, naj se dajo cepiti proti virusu COVID 19, saj je to dejanje ljubezni do bližnjega, in ne nasedajo »teorijam zarote«, ki jo zaradi politike širijo brezvestni ljudje, ki jim ni mar za zdravje in življenje ljudi, ampak samo, da bi prišli do oblasti. Ta jim je edina »slast«, saj bi tako imeli v rokah vse vzvode za krajo, goljufije in spreminjanje moralnih vrednostnih temeljev, na katerem je doslej bila zgrajena Evropa in v njej tudi naš narod. Poslušajmo svetega očeta!

 ORATORIJ smo včeraj končali, bilo je lepo in tako otroci kot njihovi animatorji so veliko pridobili pri sodelovanju na tej cerkveni otroško- mladinski prireditvi. Vsem animatorjem iskrena hvala, zlasti pa Tini in Lovrotu,  saj sta bila odličen »motor« vsega dogajanja na Oratoriju.

 ČIŠČENJE: Smlednik štev. 47 do 60.

 VPIS V 1. RAZRED novega veroučnega leta bo potekal v ponedeljek, in torek, 30. in 31. avgusta, ter v petek, 3. sept., vsakič ob 18. uri v veroučilnici. Vpis je možen tudi v nedeljo po deveti sv. maši. S seboj prinesite družinsko knjižico ali potrdilo o krstu otroka (krstni list).

MOLITVENI NAMEN:«v čast sv. Jerneju za varstvo vere v dušah vseh nas v župniji«

SOBOTA

21.8.

18.30: +Vera Ferbar

21. N.N.

22.8.

7: za žive in umrle župljane

9: +Marija Rozman

PONED.

23.8.

18.30: +Ivan Podviz

TOREK

24.8.

18.30: +starši in bratje Košir

god sv. Jerneja

SREDA

25.8.

7: +Anica Škulj

ČETRTEK

26.8.

18.30: +Marija Rozman

PETEK

27.8.

18.30: +Rajko Jenko

SOBOTA

28.8.

18.30: +Ada Ribič

22. N.N.

ŽEGNANJE

29.8.

7: za žive in umrle župljane

9: +Slavko Svoljšak

župnijsko žegnanje