14. NAVADNA NEDELJA

 
 

4.7.2021         LETO: XXVIII           ŠTEVILKA: 27

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek slovesni, nezapovedani praznik sv. Cirila in Metoda, v torek sv. Marija Goretti, muč., v sredo sv. Anton Marija Zaharija, v četrtek sv. Gregor Grassi, v petek sv. Avguštin Rong in kitajski mučenci, v soboto sv. Amalija, nedelja bo 15. navadna v cerkvenem letu.

 Obhajamo god našega župnijskega zavetnika svetega Urha (patrocinij). Vsaka župnija praznuje dva velika župnijska praznika: god farnega zavetnika in spominski dan posvetitve župnijske cerkve- žegnanje. Ime našega zavetnika se glasi v nemškem jeziku Ulrik.  Prav je, da bi vsi župljani vedeli vsaj glavne podatke o svojem župnijskem patronu, zato naj ga tudi letos predstavim v kratkem sestavku. Kot deček je bil Urh slaboten in bolehen, da so se nenehno bali za njegovo življenje. Okrepil se je in razvil v krepkega fanta šele, ko je neki duhovnik materi naročil, naj ga izpostavi soncu in zraku. V tem sta starša videla znak, da ga izročita Bogu. Tako so ga prepustili v vzgojo menihom v Sankt Gallnu v Švici, kjer je prejel odlično izobrazbo. Škof Adalberon ga je v Augsburgu posvetil v duhovnika in vzel za svojega tesnega sodelavca. Papež je želel, da bi postal Adalberonov naslednik, a se je Urh za to čutil premladega in tega ni sprejel. Takrat mu je papež prerokoval, da bo to moral storiti kasneje, ko bo škofija v razvalinah, kar se je tudi res zgodilo. Škofijo je prevzel leta 923, star komaj 31 let in jo vodil petdeset let. V tem času je v skladu s prerokbo ustavil državljansko vojno in ubranil mesto Augsburg pred madžarskim napadom. Odločilno je pripomogel k porazu Madžarov ter njihovi stalni naselitvi in sprejemu krščanstva. S tem se je vsa Evropa, tudi naši kraji, oddahnila, ker je bila rešena več kot petstoletne nadloge. Urh je bil predvsem skrben in blag pastir svojemu ljudstvu, mož molitve, spokornih vaj in velikega zaupanja v priprošnjo svetnikov. Skrbel je za dobro vzgojo svojih duhovnikov in redovnikov, skrbel za reveže, starčke in sirote, zidal dobrodelne domove. Njegova posebna ljubezen je bila lepota bogoslužja, pri srcu pa mu je bilo zlasti lepo petje. Ko je čutil, da se mu bliža smrt, je razdal še zadnje, kar je imel, si dal posuti na tla cerkve pepel v podobi križa, legel tja in med petjem litanij izdihnil.  Na slikah in kipih ga upodabljajo z ribo, ki jo v roki drži sam ali kdo v bližini (tako je upodobljen na naši oltarni sliki, ki je ena največjih cerkvenih slik v Sloveniji). – Sveti zavetniki so nam dani, da se nanje obračamo s svojimi prošnjami in posnemamo njihovo svetniško življenje. Tudi mi prosimo, da  bi vsem nam župljanom sveti Urh izprosil Božji blagoslov, ki naj nas utrdi v veri , v zaupanju v Božjo Previdnost in utrdi medsebojno ljubezen, zlasti do otrok, nemočnih, bolnih in ostarelih.

 Jutri  pa bo po cerkvenem koledarju še en pomemben dan, slovesni praznik slovanskih blagovestnikov, sv. Cirila in Metoda. Papež Janez Pavel II. je leta 1980 Cirila in Metoda imenoval za sozavetnika Evrope.V teh zmedenih časih, ko Evropa čedalje bolj izgublja svojo krščansko prepoznavnost, je še kako potrebno, da sveta brata, nam, vsem Evropejcem izprosita ponovno prerojenje v krščanski veri, ki je bila v vsej zgodovini naše celine temeljna vrednota, iz katere je Evropa rastla v čudovit kontinent, in bila sposobna posredovati sveto krščansko vero mnogim ljudstvom in narodom tretjega sveta. Danes je to na žalost dostikrat samo še zgodovina, čeprav so, hvala Bogu, tudi častne izjeme, kot na primer naši slovenski misijonarji in misijonarke, p. Pedro Opeka in ostali.

 Za nami je tudi slovesnost podelitve zakramenta svete birme. Kljub neugodnim razmeram, smo Bogu hvaležni, da smo slovesnost lahko izpeljali. Vsem birmancem in birmankam čestitamo z željo, da bi po birmi ostali zvesti Jezusu in njegovi Cerkvi. Hvala vsem, ki ste poskrbeli, da je bilo vse potrebno odlično izpeljano!

 ČIŠČENJE:  čiščenje in krašenje cerkve bo potekalo spet kot običajno, po vaseh in hišnih številkah. V soboto je na vrsti Smlednik, štev. 1 do 15. Čiščenje bo na 14 dni, vendar mora vsaka skupina, ki je čistila, na koncu tedna pred nedeljo poskrbeti za sveže zelenje in cvetje pred oltarjem.

MOLITVENI NAMEN: »da bi se vsi župljani med seboj dobro razumeli«

SOBOTA

3.7.

17: +Marija Hočevar

14. N.N.

4.7.

7: za žive in umrle župljane

9: +Francka in Lojze Tršan

patrocinij

PONED.

5.7.

18.30: +Matilda Levpušček

sv. Ciril in Metod, slovesni praznik

TOREK

6.7.

18.30: +Elizabeta Govekar

SREDA

7.7.

7: +Anton Koren

ČETRTEK

8.7.

18.30: +Ivan Vehovar – kot pogreb.

PETEK

9.7.

18.30: +Mirko Gantar

SOBOTA

10.7.

18.30: +Ludvik Čarman- kot pogreb.

15. N.N.

11.7.

7: za žive in umrle župljane

9: +Alojz Starc