13. NAVADNA NEDELJA

 
 

27.6.2021    LETO: XXVIII  ŠTEVILKA: 26

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Irenej, šk., muč., v torek slovesni praznik prvakov apostolov sv. Petra in Pavla, v sredo Prvi rimski mučenci, v četrtek sv. Estera, v petek sv. Frančišek Regis, v soboto sv. Tomaž, apostol, nedelja bo 14. navadna, god sv. Urha, našega župnijskega zavetnika – patrocinij.

 V župniji danes doživljamo slovesnost podelitve zakramenta svete birme, ki ga bodo prejeli učenci(ke) iz 8. in 9. razreda verouka. Kaj nam kristjanom pomeni prejem zakramenta sv. birme, navadno znamo razložiti z besedami, manj pa to, kar vemo povedati, povezujemo tudi s svojim življenjem. Biti birman kristjan pomeni, da bo birmanec(ka) sprejel Jezusov evangelij za temeljno izhodišče vsega svojega bitja: mišljenja, besed, delovanja, odločanja za življenjskega sopotnika. Naj Sveti Duh našim birmancem in birmankam vse življenje stoji ob strani s svojimi Božjimi darovi, da bodo zgoraj omenjeno sposobni udejanjati vse življenje. Mi, odrasli kristjani pa si prizadevajmo, da jim bomo s svojim življenjem po krščanski veri v vzpodbudo, ne pa, Bog ne daj, v pohujšanje.

 Ta teden bo poseben tudi po pripravah na naš župnijski praznik »patrocinij«, god župnijskega zavetnika svetega Urha, ki bo v nedeljo, danes teden. V soboto bomo imeli celodnevno češčenje Svetega Rešnjega Telesa. Zjutraj ob 7. uri bo sveta maša, nato pa bodo sledile ure češčenja po sledečem redu: 8: Žeje, Zbilje, 9: Moše, Dragočajna;  10: Valburga;  11: Smlednik; od 12. do 14. ure ne bo češčenja14: Župnijski pastoralni svet;  15: Hraše; 16: pevci, zakonci, ministranti, otroci, mladina; 17: sklep češčenja in sveta maša.

 V nedeljo, danes teden, bomo praznovali župnijski praznik, god sv. Urha, našega župnijskega zavetnika. Obe sveti maši bosta slovesni.V nedeljo se bomo spominjali tudi vseh Slovencev po svetu (izseljeniška nedelja).

 V ljubljanski stolnici bosta v torek, 29. junija, na praznik apostolov Petra in Pavla posvečena ljubljanska novomašnika: PETER ČEMAŽAR, roj. 5.7.1996 iz župnije Ljubljana Ježica in BOŠTJAN DOLINŠEK, roj. 1.1.1996, iz župnije Stranje. Molimo zanju, da bi bila njuna življenja upodobljena po Kristusu in bi se resnično-notranje in zunanje- prizadevala živeti in se darovati, kakor je živel in se daroval za nas Jezus. In to na tisti, najbolj konkreten način, kakor ga beremo v evangelijih. Duhovniki, ki že delujemo in živimo v svojem duhovniškem poklicu, nekateri šele na začetku duhovniške poti, drugi v zrelih letih in mnogi že kot zlatomašniki, biseromašnik (g.kanonik Prestor) in tudi železomašnik je med nami, se bomo ta dan tudi spomnili, da nas je Gospod izbral in posvetil za duhovniško službo. Tudi za vse nas duhovnike molite, da bi imeli v sebi dovolj moči, zdravja in žive vere za opravljanje duhovniške službe in predvsem, da bi s svojim življenjem oznanjali evangelij Jezusa Kristusa.

 Jutri, v ponedeljek bo po sveti maši srečanje članov Župnijskega pastoralnega sveta.

 MOLITVENI NAMEN: »Za naše novomašnike in vse duhovnike, da bi bili vedno predani svoji službi in oznanjevalci Božjega kraljestva«

SOBOTA

26.6.

18.30: +Franci Ločniškar

13. N.N.

27.6.

7: za žive in umrle župljane

9: ZA BIRMANCE(KE)

9: BIRMA

PONED.

28.6.

18.30: +dva brata Šuštaršič

po sv. maši srečanje članov ŽPS

TOREK

29.6.

7: po namenu

18.30: +Janez Novak

SV. PETER IN PAVEL, slovesni

                    praznik

SREDA

30.6.

7: +Julka in France Konjar

ČETRTEK

1.7.

18.30: +Marija Burgar, obletna

PETEK

2.7.

18.30: +Marija Kosec

SOBOTA

3.7.

7: po namenu

17: +Marija Hočevar

CELODNEVNO ČEŠČENJE

14. N.N.

4.7.

7: za žive in umrle župljane

9: +Francka in Lojze Tršan

PATROCINIJ, god sv. Urha