12. NAVADNA NEDELJA

 
 

 20.6.2021     LETO: XVIII     ŠTEVILKA: 25

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Alojzij Gonzaga, v torek sv. Tomaž More in Janez Fisher, muč., v sredo sv. Jožef Cafasso, v četrtek slovesni praznik Rojstvo Janeza Krstnika, v petek sv. Viljem – državni praznik Dan državnosti, v soboto sv. Ciril Aleksandrijski, nedelja bo 13. navadna med letom.

 Pred nami so v tem tednu neposredne priprave na podelitev zakramenta svete birme, ki ga bodo v nedeljo, danes teden pri sveti maši ob 9. uri prejeli veroučenci iz 8. in 9. razreda. V petek se je začela zanje obvezna devetdnevnica v čast Svetemu Duhu. Zakrament svete birme je neke vrste zrelostni izpit iz krščanske vere. Doslej so bili starši »motor« vere v svojih družinah, odslej bodo tudi njihovi otroci birmanci polnomočno skrbeli za svojo rast v veri. Čeprav so birmanci(ke) še vedno v dobi razvoja, jim Cerkev že zaupa, da bodo v moči darov Svetega Duha začeli doživljati svoje življenje na temeljih vere v Jezusa Kristusa in njegovega evangelija. Mi vsi, odrasli kristjani pa v teh dneh skupno z njimi iz srca prosimo, da jim birma ne bo pomenila zakrament, s katerim se bo njihovo versko življenje končalo, pač pa šele začelo novo obdobje utrjevanja in izpovedovanja vere.

 Jutri bodo med običajnimi veroučnimi urami birmanci(ke) opravili sveto spoved.

 V torek zvečer ob 18.30. uri bo prišel birmovalec, gospod stiški opat p. Maksimilijan Fila in opravil »poizvedovanje«, če so naši birmanci dovolj pripravljeni na prejem zakramenta sv. birme. K temu srečanju ste vabljeni tudi starši in botri.

 V petek bo čiščenje cerkve in okolice(ob 16. Uri), zanj bodo poskrbeli starši naših birmancev(k). V petek  zvečer ob 18.30. uri bo duhovna priprava za starše in botre birmancev(k),  s priložnostjo za sveto spoved.

 V četrtek bomo praznovali slovesni praznik Rojstvo Janeza Krstnika. Rojstvo kot posebni praznik praznujemo samo pri treh osebah: pri Jezusu na božič, pri Materi Božji-mali Šmaren in pri Janezu Krstniku-24. junija. Janez Krstnik je bil prerok s posebno nalogo, da neposredno pripravi pot Odrešeniku. To nalogo je odlično izpolnil in za svojega Gospoda dal tudi svoje življenje.

 V petek bo državni praznik DAN DRŽAVNOSTI. Praznik obeležuje spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnost in neodvisnosti. Bogu se bomo zahvalili za ta velik dar,  po katerem so hrepenele množice naših prednikov, pa tega niso dočakali. Nam, današnjim Slovencem se je ta sreča nasmehnila, za kar smo Bogu hvaležni, hvaležni tudi za osebe, ki so v tistih dneh s pogumom in modrostjo sodelovali pri projektu osamosvajanja. Hvala Bogu, hvala našim narodnim junakom tedanjega časa.

 MOLITEVI NAMEN: »Bogu v zahvalo za samostojno domovino Slovenijo«

SOBOTA

19.6.

18.30: +Vinko Tršan

12. N.N.

20.6.

7: za žive in umrle župljane

9: +Franc Rozman, obletna

PONED.

21.6.

18.30: +Mrežarjevi

med veroučno uro spoved birmancev(k)

TOREK

22.6.

18.30: +Logarjevi

ob 18.30: srečanje z birmovalcem

SREDA

23.6.

18.30: v zahvalo in za zdravje

ČETRTEK

24.6.

18.30: +Marija Kosec, obletna

PETEK

25.6.

18.30: +Marija Rozman

ob 16: čiščenje cerkve in okolice   18.30: duhovna priprava staršev in botrov

SOBOTA

26.6.

18.30: +Franc Ločniškar

13. N.N.

27.6.

7.30: za žive in umrle župljane

9: za BIRMANCE