Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ned, 09 Maj 2021 ob 18:30

Šmarnice 2021

Iskalnik
 

3. POSTNA NEDELJA

 
 

7.3.2021      LETO: XXVIII    ŠTEVILKA: 10

 Godovi tedna: v ponedeljek sv. Janez od Boga, v torek sv. Frančiška, v sredo 40 mučencev, v četrtek sv. Benedikt, v petek sv.Justina, v soboto sv. Kristina, nedelja bo 4. postna, papeška nedelja.

 Kristjani se zavedamo, da nam je Gospod dal svojo besedo, ohranjeno v Svetem pismu, zlasti v evangelijih, z namenom, da jo bomo imeli za temelj svojega mišljenja, govorjenja, medsebojnih odnosov, skratka vsega našega življenja. Ta Božja beseda, ki se nam oznanja skozi vse leto pri svetem bogoslužju, je vsa bogata in pomembna, vendar so v Cerkvi posebni časi, v katerih so izbrani dogodki in osebe, ki na močan način, zlasti v omenjenih časih, usmerjajo naše duhovno življenje. Adventni in postni čas sta še posebej namenjena naši duhovni prenovi, katere smo potrebni prav vsi. Nobenega med nami ni, ki bi lahko rekel »jaz pa ne potrebujem v sebi nobene prenove«. Kdor tako misli, je slep in neumen, zagledan vase, podoben farizejem, ki so vedno, kadar je Jezus govoril o spreobrnjenju, gledali na cestninarje in »grešnike«, kakor da oni to niso. Že prejšnjo nedeljo smo ob Božji besedi nekoliko bolj pogledali vase in kako poteka naš postni čas.

 Danes slišimo v prvem berilu o desetih Božjih zapovedih. V stari zavezi so se vodniki ljudstva, farizeji in veliki duhovniki »obupno« prizadevali, da bi zapovedi obšli ali pa jim dali drugačno vsebino. Iz njih so napravili preko petsto predpisov, nemogočih razlag, pozunanjenih razumevanj teh zapovedi. Zato je Jezusa nekoč nekdo vprašal: »Učenik, katera je največja zapoved?«.  Odgovor je bil«Ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej podobna, 'ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.« (Mt 22, 37-39).

 V vseh časih se hudobni duh na vso moč prizadeva, da bi Božje zapovedi oddaljil iz človekove zavesti. Danes  mnogi pravijo »Boga ni«. Torej če ni Boga, tudi ni greha in so Božje zapovedi samo delo človeka. Tako mišljenje ne priznava, da so Božje zapovedi nekaj svetega in je nujno potrebno, da se jih upošteva, ne samo za človekovo zveličanje, tudi za urejanje naših medčloveških odnosov. Na žalost je tako brezversko mišljenje v Evropi in tudi pri nas vedno močnejše. Toda, vprašajmo se, ali se danes dogaja nekaj drugega kot takrat pri Izraelcih v stari zavezi? Ne! Iste človeške zablode, enak negativen odnos do Božjih zapovedi je zaznaven tudi danes. Prav vsaka Božja zapoved je »na udaru«, še posebej pa nekatere, kot na primer »ne ubijaj«, »ne nečistuj«, »ne pričaj po krivem«,«ne kradi«. Ko beremo v naših pristranskih« medijih poročila, nas mora zgroziti, kako novinarji resnico preobračajo, se lažejo, sramotijo, razumljivo, saj mnogi niso v službi resnice ampak laži. V tem trenutku so vsa poročila naših medijev na strani protestnikov za pravico splava na Poljskem, kot da je splav ena največjih pridobitev svobodnega sveta. Sveti oče Frančišek je ravno v teh dneh odločil, da se mora spremeniti v Katekizmu katoliške Cerkve besedilo o smrtni kazni, ki je v starem Katekizmu bila pod določenimi pogoji dovoljena. Odslej bo po nauku Cerkve v vsakem primeru nedopustna, saj je samo Bog gospodar človekovega življenja in smrti. Kakor so splav, uboj človeka, evtanazija težki grehi proti 5. božji zapovedi, tako tudi umor človeka, čeprav zločinca, spada pod to zapoved »ne ubijaj«. Država ima mnogo različnih možnosti, da na drugačne načine kaznuje, kazen pa ne more biti odvzem življenja, kar smrtna kazen je, ampak mora biti zdravilna kar pomeni, da daje  človeku do zadnjega možnost, da se spreobrne. – Šesta Božja zapoved, kakor da je ni. Kdo danes govori o njej našim mladim? Še v Cerkvi se dostikrat ne upamo govoriti o njej, češ, »da ne bomo mladih izgubili, saj se je tako nihče ne drži«. Svoboda na tem področju pa ni tako nedolžna, kot se mnogim zdi. Kako naj mladi držijo obljubo zvestobe, kako naj fantje spoštujejo dekleta, ko pa je seks vedno in povsod dovoljen? In končno, koliko nesreč v zakonu botruje temu mišljenju in kako veliko število splavov beležijo statistike ?! Vse to prinaša nespoštovanje šeste Božje zapovedi. – »Ne kradi«: kako bi Slovenci lahko imeli lepo, napredno in urejeno državo, če ne bi neprestano poslušali o slovenskih tajkunih, ki so si nakradli milijone narodnega premoženja?!

 Da pa ne bomo razmišljali samo o teh, negativnih odklonih, pomislimo tudi na številne ljudi, ki sicer pravijo, da nimajo vere v Boga, pa vendar po svojih delih pričajo, da razmišljajo pod vplivom Svetega Duha, po besedah apostola Jakoba: »človek se opraviči iz del in ne samo iz vere«(Jak 2, 23).

 O tem govorijo tudi dela mnogih, ki si danes prizadevajo reševati bližnjega pred nesrečno boleznijo Covid 19. Koliko požrtvovalnosti, koliko plemenite ljubezni, koliko časa mnogi žrtvujejo za to, nadvse plemenito delo. To dokazuje, da se Bog razodeva vsakemu človeku v njegovi notranjosti po vesti, ki vsakemu pravi »delaj dobro in varuj se hudega.«

 Ponovno vabim k nedeljskemu svetemu obhajilu, ki je vsako nedeljo ob 8.45. uri v župnišču. Kdor želi, da se opravi po njegovem imenu sveta maša, naj mi telefonira in sporočil mu bom datum, denar pa naj v kuverti vrže skozi špranjo v vratih župnišča.

MOLITVENI NAMEN: »za vse, ki skrbijo za javno življenje«

3. POST.NED.

7.3.

za žive in umrle župljane

PONED.

8.3.

18: +Ferbarjevi

TOREK

9.3.

18: za zdravje

SREDA

10.3.

18: po namenu T.

ČETRTEK

11.3.

18: +Marjan Podviz

PETEK

12.3.

18: +Marija Šter in Tončka

SOBOTA

13.3.

+stari starši Globočnik iz Vogel

4. POST. NED.

14.3.

za žive in umrle župljane