Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ni dogodkov
Iskalnik
 

2. NAVADNA NEDELJA

 
 

17.1.2021     LETO: XVIII     ŠTEVILKA: 3

GODOVI TEDNA: V ponedeljek sv. Marjeta, v torek Makarij, v sredo sv. Fabijan in Sebastijan, mučenca, v četrtek sv. Neža, devica, mučenka, v petek sv. Vincenc, diakon, mučenec, v soboto sv. Henrik Suzo, nedelja bo 3.navadna med letom.

 Jutri se bo začela MOLITVENA OSMINA ZA ZEDINJENJE KRISTJANOV (ekumenska osmina): Osnovno geslo osmine je »Stanovitni v nauku apostolov in v občestvu v lomljenju kruha in v molitvah« (Apd 2,42).Molitev je po besedah 2. Vatikanskega cerkvenega zbora “duša ekumenskega gibanja«. Kristjani že več kot sto let (od leta 1908 dalje) obhajamo »molitveno osmino za edinost«. Ta navada v dneh med 18. In 25. Januarjem vsako leto med seboj poveže kristjane vseh veroizpovedi, ko se srečujemo, premišljujemo Božjo besedo in skupaj molimo. Ob tem doživljamo predokus tiste popolne edinosti, ko bomo nekoč – tako upamo- zbrani okoli istega oltarja. Izbira teme in priprava osnutka za letošnji teden molitvbe je bila zaupana skupnostoi Grandchamp iz Švice. :To redovno skupnost sestavljajo sestre iz različnih Cerkva in narodnosti. Ustanovljena je bila v prvi polovici 20. Stoletja. Prav od začetka so sestre navezale tesne stike s skupnostjo v Taizeju in z abbejem Paulom Couturierjem, ki je odločilna osebnost v zgodovini Tedna molitve za edinost kristjanov. Danes skupnost šteje kakšnih petdeset sester. Prizadevajo si za spravo med kristjani, znotraj človeške družine in za spoštljiv odnos do stvarstva. Glavna misel, ki so je izbrala krajevna skupina se glasi: »Ostanite v moji ljubezni in obrodili boste obilo sadu« (Jn 15, 5-9). Z njo so sestre podelile z drugimi izkušnjo in modrost svojega kontemplativnega življenja v Božji ljubezni in spregovorile o sadovih molitve: to je tesnejše občestvo z brati in sestrami v Kristusu in večja solidarnost z vsem stvarstvom.

 K stanovitnosti v molitvi in delu za edinost smo danes poklicani vsi, vsak po svojih močeh, saj je skrb za obnovitev edinosti stvar celotne Cerkve, tako vernikov kakor pastorjev in zadeva vsakogar. V zavest še ni dovolj prišlo naročilo vatikanskega cerkvenega zbora: »Pri ekumenskem delu morajo katoliški verniki biti polni skrbi za ločene brate, molijo naj zanje, pogovarjajo naj se z njimi o cerkvenih zadevah, naredijo naj k njim prve korake« (Odlok o ekumenizmu). Več o molitvenih srečanjih v tem tednu boste našli v naših cerkveniih medijih.

Vse o ukrepih v času epidemije zvemo iz medijev, za enkrat na žalost še ne moremo upati, da bo kmalu odpravljena omejitev zbiranja vernikov pri bogoslužju. Ali pa morda le …? Še vedno velja, da so delavniške sv. maše do vključno petka javne v cerkvi, ob sobotah in nedeljah pa jih opravim brez prisotnosti vernikov. Kdor želi naročiti sv. mašo, naj me pokliče po telefonu in skupaj bova določila termin, denar (20 evrov) pa boste v kuverti vrgli skozi režo na vratih župnišča. – Sveto obhajilo lahko prejmete vsako nedeljo ob 8.45. uri. Kdor želi, lahko pridem tudi na dom, seveda ob obojestranskem strogim upoštevanjem varnostnih ukrepov. Ostanite zdravi in, kljub neugodnemu nevarnemu času, polni krščanskega upanja in veselja. V tem času uporabimo za širjenje upanja in veselja zlasti medije, ki so nam na voljo, telefon, internet …

 MOLITVENI NAMEN: »za edinost med vsemi kristjani«

2. N.N.

17.1.

za žive in umrle župljane

PONED.

18.1.

+Alojz Žavbi

ZAČETEK EKUMENSKE OSMINE

TOREK

19.1.

+Mihaela Jenko

SREDA

20.1.

V ZAHVALO

četrtek

21.1.

+Roman Kosec

PETEK

22.1.

za zdravje

SOBOTA

23.1.

+Ivan Podviz

3. N.N.

24.1.

za žive in umrle župljane