Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ni dogodkov
Iskalnik
 

SVETA DRUŽINA

 
 

27.12.2020     LETO. XVII     ŠTEVILKA: 52

GODOVI TEDNA: danes praznujemo praznik Svete Družine, v ponedeljek sv. Nedolžni otroci, v torek sv. Tomaž Becket, muč., v četrtek sv. Silvester, zadnji dan koledarskega leta, v petek Novo leto, slovesni praznik Božje Matere Marije. V soboto sv. Bazilij in Gregor, škofa, nedelja bo 2. po božiču.

 SVETA DRUŽINA, Jezus, Marija in Jožef, je v teh dneh premišljevanja božične skrivnosti, najpomembnejša tema, ob kateri se razodevajo najgloblje resnice, ki dvigajo človeka nad vse druge ustvarjene stvari. Bog se je rodil v človeški družini. To dejstvo ni samo nek »slučaj«, ampak nezmotljiv izraz Božje Previdnosti, ki je s tem dejanjem posvetila človeško družino kot najpomembnejšo, najsvetejšo nosilko Božjega odrešenja. Kakor je malo Božje Dete blagoslavljalo vse odnose v Sveti Družini, da nam je le ta postala neke vrste »prototip« medčloveških odnosov in odnosov človeka do Boga, tako Neskončni blagoslavlja vse življenje očetov in mater, ki se v svojih družinah trudijo, da v ljubezni in razumevanju gradijo svojo skupnost na zdravih, od Stvarnika položenih temeljih. In ti so: medsebojna zvestoba in ljubezen, očetovska in materinska skrb za vsestranski razvoj njihovih otrok, skrb za rast otrok v zrele človeške osebnosti in ne nazadnje, skrb za duhovno rast celotne družine, skrb, da družina postane »Cerkev v malem«, ali kot so nekoč po grško rekli »eklesiola«. Danes je družina še na poseben način vredna in pomembna, da ji vse dobre sile, Cerkev in država, posvetijo svojo skrb. Ta človeška skupnost se je znašla v konglomeratu vseh mogočih, največkrat poganskih, brezverskih pristopov in pogledov sodobnih »družinskih strokovnjakov«, ki širijo za nas kristjane nesprejemljiv pogled na to osnovno človeško skupnost. Dejstvo je in  ostane, da »po družini gor, ali dol«. Življenje otroka je tako tesno povezano z življenjem družine, da mu lahko le ta postane zibelka, v kateri bo pridobil vse dobro, ki je potrebno za nadaljno njegovo rast, ali pa bo že v letih, ki so najpomembnejša za ves njegov nadaljni razvoj, pridobival vse negativno, kar človekovi medsebojni odnosi zmorejo. Vse to je seveda odvisno od tega,  kakšni so medsebojni odnosi in vzdušje v družini, ali vlada med mamico in očetom ljubezen, spoštovanje, ali pa morda ravno nasprotje temu. – Seveda je ta tema o družini ena tistih, o katerih se ne bo nikoli nehalo govoriti. Že to je dokaz pomembnosti te najbolj osnovne človeške skupnosti. -  Za nas kristjane pa je ravno Sveta Družina tisti ideal, po katerem morajo naši očetje in matere prevzeti zgled in vzor: ljubezni, strpnosti, modrosti, vsestranske skrbi za otroka, pa tudi iskrenega medsebojnega odpuščanja in ponižnosti, tako med starši, kot tudi med starši in otroki in med otroki samimi. Naj naše družine varuje in blagoslavlja Sveta Družina, da bodo sposobne biti »nebeški inštitut« za lepe, zdrave in Bogu vdane odnose. »JEZUS, MARIJA JOŽEF, VAM IZROČAMO NAŠE DRUŽINE. NAJ JIH VAŠA SVETOST VARUJE, DA NE POZABIJO V TEH VIHARNIH ČASIH NA VREDNOTE, PO KATERIH BODO OTROCI ŽIVELI IN V NJIH NAŠLI SVOJO REŠITEV IN CILJ«.

 V petek bomo vstopili v novo leto 2021 po Gospodovem rojstvu. Čeprav se ne bomo mogli zbrati v cerkvi pri slovesnem bogoslužju, ta dan in večer (Silvestrov) pred njim ne pozabimo na prošnjo, da bi nam Božja Previdnost v prihodnjem letu naklonila bolj zdrave čase, brez epidemij in drugih nesreč.  - Na Silvestrovo bo drugi sveti večer, ne pozabimo na molitev in blagoslov domov!

 Vsem vam, dragi župljani, želim Blagoslovljeno in srečno novo leto 2021. Mojim željam se pridružujejo tudi vsi, ki na različnih področjih skrbijo za uspešno življenje naše župnije.

MOLITVENI NAMEN« »za Blagoslov v novem letu«

SOBOTA

26.12.

+Vinko Mlakar

 

SVETA DRUŽ.

27.12.

za vse žive in umrle župljane

 

PONED.

28.12.

+Janez Šebenik, obletna

 

TOREK

29.12.

+Janez Žerovnik

 

SREDA

30.12.

+Ivan Podviz

 

ČETRTEK

31.12.

V ZAHVALO

 

PETEK

1.1.21.

+starši Oblak in Krštinc

 

SOBOTA

2.1.

+Frančiška Jenkole, obletna

 

2.NED. PO BOŽ.

3.1.

za žive in umrle župljane