Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Sre, 25 Nov 2020 ob 00:00

Teden Karitas

Iskalnik
 

23. NAVADNA NEDELJA

 
 

6.9.2020       LETO: XXVII         ŠTEVILKA: 36

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Regina, mučenka, v torek Rojstvo Device Marije, praznik mali šmaren, v sredo sv. Peter Klaver, v četrtek sv. Nikolaj Tolentinski, v petek sv. Helga, v soboto Marijino ime, nedelja bo 24. navadna med letom, god sv. Janeza Zlatoustega.

 Izredne razmere, na vseh področjih našega življenja, so postale neke vrste stalnica, na katero se bomo morali, hočeš nočeš, navaditi. Pristojne zdravstvene službe, vključno z NIJZ jem in ministrstvom za zdravje neprestano opozarjajo, da se ne damo ujeti v mnenja ali celo prepričanja tistih, ki trdijo, da je virus in pandemija, vse skupaj zlagano ali vsaj pretirano. Nobeden ni imun pred tem virusom COVID 19, tudi otroci in mladi ne. V začetku epidemije so mislili, da so samo starejši z raznimi dodanimi boleznimi ranljivi za to bolezen, zadnji čas pa, na podlagi rezultatov, ugotavljajo, da tudi mladi lahko zbolijo za hudo obliko te bolezni. Otroci manj, vendar pa so oni prav tako prenašalci virusa na druge, zlasti starejše ljudi. Bodimo torej modri in razumni in ne obnašajmo se »anarhistično«, češ, vsi ti ukrepi so samo načrtno omejevanje svobode, ki je ena največjih pridobitev sodobnega časa. –Tudi v naši cerkvi bomo še naprej pazili na razkuževanje rok, varnostno razdaljo, obrazne maske in oddajali pred nedeljsko sv. maš na listku napisane svoje telefonske številke.

Pri porokah, zlasti v podružničnih cerkvah,  smejo biti v cerkvi samo najbližji ženinu in nevesti, ostali pa zunaj pred cerkvijo. Zlasti nevarno je druženje mladih, ki dostikrat res popolnoma prezirajo zdravstvene predpise, kar se vidi zlasti na njihovih shodih in zabavah. Tudi ob poroki se morajo držati navedenih predpisov, ko enkrat po nekom pride okužba, je prepozno. Prosimo Svetega Duha za dar modrosti in zdravo pamet! Meseca september in oktober sta meseca žegnanj po podružnicah. Tudi tam upoštevajmo, da smo v času, ko vsak odgovarja  ne samo za svoje zdravje, ampak tudi za zdravje svojega bližnjega. To nam naroča tudi Jezusova največja zapoved »ljubi bližnjega kot samega sebe.«

 Z veroukom bomo začeli ta teden, v ponedeljek. Urnik imate na vpogled v oznanilih, pa tudi na vratih župnišča. Tudi verouk bo letos potekal pod navodili Šolskega ministrstva in Slovenske škofovske konference. Obnašanje bo podobno kot v šoli.

 Danes obhajajo svoj žegnanjski praznik verniki iz Zbilj. Sveta maša bo tam, kot je to navada, ob 10. uri. Vsem Zbiljcem želimo lepo praznovanje. Po sveti maši bo »ofer« za zbiljsko cerkev. (V Valburgi bo žegnanje v nedeljo, 20. septembra).

 Molimo za nove duhovniške poklice! Jezus nam to še posebej naroča: »Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce v svoj vinograd« (Mt 9,38). Zakaj je tako malo fantov, ki se odločijo za duhovniški poklic? Gotovo je za to več razlogov: družba-šola, v kateri otroci ne dobijo o Cerkvi in duhovnih poklicih nobenih informacij, ali pa celo napačne, zlonamerne. Potrošniška, zmaterializirana družba, v kateri so edine vrednote kapital, čast, oblast, športni dosežki, zabava. Prvi in najbolj odločujoč razlog za nezanimanje mladih za duhovne poklice pa je gotovo družina, v kateri ni več molitve, ni več pogovora o veri, evangeljskih prilikah, ni več skupnega obiska nedeljske svete maše. Če otrok nikjer ne sliši in ne doživi ničesar duhovnega, bi bil čudež, če bi se kljub temu odločil za ta poklic. Starostna struktura slovenskih duhovnikov ne govori o lepi prihodnosti krščanstva slovenskega naroda.

Povprečna starost naših duhovnikov je že preko 60 let. In kako je v naši župniji? Na to naj si odgovori vsak sam. Kdaj je bila zadnja nova maša? Koliko duhovnikov je dala naša župnija?? Prosim vas, zlasti očete in matere, pogosto vključite v svojo večerno molitev prošnjo za nove duhovniške poklice. Pri tem pa ne mislite samo na »sosedovega fanta«, ki se vam zdi primeren za ta poklic. Morda Gospod kliče v ta poklic vašega odraščajočega otroka. Zanima me, koliko je takih očetov in mater pri nas, ki bi, ko bi zaznali pri otroku veselje do duhovništva, to njegovo željo podprli z veseljem, ali pa bi še kar naprej raje mislili pri tem na »sosedovega« fanta? Če krščanska družina ne čuti, da je duhovništvo nekaj osrečujočega in nujno potrebnega za življenje Cerkve, potem je to, po besedah svetega očeta Frančiška »amputirana družina«. Vse življenjske funkcije z veseljem priznava in jim služi, za duhovne vrednote pa ji ni mar. Takšnega krščanstva Jezus ne potrebuje.

 MOLITVENI NAMEN: »da bi se tudi v naši župniji prebudil duhovniški poklic«

SOBOTA

5.9.

18: +Franc Boltežar

23. N.N.

6.9.

7: za žive in umrle župljane

9: +Marija in Janez Jenk       10:( Zbilje). Po namenu

žegnanje v Zbiljah

PONED.

7.9.

18: +Tone Mali

TOREK

8.9.

7: po namenu

18: +Ivanka in Lojze Gregorc

mali šmaren

SREDA

9.9.

7: +Marta Zver

ČETRTEK

10.9.

18: +Katarina in Branka Guček

PETEK

11.9.

18: +Marija Šubic

SOBOTA

12.9.

18: +Marjetka Zajec, obletna

24. N.N.

13.9.

7: za žive in umrle župljane

9: +Meta Erznožnik