Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Sre, 25 Nov 2020 ob 00:00

Teden Karitas

Iskalnik
 

22. NAVADNA NEDELJA

 
 

 30.8.2020      LETO: XXVII         ŠTEVILKA: 35

 GODOVI TEDNA:  v ponedeljek sv. Pavlin, škof, v torek sv. Tilen (Egidij), opat, v sredo sv. Marjeta, v četrtek sv. Gregor Veliki, papež, v petek sv. Rozalija, v soboto sv. Mati Terezija, nedelja bo 23. navadna v cerkvenem letu.

 Danes obhajamo v župniji spomin na posvetitev naše župnijske cerkve- žegnanje. Pojem «žeganje« je v našem narodu še vedno zelo živ, zlasti med nami vernimi kristjani. Se pa slovesnost tega praznika  na žalost vse bolj izgublja. Zelo dobro je praznik žegnanja predstavil etnolog dr. Niko Kuret v svoji knjigi Praznično leto Slovencev.  »Po zmagi krščanstva so kristjani redno gradili bogoslužju namenjene stavbe in jih posvečevali.  Dan posvetitve so slovesno obhajali vsako leto. V naših krajih so postala žegnanja ljudska slavja z vsemi dobrimi in slabimi stranmi, zato so jih pogosto prepovedovali. Cesar Jožef II, »mežnar na cesarskem prestolu« je leta 1786 vsa žegnanja v svoji državi prenesel na tretjo nedeljo v oktobru. Ljudstvo, ki s tem ni bilo zadovoljno, ker ni več smelo slaviti obletnice posvečenja svoje farne ali podružnične cerkve, je začelo na enak način obhajati god farnega zavetnika, toda ne na sam godovni dan, marveč navadno na nedeljo, ki mu sledi. Po koncilski preureditvi bogoslužnega koledarje je določeno, da samo tiste posvečene cerkve , katerih dan posvetitve ni znan, obhajajo skupni spomin posvetitve, žegnanjsko nedeljo, pri nas na nedeljo pred praznikom Vseh svetnikov. Cerkev 

že od nekdaj pripisuje velik pomen posvetitve cerkve zato, da bi nam klicala v spomin eno od bistvenih resnic, da je naša vera Božje navzočnosti med ljudmi, da Bog hoče bivati med nami in v nas. Ob praznovanju obletnice posvetitve naj bi se bolj živo zavedali, da je cerkev hiša molitve in daritve za cerkveno občestvo, podobo vidnega Božjega kraljestva na zemlji, Cerkve, kot skrivnostnega Kristusovega telesa, podoba nebes in Kristusu predanega kristjana. Sveti Avguštin je zapisal: »Če smo mi sami hiša Božja, potem se v tem življenju v nas uresničuje graditev, da bi se ob koncu časov na nas dovršila posvetitev.«

 Ob tej priložnosti naj se vsem, ki kakorkoli sodelujete v naši župnijski cerkvi, ponovno iz srca zahvalim. Naj vam Bog vse dobro, ki ga zanjo storite, stoterno povrne!

 Ponovno opozarjamo na predpise NIJZ-ja, ki še vedno veljajo in bodo še kar dolgo veljali, da ohranjamo medsebojno razdaljo, si ob vstopu v cerkve razkužimo roke in nadenemo na obraz maske.

 V torek po sv. maši (ob 18.30) bo septembrsko srečanje Župnijske Karitas.

 Glede vpisa k verouku objavljamo spremembo: vpis bo potekal: v nedeljo po deveti sv. maši 30. avgusta in 6. septembra, v ponedeljek 31. avgusta, v sredo 2. septembra in v petek 4. septembra, vsakič ob 18.30. uri.  Starši s seboj prinesite družinsko knjižico ali krstni list otroka.

V nedeljo, danes teden, pa bomo obhajali žegnanje v Zbiljah. Tam bo sveta maša ob 10. Uri.

  MOLITVEI NAMEN: »da bi bolj spoštovali svetost cerkve, svetega kraja«

SOBOTA

29.8

18: +Franc Jeraj

22. N.N.

30.8.

7: za žive in umrle župljane

9: +Jurij Šmelcer

PONED.

31.8.

18: +Frančišek Šetina

TOREK

1.9.

18: +Marija Oblak

18.30: seja Župnijske Karitas

SREDA

2.9.

7: +Eli Kregar

ČETRTEK

3.9.

18: +Miha Jenko, obletna

PETEK

4.9.

18: +Kumerjevi in Bobnarjevi

SOBOTA

5.9.

18: +Franc Boltežar

23. N:N:

6.9.

7: za žive in umrle župljane

9: +Marija in Janez Jenko

10 (Zbilje): po namenu

10: žegnanjska sv. maša v

                             Zbiljah