Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ned, 27 Jun 2021 ob 00:00

Birma 2021

Iskalnik
 

SVETA TROJICA

 
 

 7.6.2020         LETO: XVII        ŠTEVILKA: 23

 GODOVI TEDNA: danes praznujemo slovesni praznik Svete Trojice, jutri sv. Medard, škof, v torek sv. Primož in Felicijan, mučenca, v sredo sv. Bogumil, v četrtek slovesni praznik Svetega Rešnjega telesa in Krvi, v petek sv. Eskil, mučenec, v soboto sv. Anton Padovanski, nedelja bo 11. navadna med letom.

 Današnji praznik je neke vrste »zaključni akord« vseh velikih cerkvenih praznikov, ki odgovarja na naše vprašanje , kje je izvor vseh čudovitih Božjih del, ki smo jih deležni po Kristusovem odrešenjskem delu. Izvor je v neskončno svetem Bogu, ki po razodetju in nauku svete Cerkve, živi svoje, nam nedoumljivo življenje, v skrivnosti Svete Trojice. Nauk o Sveti Trojici se je izoblikoval že na koncilu v Efezu (325 po Kr,) in je kot veroizpoved v bogoslužni rabi prisoten vse do današnjih dni. Vera v Sveto Trojico je sestavni del kristjanove vere v enega Boga v treh Osebah. Kristjani smo krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, s čimer postanemo tudi člani Cerkve. Skrivnosti enega Boga v treh osebah verujočim ni dano spoznavati samo z razumom, temveč tudi na osnovi milostnega daru vere ter Božjega razodetja Jezusa Kristusa. O identiteti Boga Očeta in Svetega Duha je spregovoril Jezus Kristus. Čeprav tri Božje Osebe ločimo med seboj, nobena od treh Oseb nikdar ne deluje brez sodelovanja drugih dveh. Očetu pripisujemo, da je Stvarnik vesolja in človeka, Jezusu Kristusu dela odrešenja, Svetemu Duhu, ki izhaja iz Očeta in Sina, pa dela posvečenja. Sveti Duh je kot tretja Božja Oseba poslan od Očeta in Sina, ter vodi Cerkev, ki je skupnost verujočih. Bistvo odnosov med tremi Božjimi Osebami je brezpogojna ljubezen.

 V tem tednu, v četrtek,  bomo praznovali še en velik praznik, Svetega Rešnjega Telesa in Krvi. Na ta dan obhajamo Jezusovo navzočnost v zakramentu sv. Rešnjega Telesa in Krvi – evharistije, ki je središče naše krščanske vere. Na ta praznik so pri nas v Sloveniji v navadi različne oblike procesij, s čimer verniki tudi navzven pokažemo svojo vero. Praznik je zapovedan, zato se kristjani ta dan udeležimo bogoslužja. Za starejše in bolehne pa seveda še vedno, zaradi epidemije, velja, da  naj raje ostanejo doma in spremljajo sv. maše po TV. -  Izraz »evharistija« prihaja iz grškega glagola »euharisatein«, ki pomeni zahvaljevati se. Evharistija je primarni zakrament predvsem zato, ker je pri drugih zakramentih prisotno deleženje pri neki Kristusovi kreposti, pri evharistiji pa je vsebovan Kristus sam, učlovečena Beseda, glavni avtor zakramentov. Sama v sebi je evharistija najprej zakrament ljubezni do ljudi, kot jo označuje tridentinski koncil Nato je zakrament edinosti Cerkve, saj se z evharistijo izrazi in hkrati uresničuje edinost Božjega ljudstva. Kristus je pri zadnji večerji zaupal svoji Cerkvi »spomin svoje smrti in svojega vstajenja: zakrament dobrotljivosti, znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočno gostijo, v kateri se prejema Kristus, duša napolnjuje z milostjo in nam daje poroštvo prihodnje slave.« (konstitucija o svetem bogoslužju 47).

 V četrtek, na telovo (star izraz za praznik Svetega R.T.), bosta sveti maši ob 7. in 18. uri. Letos običajne procesije, ki bi šla med hišami ne bo, bo pa procesija, kot ob primeru slabega vremena, v cerkvi. Ustavili se bomo pri štirih oltarjih in tam najprej poslušali evangelij, prošnje vernikov in pri vsakem oltarju prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Ob koncu bomo zapeli zahvalno pesem.

 Oratorija v običajni obliki letos ne bo.

 Še vedno veljajo predpisi, da mora biti med posamezni medsebojna razdalja. V cerkvi, kjer ni mogoče držati razdalje pa so še vedno obvezne maske in razkužitev rok ob vstopu v cerkveni prostor.

 ČIŠČENJE: Zbilje, štev. 13 do konca.

MOLITVENI NAMEN: »Da bi bili pri nedeljski sv. maši vedno z veseljem navzoči, telesno in tudi duhovno pripravljeni.«

SOBOTA

6.6.

18: +Marija Burgar

SV. TROJICA

7.6.

7: za žive in umrle župljane

9: za zdravje v družini

PONED.

8.6.

18: +starši Lipovšek in Jurij

                          Šmelcer

TOREK

9.6.

18: pokojni iz družin Est in Novak

SREDA

10.6.

7: za zdravje

SV.REŠ.TELO

11.6.

7: za žive in umrle župljane

18: +Marija Šubic

PETEK

12.6.

18: +Andrej Oblak

SOBOTA

13.6.

18: +Gregor Logar, obletna

11. N.N.

14.6.

7: za žive in umrle župljane

9: +Franc Zor, obletna