Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ned, 27 Jun 2021 ob 00:00

Birma 2021

Iskalnik
 

BINKOŠTI

 
 

31.5.2020      LETO: XVII       ŠTEVILKA:  22

 »Dihaj v meni, Sveti Duh,

Da bom, kar je sveti, mislil.

Ženi me, Sveti Duh,

Da bom kar je sveto, delal.

Vabi me, Sveti Duh,

Da bom, kar je sveto, ljubil.

Krepčaj me, Sveti Duh,

da bom, kar je sveto,čuval.

Varuj me, Sveti Duh,

Da ne bom nikdar izgubil, kar

je sveto« (sv. Avguštin).

 Na prve binkošti je bila rojena iz Božjega Duha Cerkev. »Ko je Sin končal delo, ki mu ga je Oče zaupal, da ga izvrši na zemlji, je bil na binkoštni dan poslan Sveti Duh, da bi neprestano posvečeval Cerkev in bi tako verujoči po Kristusu imeli v enem Duhu dostop k Očetu. Po njem Oče oživlja vse ljudi, ki so po grehu umrli, dokler ne bo njihovih umrljivih teles v Kristusu obudil od mrtvih« (Koncilska konstitucija »Cerkev v sedanjem svetu«).

 Vsa prenova Cerkve je delo Svetega Duha, zato se Cerkev v vseh časih toliko prenavlja, kolikor se da voditi Svetemu Duhu. Seveda pa ima prenova Cerkve za cilj prenovo vseh njenih članov. Kristjan ima Kristusovega duha, če v njem biva Sveti Duh, ki je Kristusov Duh. Kristusovo miselnost, Kristusov čut ima kristjan, ker mu je podarjen Sveti Duh. S tem je kristjan skrivnostno v globoki resničnosti že včlenjen v življenje troedinega Boga, živi božje duhovno življenje.

 Sveti Duh v nas deluje v dveh smereh. Podpira nas in spodbuja k dobremu. S svojimi navdihi in notranjem razsvetljenjem nam pomaga spoznavati, da Božja Beseda, ki jo poslušamo, govori prav nam v sedanjem duhovnem stanju, in da je ta beseda odrešujoča za nas prav danes, sedanjem trenutku življenja. Samo  v moči Svetega Duha moremo spolnjevati največjo krščansko zapoved, zapoved ljubezni. Saj ljubezen ni v prvi vrsti zunanje pravilo življenja, temveč je notranja moč, ki nagiba k delovanju, ker je »Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan« (Rim 5,5,).

 Tudi letos bodo mnogi mladi fantje in dekleta pristopili k zakramentu svete birme in prejeli darove Svetega Duha. Čeprav trenutno živimo v izrednih okoliščinah, se bo to zgodilo. Tudi vsi odrasli kristjani smo bili pri birmi, večina nas v svoji mladosti. Mladi nas odrasle opazujejo, še zlasti opazujejo svoje starše, ki so prvi odgovorni za vero v svojih družinah, opazujejo pa tudi druge kristjane, zlasti duhovnike. V teh dneh se vprašajmo, ali s svojim zgledom krščanskega življenja podpiramo te mlade kristjane v rasti njihove vere, ali pa zaradi verske mlačnosti podiramo v njihovih srcih še tisto, kar je v teh njihovih mladih srcih dobrega skalilo. Lepo vas prosim, dragi starši, da svojim mladim omogočite nadaljnjo rast krščanskega življenja. Kako? Najprej z molitvijo. Kjer v družinah redno, vsak dan-vsaj zvečer- molijo, je to gotovo velika duhovna naložba za vse člane družine. Kjer ob nedeljah redno obiskujejo nedeljsko sveto mašo in, če le lahko, pristopijo k svetemu obhajilu. Kjer se starši potrudijo in kdaj v svoji družini spregovorijo tudi kaj duhovnega, iz sveta vere… Kjer si vedno odpuščajo morebitne zamere ali žalitve, po besedah apostola Pavla »Naj ne mine sonce v vaši jezi«….Kjer se starši potrudijo in  odgovarjajo na verska in mladostniška vprašanja svojih odraščajočih otrok. To je le nekaj

nagibov, kako obdržati vero v mladem človeku v današnjem svetu, ki je tako zelo pozunanjen in brez krščanskih vrednot. Je tudi brez ostalih, duhovnih vrednot, saj ta del bogatega sveta oblikuje večinoma miselnost materializma in uživaštva,medtem, ko je velik del prebivalcev revnega dela sveta prikrajšan za izpolnitev najbolj osnovnih človeških potreb. Naj vam, dragi starši, Sveti Duh pomaga pri tem tako potrebnem pričevanju vere.

Ta teden bodo otroci  od 1. do 6. razreda spet prišli k verouku, po veroučnem urniku. Enako tudi mladi iz višjih letnikov. Zaključek verouka bo 15., 16. ali 17. junija. Takrat bodo otroci opravili sveto spoved in dobili spričevala.

  V ponedeljek bo jutranja sv. maša »poljska« za Smlednik.

 Z jutrišnjim dnem bomo vstopili v mesec junij, mesec »vrtnic«. V tem mesecu bomo častili Jezusovo božansko Srce.

MOLITVENI NAMEN: »prošnja Materi Božji, naj nam izprosi pomoč Svetega Duha za stanovitnost v pravi veri«.

SOBOTA

30.5.

18: starši Minka in Janez Debeljak

                         in brat Janez

BINKOŠTI

31,5,

7: za žive in umrle župlljane

9: +Marija Oblak

7: poljska maša za Smlednik

BINK.PONED.

1.6.

7: poljska sv. maša za Smlednik

18: +Alojz Štilec

nadaljevanje verouka

TOREK

2.6.

18: +Ivanka Gregorc

SREDA

3.6.

7: +Elizabeta Govekar

ČETRTEK

4.6.

18: po namenu T

PETEK

5.6.

18: za duhovniške poklice

SOBOTA

6.6.

18: +Marija Burgar

SV.TROJICA

7.6.

7: za žive in umrle župljane

9: za zdravje v družini