Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ni dogodkov
Iskalnik
 

7. VELIKONOČNA NEDELJA

 
 

24.5.2020      leto: XXVII      številka: 21

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Gregor VII., papež, v torek sv. Filip Neri, v sredo bl. Alojzij Grozde, mučenec, v četrtek sv. Anton Julijan, mučenec, v petek sv. Maksim Emonski, škof, v soboto sv. Kancijan in oglejski mučenci,v nedeljo slovesni binkoštni praznik.

 V petek smo vstopili v devetdnevno obdobje priprave na binkoštni praznik. S slovesnim binkoštnim praznikom, ki ga bomo obhajali danes teden, bomo v Katoliški Cerkvi sklenili velikonočni čas. Binkošti so praznik tretje Božje Osebe Svetega Duha, tretji največji praznik naše vere. Sveti Duh je po Jezusovi obljubi prišel nad apostole 50. dan po njegovem vstajenju. Prišel je, ko so bili zbrani apostoli skupaj z Marijo v molitvi v dvorani zadnje večerje. S svojim vnebohodom je Jezus učencem povedal, da ne bo več med njimi na tak, telesni način, kot so bili to vajeni. Odslej bo njegova navzočnost na duhovni, milostni ravni. Udejanjala pa se bo po prihodu Svetega Duha, ki ga je Jezus poslal, da bi mogli učenci v njegovi moči nadaljevati Jezusovo delo. Brez moči od zgoraj, ne bi mogli ničesar napraviti, tako pa so z njegovo močjo premagali strahove in druge ovire in to tako, da so že prvi dan po prejemu Svetega Duha z vnetim in prepričljivim  nastopom pred jeruzalemsko množico, spreobrnili več tisoč glavo množico. To je bilo delo Svetega Duha, ki jih je pri njihovi birmi napolnil s svojo nebeško močjo.

  Birma je zakrament Svetega Duha, tudi mi današnji kristjani smo ga prejeli, večina še v letih naše mladosti. Sveti Duh tudi nas navdihuje, podpira našo vero in nam daje moč, da moremo živeti po Jezusovem nauku. Na žalost se čedalje bolj pogosto dogaja, da mnogim zakrament birme pomeni konec njihovega življenja po veri. Pravilno je, da pomeni birma začetek odraslega odgovornega verskega življenja mladega kristjana. Kaj je vzrok mlačnosti vere današnjega časa? Vzrokov je seveda veliko, vendar se mi zdi, da je največji in najbolj viden v tem, da materializem kot poplava uničuje versko življenje  v naših družinah in v posameznikih. Tam, kjer je edina skrb »imeti«, ni več prostora za »biti«. Poleg tega vzroka je močan tudi brezbožni liberalizem v deželah razvitega sveta, tudi pri nas in v celi Evropi, ki zagovarja popolno svobodo v vseh stvareh, tudi najbolj svetih. Ni več Božjih zapovedi, sam se lahko odločam, kako bom živel, najprej sem jaz, šele potem –daleč za menoj- moj bližnji. Ker vsi, tudi pri nas, vdihavamo ta sodobni virus, življenje po veri ni več potrebno, saj »moje svobode ne bo kratila nobena institucija«. – V teh dneh binkoštne devetdnevnice vsak dan z gorečo vero prosimo, da bi dal Sveti Duh vsem nam kristjanom, še zlasti pa našim mladim in našim družinam spoznanje, da je življenje po krščanski veri nekaj osvobajajočega in da to vero lahko živimo, če nam pri tem pomaga Sveti Duh s svojimi nebeškimi milostmi in darovi.  Sveti Duh še posebno močno deluje v Cerkvi, saj je bila  le ta na binkoštni praznik rojena iz Njega. Večkrat slišimo besede »nove binkošti«. To pomeni, da se Cerkev  v vseh časih in tudi danes prizadeva na današnjemu človeku primeren način osvetliti delo Svetega Duha, ki ima edini moč spremeniti naše življenje v pozitivno smer, v ponovno potrditev v veri v Jezusa Kristusa. Kristjan, ki si neprestano ne prizadeva utrjevati svoje vere, ni kristjan, je samo človek, ki obuja neke tradicionalne spomine in je za njegovo (ne)vero že dovolj, da na veliko soboto prinese k »žegnu« svoja jedila. – PRIDI SVETI DUH, SPREMENI TO POSVETNO MIŠLJENJE IN NAS PODPIRAJ, DA BOMO VSI V NAŠI ŽUPNIJI OTROCI LUČI, SPOSOBNI SVOJO VERO ŽIVETI ŽIVLJENJSKO IN V VSEJ POLNOSTI.

 Kdor bi želel opraviti  pri meni sveto spoved, naj me med molitvijo rožnega venca pokliče in bova šla zadaj v cerkveno shrambo, kjer se bo dalo upoštevati medsebojno razdaljo zaradi nevarnosti COVID 19.

 ČIŠČENJE: Zbilje, štev. 1 do 12.

MOLITVENI NAMEN PRI ROŽNEM VENCU: »Pridi, Sveti Duh«

SOBOTA

23.5.

18: +Manca Grajzar

7.VEL.NED

24.5.

7: za žive in umrle župljane

9: +Marjetka Zajec

PONED.

25.5.

18: +Jurij Rozman

TOREK

26.5.

18: +starši Božjak in Udovč

SREDA

27.5.

18: +Mirko Mohar, obletna

ČETRTEK

28.5.

18: +Milan Dežman

PETEK

29.5.

18: +Marinka Šubic (dar Karitas)

SOBOTA

30.5.

18: +STARŠI Minka in Janez Debeljak in brat Janez

BINKOŠTI

31.5.

7: za žive in umrle župljane

9: +Marija Oblak