VELIKA NOČ

 
 

12.4.2020        LETO: XXVII         ŠTEVILKA: 15

Bratje in sestre!

Evangelist Matej opisuje Gospodovo vstajenje z besedami: »In glej, nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz nebes. In je pristopil ter odvalil kamen in je sedel nanj!«

Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu, je z njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol: »Kajti zakraljeval je naš Gospod, Bog Vsemogočni! Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročenka se je pripravila!«

 Letošnja velika noč, dragi bratje in sestre, je zaznamovana s  posebno preizkušnjo svetovnih razsežnosti: čestitamo vsem strokovnim službam in civilnim oblastem ter se jim zahvaljujemo za izjemne napore, s katerimi preprečujejo in omejujejo širjenje hude nadloge. Gospod naj vam povrne vaš trud in nas usliši, da k nam zopet pridejo časi olajšanja.

 Bratje in sestre! Vsem želimo globoko doživetje in radostno izkustvo vstajenja našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel: »Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus.«  (EF 5,14). Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in zakoraka v nov dan, tako naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in se požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in novim zmagam naproti. Gospod nas vabi: »Jaz sem svet premagal« (Jn 16,33).

 Enako voščimo vsem bratom evangeličanom in pravoslavnim, vsem zamejcem in izseljencem, posebej vsem utrujenim in obteženim. Prav lepo pozdravljamo tudi vse predstavnike drugih verstev. Sveta velika noč, bodi nam vsem v pomoč!

                            Velikonočno voščilo slovenskih  škofov

 Voščilu naših škofov se pridružujemo tudi jaz, vaš župnik in vsi sodelavci. Naj nas trenutne razmere ne napravijo malodušne, naj nas ne oddaljijo od zaupanja v velikonočno zmago našega Odrešenik Jezusa Kristusa. »Zaupajte, jaz sem svet premagal«, te Jezusove besede, ta njegova obljuba, naj nam bo v zavesti tudi takrat, ko nam bo težko, ko nam bo morda življenje prineslo preizkušnje in trpljenje. Edini odgovor na smisel človeškega trpljenja je Jezus na križu, drugega odgovora ni in ga nikoli ne bo. Nobena filozofija ne daje odgovora, nobena znanost ne razloži tega večnega vprašanja, zakaj mora človek trpeti? Verjeti moramo, da Bog človeka, ki ga ljubi in vanj z vsem bitjem veruje, ne pusti v preizkušnjah samega. Poleg trpljenja daje Gospod človeku tudi milost, da ga preizkušnja ne podre in da ne obupa. V zgodovini Cerkve je nešteto primerov, ko so verni ljudje doživljali posebno Božjo bližino v trenutkih trpljenja in preizkušenj. Zato vam, dragi bratje in sestre, tudi jaz in  vsi župnijski sodelavci, želimo res blagoslovljeno in veselo veliko noč.

 Ker se strogi ukrepi v zvezi s pandemijo še vedno nadaljujejo, vam priporočam, da se teh ukrepov res strogo držimo. Od vsakega od nas bo odvisno, kdaj bomo tega zla osvobojeni. Ponovno vas prosimo, da se vsak večer ob 20. uri (do ukinitve izrednih razmer), ko zaslišimo župnijski zvon, zberemo po družinah k molitvi in prošnji, da nas Gospod čimprej osvobodi te nevarne bolezni in da zaradi nje umre čim manj ljudi.

 GODOVI TEDNA V VELIKONOČNI OSMINI: jutri velikonočni ponedeljek, v torek sv. Valerijan, mučenec, v sredo sv. Damijan, v četrtek  sv. Benedikt, spokornik, v petek sv. Rudof, mučenec, nedelja bo bela nedelja, nedelja Božjega usmiljenja.

VEL.SOBOTA

11.4.

+Vinko Mlakar

VELIKA NOČ

12.4.

+Danijela in Jože Tršan in Danica

                            Vrtovec, obl.

VEL. PONED.

13.4.

+Darinka Babnik

VEL. TOREK

14.4.

+Elizabeta Govekar

VEL.SREDA

15.4.

po namenu

VEL.ČETRTEK

16.4.

+Alojz Vengust

VEL.PETEK

17.4.

+Frančiška Jenkole

VEL.SOBOTA

18.4.

+Vinko Kristan

BELA NED.

19.4.

+Franc in Frančiška Jenko (iz Žej)