CVETNA NEDELJA

 
 

5.4.2020        LETO: XVII          ŠTEVILKA: 14

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Viljem, v torek sv. Janez Krstnik de la Salle, v sredo sv. Julija, v četrtek sv. Hugo, v petek sv. Ezekijel, prerok, v soboto sv. Stanislav, škof, v nedeljo slovesni praznik Gospodovega vstajenja, velika noč.

 Z današnjo nedeljo vstopamo v veliki teden Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja. Letošnje praznovanje bo zaradi nevarnega virusa zelo okrnjeno. Na te dneve se, na žalost, ne bomo mogli udeleževati bogoslužja v naši cerkvi. Kaj takega, kar trenutno doživljamo, se ne spomni nihče od nas, tudi naši najstarejši med nami ne. Da bi cel svet obvladovala nevarna bolezen in da bi ljudje celega sveta morali hoditi v maskah in zaščitni opremi, to se verjetno dogaja prvič v zgodovini. Španska gripa je bila v preteklosti najhujša bolezen v Evropi, zaradi nje je umrlo okoli 50.000 ljudi (primerljivo s številom žrtev 1. svetovne vojne). Vendar je ogrožala samo Evropo, pa še te en sam del. Sedanja pandemija ogroža ves svet. Zelo »poceni« bi bilo ob tem namigovati na »božjo kazen«, vendar neke vrste Božji namig pa ta bolezen gotovo je. Namig, da vsi ljudje, zlasti v razvitem svetu, živimo iz napačnih vrednot (kapital, svetna slava …) in da se premalo zavedamo, da je vsak človek naš brat ali naša sestra, da moramo imeti srce za vsakega človeka, še zlasti za najbolj preizkušane in trpeče. Zato smo lahko prepričani, da bo poleg vseh nevarnosti, ki jih doživljamo, pandemija, marsikaj v medčloveških odnosih pomagala spet postaviti na prave temelje, na prave vrednote. »Nič ne bo tako kot je bilo«, večkrat slišimo, Bog daj, da bi to res držalo, da nič več ne bo takih nečloveških razmerij, pa bodisi med posamezniki, državami ali narodi, ki ponižujejo človeka in cenijo samo slavo, bogastvo in kapital. Zakaj so nastale vse revolucije sveta? Samo zaradi skvarjenega odnosa do »imeti«. Nobena svetovna revolucija pa ni bila zaradi pomanjkanja pravih vrednot. Upajmo, da bo ta sedanja »revolucija« pomagala, čeprav na nam nezaželjen način, spet vzpostaviti med ljudi celega sveta zavest, da je prva in osnovna vrednota človek, ljubezen do človeka, v vseh njenih razsežnostih in oblikah!

 MOLITEV ZA ZDRAVJE V ČASU EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID 19

 Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani. Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje. Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sv. Marija, zdravje bolnikov, prosi za na. Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, prosi za nas. Vsi Božji svetniki in svetnice, prosite za nas.

 Bogoslužje bo v naši župniji (brez udeležbe vernikov), v tem tednu ob sledečih urah:

 Na cvetno nedeljo ob 10. uri (prenos iz naše kapele) na medvoški Kab TV.

 Na veliki četrtek ob 18. uri (prenos bo iz naše kapele) na medvoški Kab TV, potrebno pa se je pozanimati, kdaj bo sv. maša predvajana!

 Na veliki petek ob 18. uri;

 Na veliko soboto: blagoslov velikonočni jedil ob 15. uri, velikonočna vigilija ob 20. uri.

 Na veliko noč bo v naši kapeli sv. maša ob 7.30. uri.

 Opozorilo!  Podrobneje seznanjeni o prenosih bogoslužja v velikem tednu na Radiu in TV, boste v Družini, na Radiu Ognjišče, na Tv 24, pa tudi v drugih medijih. Pravočasno se o tem informirajte!

 Že vnaprej želimo vsem našim župljanom, da bi nas velikonočni prazniki, kljub težavam, ki jih čutimo, navdali z upanjem in velikonočnim veseljem. 

SOBOTA

4.2.

+ starši Rozman

 

CVETNA NED.

5.4.

+družina Cvek iz Valb.

 

VEL.PON.

6.4.

+Rudi in Marija Komurka

 

VEL. TOREK

7.4.

+starši Rugelj in Gregor

 

VEL. SREDA

8.4.

+Janez Šebenik

 

VEL. ČETRTEK

9.4.

v dober namen

 

VEL. PETEK

10.4.

-

 

VEL. SOBOTA

11.4.

+Vinko Mlakar

 

VELIKA NOČ

12.4.

+Danijela in Jože Tršan in Danica Vrtovec