5. POSTNA –TIHA NEDELJA

 
 

29.3.2020        LETO: XXVII        ŠTEVILKA: 13

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Amadej, v torek sv. Kornelija, muč., v sredo sv. Irena in Agapa, muč., v soboto sv. Izidor, nedelja bo 6. postna, cvetna nedelja.

 Zaradi nevarnega virusa COVID-19 smo v času izrednih razmer. Javno življenje se je večinoma ustavilo, ne smemo pa dopustiti, da bi se ustavilo tudi v nas samih, v naših družinah in v naši župniji. Čeprav bomo letošnje velikonočne praznike praznovali doma, brez fizične udeležbe v naši cerkvi, pa vendarle praznike lahko napravimo lepe in doživete.

NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV (Slov. škofovske konference)

1.CVETNA NEDELJA: župnik obhaja v zaprti cerkvi sveto mašo, če je mogoče ob 10.00. uri, ko je tudi prenos sv. maše iz mariborske stolnice, brez navzočnosti ljudstva. Župnik naj povabi vernike k spremljanju sv. maše po TV SLO 2 ob 10.00. uri. – Škofje določajo, da župnik opravi blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje in ga blagoslovijoA z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb, oziroma širjenje epidemije.

Škofje vabijo vse vernike k ogledu nedeljskega tedenskega nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1, predvidoma ob 11.30).

Duhovniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih povabijo k darovanju za mašne namene in vzdrževanje župnije z nakazili na bančni račun župnije (Župnija Smlednik: SI56 0202 1025 3127 814).

2. VELIKI ČETRTEK:

a. Krizmena maša bo prestavljena na čas, ko se bodo razmere uredile.

b. Vsem župnikom (duhovnikom) se za ta dan izjemoma dovoljuje, da obhajajo večerno sveto mašo ob 18. uri v zaprti cerkvi brez udeležbe vernikov. Župnik naj vernikom sporoči, kdaj bo obhajal večerno mašo in jih povabi, da se mu pridružijo v duhu in zmolijo rožni venec za duhovne poklice, oziroma preberejo pasijon po Janezu. –

c. po večerni sv. maši zvonovi utihnejo!

VELIKI PETEK:

a. župnik opravi bogoslužje velikega petka ob 18.00 uri sam, brez navzočnosti vernikov, v zaprti cerkvi, v najbolj osnovni in preprosti obliki, brez petja in prinašanja križa v procesiji.

b. župnik naj vernike obvesti, da bo obred velikega petka obhajal ob 18.00. uri, in jih povabi, da se mu v duhu pridružijo in zmolijo žalostni del rožnega venca oziroma molijo križev pot ob 15.00 uri (na Radiu Ognjišče). Prav tako jih povabi, da spremljajo križev pot papeža Frančiška (TV SLO 1 zvečer).

c. na veliki petek se ne zvoni z zvonovi (do velikonočne vigilije).

č. nabirka za sveto deželo je prestavljena z velikega petka na praznik povišanja svetega Križa (14. september).

VELIKA SOBOTA:

a.Blagoslov in delitev ognja letos odpade!

b.škofje ordinariji določajo, da je zaradi epidemije veljaven blagoslov jedil po televiziji, oziroma radiu.

c.škofje vabijo vse vernike, da pripravijo velikonočna jedila in se udeležijo televizijskega prenosa blagoslova velikonočnih jedil iz mariborske stolnice, ki bo na TV SLO !, predvidoma ob 15.00. in 17.00. uri.

č. župniki (duhovniki) ob 15.00. uri opravijo blagoslov jedil iz zaprtih župnijskih cerkva brez navzočnosti vernikov za vso župnijo in za vse podružnice.

d. verniki lahko doma sami spoštljivo blagoslovijo jedila: znamenje križa, desetka rožnega venca, Božja Beseda iz 5. Mojzesove knjige (MZ 8, 2-3) in odlomek evangelija p Janezu (Jn 6, 47-51).

Blagoslovna molitev velikonočnih jedil: »Molimo. Bog naš Oče, od tebe so vse dobrine, od tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi te jedi in nas nauči, da bomo v tvojih darovih gledali tvojo neskončno ljubezen. Vsi, ki jih bomo uživali, naj se veselimo telesnega in dušnega zdravja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.«

e. duhovniki velikonočno vigilijo opravijo ob 20.00. uri, sami, v zaprtih župnijskih cerkvah. Blagoslov ognja se opusti, takoj se prižge velikonočno svečo. Nato mašnik bere velikonočno oznanilo (Exsultet). Sledi besedno bogoslužje. Pri krstnem bogoslužju se samo obnovijo krstne obljube, nato sledi evharistično bogoslužje.  Župnik naj vernike seznani, da bo ob 20.00. uri obhajal velikonočno vigilijo in jih povabi, naj se mu doma v duhu pridružijo. Verniki so povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih.

f. vstajenjske procesije letos odpadejo.

g. župniki naj vernike po elektronskih oznanilih in župnijskih spletnih straneh povabijo k ogledu velikonočne poslanice slovenskih škofov, ki bo na TV SLO 1, na veliko soboto zvečer.

VELIKA NOČ:

a. škofje vabijo vse vernike (družine) v Sloveniji, da se ob 8.00 uri zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo naslednjo molitev: »Znamenje križa, oče naš. Molimo: Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani, ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.«

b. v župnijskih cerkvah naj zvonijo ob 8.00. uri z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika.

c. duhovniki darujejo velikonočno mašo sami v svojih zaprtih župnijskih cerkvah, brez udeležbe vernikov.

č. škofje vabijo vse vernike, da spremljajo prenos velikonočne svete maše iz mariborske stolnice (TV SLO 2) ob 10.00. uri. Obenem vabijo k ogledu nagovora nadškofa Zoreta (TV SLO 1), predvidoma ob 11.35. uri.

d. župniki naj po spletu, e-pošti in socialnih omrežjih povabijo župljane k darovanju za mašne intencije in za vzdrževanje župnije z nakazilom na bančni račun župnije (glej zgoraj).

SOBOTA

28.3.

+Jurij Rozman

TIHA NED.

29.3.

+Iris Spanjol

PONED.

30.3.

+bratje in sestre Vrbek

TOREK

31.3.

-+Alojz Žavbi

SREDA

1.4.

+Tit Ukmar, obletna

ČETRTEK

2.4.

-+Mirko Debeljak

PETEK

3.4.

++Matilda Konjar

SOBOTA

4.4.

+starši Rozman

CVETNA N.

5.4.

+družina Cvek iz Valb.