3. POSTNA NEDELJA

 
 

15.3.2010      LETO: XXVII         ŠTEVILKA: 11

  GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Hilarij Oglejski, v torek sv. Jedrt, v sredo sv. Ciril Jeruzalemski, v četrtek sv. Jožef, slovesni praznik, v petek sv. Klavdija, v soboto sv. Nikolaj iz Flue, nedelja bo 4. sredpostna nedelja.

 Ves svet je postal tarča nevarnega korona virusa, ki je nevaren še posebno starejšim osebam, prenašalci pa smo lahko vsi, tako starejši kot mlajši in otroci. Zato je tudi naša država uvedla izredne ukrepe, ki jih moramo vsi spoštovati. Kristjani še zlasti v zavesti, da nas k takemu ravnanju zavezuje Jezusova največja zapoved ljubezni do bližnjega. Ker se korona virus širi mnogo hitreje kot npr. virus gripe in so njegove posledice veliko hujše, so na Slovenski škofovski konferenci izdali naslednjo odločbo, ki vsebuje nujne ukrepe proti širjenju korona virusa:

1.V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja!

2.Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje ni dovoljeno!

3.Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4.Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV, oziroma spletu ter prejemom duhovnega obhajila.

5.Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so do nadaljnega odpovedane.

6.Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.

7.Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sv. maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

8.V smrtni nevarnosti je ob ustrezni zaščiti vseh pričujočih dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja.

9.Podeljevanje krstov in porok se preloži.

10. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter vseh župnijskih srečanj.

11.Škofijske in župnijske pisarne ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu ozr. e-pošti.

  Hudo, vendar potrebno! Ob vsem tem pa poskrbimo, da bodo naša molitev, post in dobra dela, ganila Božje usmiljeno Srce.

 MOLITVENI NAMEN: »Prošnja Bogu za rešitev izpod te »kuge 21. stoletja«

SOBOTA

14.3.

+Janez Šetina, obletna

3. POST.N.

15.3.

+Darinka Babnik

PONED.

16.3.

+Jožefa Jarc

TOREK

17.3.

+Franc Jenko iz Smlednika, obletna

SREDA

18.3.

+Franc Janhar

ČETRTEK

19.3.

+Janez in Angela Jeraj

PETEK

20.3.

+Ivanka Gregorc

SOBOTA

21.3.

+župnika Lamovšek in Hostnik

4. POST.N.

22.3.

+Mirko Gantar, obletna