Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Prihajajoči dogodki
Ni dogodkov
Iskalnik
 

5. NAVADNA NEDELJA

 
 

9.2.2020     LETO: XXVII      ŠTEVILKA:  6

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Sholastika, v torek Lurška Mati Božja, v sredo sv. Evlalija, mučenka, v četrtek sv. Jordan, v petek sv. Valentin (Zdravko), v soboto sv. Klavdij, nedelja bo 6. navadna med letom.

Do prve postne nedelje, ki bo letos 1. marca, so v cerkvenem letu tako imenovani delavniki in nedelje med letom. Barva bogoslužnih oblačil je v tem času zelena. Morda je prav, da pojasnimo, kaj bogoslužne barve pomenijo.  Kadar ima duhovnik mašni plašč vijolične barve, navadno pomislimo na pogrebe in na bogoslužja v adventnem in postnem času. Še ne dolgo nazaj je bila za pogrebe določena črna barva mašnih oblačil, ker pa je ta preveč poudarjala žalost in  brezizhodnost, jo je Cerkev zamenjala z vijolično. Ponekod za te priložnosti sicer še vedno uporabljajo tudi oblačila črne barve, kar ni prepovedano. VIJOLIČNA BARVA je barva spokornosti. Spominja nas na minljivost človeškega življenja in obenem nas opozarja na čuječnost. V adventu in postu nas pripravlja na velike praznike odrešenja, ki jih moramo doživeti duhovno očiščeni in pripravljeni, zato je pri vseh teh sv. mašah vijolična barva mašnih oblačil. Zlasti v postnem času imamo priliko, da zapustimo ali vsaj omejimo svoje grešno življenje, svoj samovoljni odnos do Božjih zapovedi in z dobrimi deli skušamo spet v sebi vzpostaviti »duhovni red«, ki mora imeti temelj v največji Jezusovi zapovedi ljubezni. Podobno tudi v adventnem času. Duhovnik nosi štolo vijolične barve (štola je neke vrste širok, bolj ali manj okrašen trak, ki ga nosi duhovnik ogrnjenega preko ramen in je znamenje duhovniške službe) tudi pri spovedovanju, pri podeljevanju zakramenta bolniškega maziljenja  in pri nekaterih blagoslovih (vode) -  BELA BARVA je znamenje veselja, svetosti in nedolžnosti. Zato je lastna božičnemu prazniku in vsemu božičnemu obdobju, veliki noči in vsem dnem v velikonočnem času, do binkoštnega praznika. V oblačila bele barve je duhovnik napravljen tudi pri sv. mašah v čast svetnikom in pri  podeljevanju zakramentov sv. krsta, sv. obhajila, svetega zakona in pri nekaterih  blagoslovih (velikonočnih jedil). RDEČA BARVA nas spomni na ljubezen. Sveti Duh je Dar ljubezni ljubečega, neskončno svetega Boga, je tako rekoč Ljubezen sama. Zato je na binkoštni praznik škof, ki deli zakrament sv. birme v oblačilih rdeče barve. Prav tako ta dan tudi duhovnik pri sveti maši. Rdeča barva pa je tudi znamenje največje ljubezni človeka do Boga, ki so jo nekateri pokazali s tem, da so za svojo vero dali življenje. To so bili mučenci. -  ZELENA BARVA je barva upanja. Vse nedelje in delavnike med letom so mašna oblačila v tej barvi. V vernem človeku želi ohranjati živo upanje v resničnost Jezusovega odrešenjskega dela in v smisel vere v Jezusa, kljub temu, da je včasih nemogoče razložiti vse trpljenje in stiske, ki zadevajo človeštvo ali posameznika. »Misterium crucis« - skrivnost križa ostane in bo ostala do konca časov skrivnost, kakor je skrivnost tudi Jezusovo trpljenje in smrt. Ta barva nas spomni na Jezusove besede : »zaupajte, jaz sem svet premagal!«

 Naj vas spomnimo na god Lurške Matere Božje, ki bo v torek. Nešteto bolnih bratov in sester je v Lurdu, pa tudi drugo, doživelo milostno pomoč lurške Matere božje, ko so poromali k njej v Lurd.

 Jutri, v ponedeljek, bo po večerni sv. maši februarska seja Župnijskega pastoralnega sveta.

 V torek po večerni sv. maši pa bo srečanje sodelavk naše župnijske Karitas, in obenem občni zbor Župnijske Karitas.

 ČIŠČENJE: Smlednik, štev. 1 do 15.

 MOLITVENI NAMEN: »Za vse mlade, ki se pripravljajo na poroko«

SOBOTA

8.2.

18: +Nani Kosmač

5. N.N.

9.2.

7: za žive in umrle župljane

9: +Angela Jeraj

PONED.

10.2.

18: +Brane, Angela in Franc

                              Gašperlin

seja Župnijskega pastoralnega

                                      sveta

TOREK

11.2.

18: +Vinko Mlakar

občni zbor Karitas

SREDA

12.2.

7: +Tit Ukmar

ČETRTEK

13.2.

18: +Tine in Ivana Govekar

PETEK

14.2.

18: +Fani in Lojzka Bobnar, oblet.

SOBOTA

15.2.

18: +Štefka Tršan

6. N.N.

16.2.

7: za žive in umrle župljane

9:+Albina in Anton Zajc