6. NAVADNA NEDELJA  
 
 

17.2.2019      LETO: XXVI         ŠTEVILKA: 7

 GODOVI TEDNA: v ponedeljek sv. Flavijan, škof, v torek sv. Bonifacij, škof, v sredo sv. Leon Sicilski, škof, v četrtek sv. Peter Damiani, škof, v petek Sedež apostola Petra, praznik, v soboto sv. Polikarp, škof, mučenec, nedelja bo 7. navadna v cerkvenem letu.

 Zdi se, da so se mnoge vrednote, ki so bile umevne same po sebi našim preteklim rodovom, začele sesuvati in da tisto, kar je bilo nekoč sveto in nedotakljivo, danes postaja vse prej kot to. Priče smo velikim spremembam, ne samo na področju tehnike in znanosti, na žalost tudi na področju vrednot in morale. K temu zelo pripomore javno mnenje, ki pa ga oblikujejo mediji, velikokrat in v večini (pri nas!) v lasti lastnikov in urednikov brez vere, in celo nasprotnim veri in krščanskemu izročilu. Evropo je zajel val sekularizacije, ateizacije (brezboštva). Tako zelo, da se temu pojavu na drugem koncu sveta čudijo, kako je moglo priti do tega, da se to dogaja na celini, iz katere so izšli prvi oznanjevalci evangelija in krščanstvo ponesli v vse kraje sveta.

 Zakaj je prišlo do tega? Verjetno ne bomo na hitro našli vseh odgovorov, nekaj pa jih gotovo imamo v zavesti. V prvi vrsti je treba omeniti »znanstveni napuh«, pred katerim je svaril že sveti papež Janez Pavel II.. Znanost se v zadnjem času  enormno razvija, človeku bo kmalu gospodoval računalnik, če mu že ne, raziskovanje vesolja je v polnem zagonu. Vse to ustvarja mit, da je človek sposoben vsega, da Boga ne potrebuje, ker je sam bog. Dovoljuje si posegati v naravne zakone in črtati Božje zakone in zapovedi.

 Vse omenjeno vpliva v veliki meri tudi na odnos človeka do morale, ki naj po Božji zamisli ostane večni temelj vsega človekovega početja in tudi samega njegovega življenja. Danes nam govorijo statistike,

kako zelo se je zmanjšalo število porok (ne samo cerkvenih, tudi civilnih). Čedalje večkrat moramo duhovniki zapisati v krstno knjigo po krstu otroka, da je iz »izven zakonske zveze«. Kaj je to »izven zakonska zveza«? To je moderen izraz za neko življenjsko skupnost, ki danes je, jutri pa je vprašanje, če še bo. Če bosta »partnerja« ugotovila, da nista za skupaj, bosta šla pač narazen. In kaj bo z otroki? To pa je seveda »drugorazredna tema«. Se bodo že navadili na to, da imajo naravnega očeta, ki ne živi več z njimi in imajo »nadomestnega očeta«, ki ima zelo rad njihovo mamico, njih pa ..??? In iz takih »izven zakonskih« skupnosti izhaja v naših matičnih  knjigah že skoraj polovico otrok.

  Predpustni čas je bil nekdaj čas za sklepanje porok. Danes je to sicer drugače, poročajo se mladi skozi celo leto. Vendar ni odveč, da opozorimo mlade kristjane, ki žele ustvariti skupno življenje, naj ga ustvarijo po Božji zamisli, s cerkveno poroko in že v samem začetku skupnega življenja začnejo graditi medsebojne odnose na evangeliju. To pa so odnosi, kjer vladajo zvestoba dani zakonski obljubi, graditev medsebojnega življenja v ljubezni in veri v Jezusa Kristusa, ki je edini naša Pot, Resnica in Življenje. – Molimo za naše mlade, da ne bodo posnemali poganskih trendov glede skupnega življenja; naj se odločijo za zvesto življenje po veri, to jim bo darovalo občutek polnosti življenja, veselje, mir in srečo.

 Danes po sv. maši ob 9. uri, bo v veroučni sobi sestanek g.župnika in g.kateheta z birmanskimi animatorji.

 Jutri bo po sv. maši (ob 18.30) sestanek za starše birmancev in animatorje.

 PROŠNJA ZA OBJAVO (ga Marjeta Žebovec): V sredo, 20.2. ob 19. uri bomo v medvoški knjižnici predstavili zbornika, ki smo ju v zadnjih letih naredili v Smledniku. To sta zbornika ob 200 letnici osnovne šole v Smledniku in zbornik ob 900 obletnici prve pisne omembe Smlednika in Hraš. Lepo vabljeni, da se te predstavitve udeležite!

ČIŠČENJE: Valburga, štev. 1 do 15

MOLITVENI NAMEN: »za mlade kristjane, da bi se odločali za blagoslovljeno skupno življenje s cerkveno poroko«

SOBOTA

16.2.

18: +Julijana Mohorič

6. N.N.

17.2.

7: za žive in umrle župljane

9: za vse padle iz Smlednika v 1. svetovni

                                             vojni

sestanek z birmanskimi animatorji

PONED.

18.2.

18: +Ana Rozman, obletna

sestanek s starši birmancev in birmanskimi animatorji

TOREK

19.2.

17(Zbilje): +Ana Žavbi, 7. dan

18: +Ana Rozman, obletna

SREDA

20.2.

7: +Jože Zajec

ČETRTEK

21.2.

18: + Arnešovi

PETEK

22.2.

17(Zbilje): +Filip Kalan, 7. dan

18: v zahvalo za 50 let zakona

SOBOTA

23.2.

18: +Drakslerjevi in Žavbijevi

7. N.N.

24.2.

7: za žive in umrle župljane

9: +Mirko Debeljak, obletna


 
 
Stran 1 od 391