Prihajajoči dogodki
Pon, 25 Sep 2023 ob 00:00

Dogodki tega tedna

Romanje k sv. Urhu v Ausburg

Od 13. do 15. oktobra 2023 bo župnijsko romanje k sv. Urhu v Ausburg (Nemčija).


Preberite več...

Donacije

Zbiramo donatorje za ozvočenje v cerkvi sv.Urha
Preberite več...

Križev pot - KALVARIJA

Križev pot Smlednik

Sinoda 2021-2023

Sinoda 2021-2023

Iskalnik
 

Bralci

 
 

Branje božje besede je eno najzahtevnejših nalog pri bogoslužju, pa tudi velika čast in odgovornost. V naši župniji je že večdesetletna tradicija, da mašna berila beremo laiški bralci – tako ob nedeljah in praznikih kot med tednom.
Za razpored nedeljskega in prazniškega branja skrbita dve faranki: Marjanca Podviz iz Zbilj za jutranje in Joži Kumer za dopoldanske maše oz. večerne ob praznikih, ob delavnikih pa se za branje dogovorimo neposredno pred mašo.

berilaBralci Božje besede v naši župniji, kot tudi v drugih župnijah, smo oznanjevalci Božje besede in ne zgolj tisti, ki besedilo preberemo, zato moramo biti dobro pripravljeni. Branje Božje besede je veliko poslanstvo, je služba na poti k svetosti in je čast.

Dobrodošel še kdo v službo bralca Božje besede. Talentov je tudi v naši župniji veliko, le izkopati jih moramo. Kar korajžno.

Razpored bralcev za branje Božje besede

Večkrat je bilo že predlagano, da bi se naredil razpored za ves mesec, vendar kaže, da za zdaj čas za to še ni dozorel. Vsekakor je za to, da bi razpored res obveljal, treba natančno premisliti, ali bom takrat pri maši v domači župniji, tako da lahko res potrdim, da bom na določeno nedeljo ali praznik lahko prebral mašno berilo. Potem ko obljubim, se je treba seveda potruditi, da obljubo izpolnim, za kar so potrebne osebnostna zrelost vsakega posameznika, živa vera in volja, delati za skupno dobro.

Najpomembnejša pri vsem pa je zavest, da z branjem berila pri maši posredujem Božjo besedo, ki predstavlja hrano za duhovno življenje in usmerjanje, kako se v življenju odločati.


Priporočena navodila za pravilno branje Božje besede

Bralci beril se morajo zavedati, da pri bogoslužju ni nastopanja. Tehnično gledano bralec Božjo besedo bere, z vidika liturgije pa jo oznanja sebi in zbranim vernikom. Zato je dobro, da se vsi bralci ravnajo po navodilih, ki so v veljavi v večini slovenskih župnij.

Branje Božje besede

  • Pomemben je že prihod k ambonu. Če bralec na poti prečka oltar, se ustavi in obrne proti oltarju in srednje globoko prikloni. Poklek ni potreben. Ob prvem koraku bralca si ljudje že ustvarijo mnenje. Razpoloženje, ki je v bralcu, uravnava njegov korak in držo telesa. K ambonu pristopi s ponižnostjo v srcu in z dostojanstvenim korakom.
  • Ko pride bralec pred ambon, je priporočljivo, da z očmi preleti besedilo in vzpostavi stik z Božjo besedo, počaka, da verniki sedejo (zlasti pri prvem berilu) in s pogledom vzpostavi stik s poslušalci. Zatem pa trenutek tišine, ki poveča zbranost.
  • Bralec najprej prebere samo podnaslov (Berilo iz …), potem pa še odlomek iz Svetega pisma. Naslov in številka berila (Prvo berilo, …) ne predstavljata Božje besede in služita le kot informacijo bralcu pri pripravi na branje, zato ju ne prebere.
  • Bralec mora poskušati dojeti sporočilo odlomka. Da bodo sporočilo razumeli tudi poslušalci, mora odlomek prebrati tako, da bo razumljiv. Zato je potrebno besedilo razčleniti v vrednostne razrede: bistveni del besedila, pomemben del besedila in manj pomemben del, dodatki.
  • Pomembno je, da branje ni preglasno niti pretiho. Pri glasnem branju je potrebno paziti na razločnost in razumljivost. Razločnost zadeva izreko, razumljivost pa smisel. Glas naj bo naraven, bralec naj ga ne spreminja ali ponareja. Poskrbeti je potrebno za dognanost govorice celotnega obraza, posebej ustnic in oči, ki naj jih bralec večkrat upre v navzoče, da z njimi vzpostavi povezavo.
  • Po končanem branju odlomka bralec pogleda poslušalce, trenutek tišine in izreče zaključno besedo: »To je Božja beseda ali Poslušali smo Božjo besedo, ipd.» nato počaka, da verniki odgovorijo, se počasi obrne in se vrne na svoje mesto. Če na poti prečka oltar, se srednje globoko prikloni in nadaljuje pot. Pri prečkanju oltarja ne poklekamo.


Povzeto iz F. Košir: Kratka navodila bralcem Božje besede.


Berila so razdeljena na leta A, B in C ter leto I in II.

Razdelitev beril je potrebna zato, da se v nekaj letih zvrstijo vsi pomembni svetopisemski odlomki. Tukaj so pomembni tudi evangeliji, da ne bi vsako leto poslušali istih odlomkov.
Tako je nedeljska Božja beseda razdeljena na tri leta: A, B in C. Berila med tednom pa so razdeljena na leto I in II. Leto I pomeni neparna leta ( 2001, 2003…2011 ),  leto II pa pomeni parna leta ( 2000, 2002…2010 ). Branje psalma je tudi pomemben del besednega bogoslužja. Psalm je Božja beseda, ki se navezuje na obe berili in evangelij.

Cerkveno leto: navadno leto 2011
berila ob nedeljah: leto A
v adventnem času: leto B
berila ob delavnikih: leto I


Cikli:
2011 - Leto A, Leto I
2012 - Leto B, Leto II
2013 - Leto C, Leto I
2014 - Leto A, Leto II
2015 - Leto B, Leto I


Berila so objavlejna tudi na spletni strani narodnega svetišča na Brezjah.